"โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณลานมังกร อุทยานสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ และประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วม "โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งเพื่อเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมประสานพลังความสามัคคีโดยการรวมพลังจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยน้อมนำแนวพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการดำเนินการ พร้อมทั้งเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวที่เปรียบเสมือนปอดของชุมชน และเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย โดยกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล อาทิ การจัดพิธีปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ต้นไม้มงคลพระราชทาน บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต คลองส่งน้ำบ้านวังเลา-บ้านหินก้อน บริเวณวัดศรีอุทุมพร (วัดหลวงพ่อจ้อย)...
อุทัยธานีนั่งจิบกาแฟแลควายตัวละหลายล้านบาทชมทุ่งบัวชุมพูที่ควายนาคาเฟ่จุดเช็คอินแห่งใหม่ ที่ควายนาเฟ่ เป็นสถานที่เช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดอุทัยธานี อยู่เขตตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ควายนาคาเฟ่ เป็นของคุณหนึ่งบางปู ผู้มีชื่อเสียงนักแสดง และรำรวยจากการขายครีมบำรุงผิวมาลุงทุนเลี้ยงควายโดยได้สะสมควายอุทัยธานีสายพันธุ์ดี ในคอกกว่า 150 ตัว โดยหนึ่ง บางปูนั้นได้ศึกษาควายอุทัยธานี มาเป็นอย่างดี ประกอบทราบว่าควายอุทัยธานีนั้นมีสายพันธุ์มาจากป่าห้วยขาแข้ง และเป็นควายที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย หลังจากหนึ่งมาจับควายอุทัยธานี ทราบว่าควายอุทัยธานีที่มีพ่อค้าที่ไหนรับซื้อตัวสวย ๆ ไป ก็จะมีทีมงานตามซื้อกลับมาไว้ในอุทัยธานี เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นควายอุทัยธานี โดยมีปศุสัตว์ข้อยดูและและป้องโรคตลอด ซึ่งควายนา คาเฟ่ นั้นเปิดมาได้ประมาณ 1 ปี ซึ่งอยู่ในระหว่างทำการปรับปรุงที่ยังไม่แล้วเสร็จ และพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดและช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ โดยมีร้านคาฟ่ โดยหนึ่ง บางปู ได้ค้นหาสูตร กาแฟทีมีรสชาติกลมกล่ม มาไว้บริการลูกค้า โดยภายในควายนาคาเฟ่ ที่ไว้รอลูกค้า เช่น เอสเพสโซ่ คาปูชิโน่ อเมริกาโน่ มอคค่า ลาเต้ ชาไทย ชาเขียว โกโก้...
กระทรวงเกษตรฯเดินหน้าจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เร่งจัดทำ บิ๊กดาต้า พร้อมผนึกปตท.และUniconXหนุนเกษตรกรจำหน่ายสินค้าออร์กานิคทั้งออฟไลน์และออนไลน์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงวันนี้ (9 ก.ย.63) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนทั้ง5 รูปแบบ ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตรโดยที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงกลไกในการทำงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน รวมถึงติดตามการทำงานและผลักดันให้เกิดพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงาน 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน คณะทำงานขับเคลื่อนวนเกษตรและเกษตรธรรมชาติ และคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ นายอลงกรณ์ กล่าวว่า สำหรับคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ได้รายงานความก้าวหน้าล่าสุด(8ก.ย.)ต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 8/2563 โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1. จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) “สกอช.”เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสนอให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนพิจารณาภายในเดือนนี้ 2. กำหนดหลักเกณฑ์กลางระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์กลางสำหรับระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว มาประกอบการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้แทนหน่วยงาน กลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 3.ผนึกความร่วมมือกับบริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) มีนโยบาย Living...
ผู้ช่วย ผบ.ตร. ห่วงใยประชาชน ขับเคลื่อนโครงการ “สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย” ลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนท้องถนน มุ่งสร้างตำรวจจราจรมืออาชีพ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 24 พ.ค.66 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(มค) ได้ให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตลอดจนลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนและสังคม จึงได้จัดทำโครงการ “สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย” โดยมอบหมายให้ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผอ.ศจร.ตร.) ประชุมขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามประเมินผลความคืบหน้าโครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย โดยมีผู้แทน บช.น., ภ.1-9 และ...
ข่าวด่วนมาก เกิดรถบรรทุกน้ำมันชนกับรถปิกอัพทำให้ไฟลุกไหม้ทั้งรถน้ำมันและรถปิกอัพซึ่งขณะนี้มีคนติดอยู่ในรถ ไม่ทราบจำนวน เมือวันที่16 พย 62 เวลา 19,20 น ถนนลำลูกกา คลอง 10 ต บึงทองหลาง อ ลำลูกกา จ ปทุมธานี เกิดเหตุ รถยนต์บรรทุกพ่วงบรรทุกน้ำมัน ประสบอุบัติเหตุชนกัน ยังไม่ทราบชนิด เบื่องต้นทราบว่าชนกัน 3 คัน เป็นรถบรรทุกพ่วง หนึ่งคัน รถปิกอัพ 2 คัน ยังไม่ทราบผู้ที่ติดอยู่ภายในกี่คน และเกิดเหตุไฟลุกไหม้ อย่างรุนแรง ส่งผลทำให้ สายไฟแรงสูงช๊อตขาด ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังระดมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ต้องสกัดรถที่วิ่งผ่านไปมาบนถนนไม่ให้ผ่านยังจุดดังกล่าว คืบหน้าจะได้รายงานให้ทราบต่อไป ?
ปั่น Bike 4 All ที่สุพรรณฯ คึกคักคนสมัครเพียบ ได้เหรียญประดับพระนามาภิไธยย่อ “สธ” ทุกคน ปั่นเพื่อชีวิต “Sport Tourism Bike 4 All” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี สุดคึกคัก คนแห่สมัครเพียบ “เสธ.หมึก” ย้ำเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ขณะที่นักปั่นทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัลที่เชิญพระนามาภิไธยย่อ “สธ” มาประดับไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับพิธีเปิด “นิมิต วันไชยธนวงศ์” ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน “เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ จ.สุพรรณบุรี จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย) เก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทย และการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต “Sport Tourism Bike 4 All” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย. ที่อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี...
วันที่ 21 เมษายน 2566 อดีตกำนัน บัญชา เดชเจริญศิริกุล หัวหน้าพรรคท้องที่ไทย กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป #อย่าลืมเลือก"พรรคท้องที่ไทย"เบอร์ 4 ทั่วไทย ต้องพรรคท้องที่ไทยเบอร์ 4 #ทำทันที #ทุกท้องที่ #ที่มิเรา #พรรคท้องที่ไทย
ร้านยำคนเท็จ จังหวัดตรังจัดบรรยากาศร้านในสวนยางพาราให้เข้ากับเทศกาลสงกรานต์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 61/1 บ้านป่าไส ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง ซึ่งเป็นร้านขายยำ ซึ่งมีชื่อว่า ร้านยำคนเท็จ โดยมีลูกค้าที่มาลองลิ่มรสชาติของยำร้านนี้เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงอีกหลายๆจังหวัด -โดยมี นายชลธิวา เพ็งเล็ง อายุ 26 ปี เป็นเจ้าของร้าน ได้จัดบรรยากาศในร้านบริเวณสวนยางพาราหน้าร้านยำซึ่งได้จัดเป็นโต๊ะให้กับลูกค้าได้นั่งรับประทานอาหารที่ร้านและได้จัดบรรยากาศให้เข้ากับกับเทศกาลสงกรานต์โดยมีการรำกลองยาว ซึ่งลูกค้าที่นั่งรอคิวสามารถลุกขึ้นมารำกลองยาวในระหว่างรออาหารได้ด้วย นอกจากนั้นยังมีการสร้างสีสันโดยการจัดการแข่งขันไก่แจ้ซึ่งให้เด็กๆภายในหมู่บ้านได้ไก่แจ้มาแข่งกันและมีรางวัลให้เพื่อให้ลูกค้าที่มานั่งรอคิวได้ชมและเชียร์ไปพร้อมๆสร้างสีสันในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย นายชลธิวาฯ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ก็อยากจะจัดให้ร้านมีบรรยากาศเข้ากับเทศกาลต่างๆซึ่งมีเพียงปีละครั้งและเป็นการขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนภายในร้านด้วยและผลตอบรับจากลูกค้าก็ดีเกินคาดสร้างมีสุขและรอยยิ้มให้กับลูกค้าและตนเองเป็นอย่างมาก//ถนอมศักดิ์ จ ตรัง
จ.นครสวรรค์...นายอำเภอ​ธนาธร​ ฟิตจี้ตรวจสอบ​ กลุ่มบุคคล​บุกรุก​หวัง​หุบที่​ดินสาธารณ​ะ... ว่าที่​ ร.ต.ธนาธร​ แข็ง​ขัน​ นายอำเภอหนองบัว​ จังหวัด​นครสวรรค์​ หลังจากได้รับ​ร้องเรียน​จาก​ นายบุญเลิศ​ ยาวิชัย​ อดีต​ผู้ใหญ่​บ้าน​ หมู่​15​ ต.วัง​บ่อ​ อ.หนองบัว​ พร้อม​กับประชาชน​ นายธนาธร​ แข็ง​ขัน​ นายอำเภอหนองบัว ในวัน​ที่​29​ กันยา​ยน​ 2563​ เวลา​ประมาณ​บ่าย​ 2​ โมง​ ได้สั่งการให้ ปลัด​อำเภอ​ฯและเจ้าหน้าที่​ ที่ดิน​ อำ​เภอ​หนองบัว​ ลงสอบถามประชาชนและตรวจสอบ​ เรื่องที่มีกลุ่มบุคคล​ บุกรุก​ที่สาธารณะ​ 9ไร่​ แถวบ้านเขานางต่วมใต้​(ป่าช้าเก่า)​ หมู​่15​ ตำบลวังบ่อ​ อำเภอหนองบัว​ จังหวัด​นครสวรรค์​ ซึ่งได้จัดประชุม ณ​ ศาลา​ประชาคม​ มีประชาชนเข้าร่วมรับฟัง​เกือบ​ 40คน​ แต่ในที่ประชุมกับไม่ได้ซักถามอะไรจากประชาชน​มีแต่ให้ประชาชนลงชื่อไว​ เพื่อจะตรวจสอบอีกครั้ง ผู้สื่อข่าว​ สอบถาม​ นายบุญเลิศ​ ยา​วิชัย​ อดีต​ผู้ใหญ่​บ้าน​ เล่าว่าได้ร้องเรียน​ มา​ตั้งแต่​ ปี54-ปี55 ตอนตนเองยังดำรงค์​ตำแหน่ง​ ผู้​ใหญ่​บ้าน​ ในพื้นที่​ ร้องเรียน​เรื่องผู้บุกรุก​ที่สาธารณะ​มาตลอดจนไม่มีใครกล้าบุก​รุก​ แต่ตอนนี้​มีกลุ่มนักการเมือง...
พระดีเมืองร้อยเอ็ด... หน่อเนื้อพุทธ- พระนักปฏิบัติ..พระนักพัฒนา..เกจิเมืองร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงาน ได้ ลงพื้นที่ สัมภาษณ์พระเกจิเมืองร้อยเอ็ด (พระอาจารย์ทอง) พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส, เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาดตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ อธิบาย ว่า"ทุกข์ของประชา อาตมา ต้องมาก่อน" ช่วงบ่ายวันนี้ปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เป็นที่พึ่งของประชาชนที่ได้ รับ ความเดือดร้อน โดยอาศัยพลังจิตชั้นสูงและพุทธาคมอันบริสุทธิ์ เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเมตตาธรรม.... ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย จงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พินาสหายไป ณ บัดนี้ และขอให้ดำรงชีวิตด้วยความสวัสดีมีชัยตลอดไปด้วย เทอญ. ธรรมะที่ท่าน พระอาจารย์ทองได้บรรยายมานั้น มีความ ขังอยู่ในตัวผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงาน` ณ วัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ///////////๛ ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพข่าว ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
broken clouds
37.3 ° C
37.3 °
37.3 °
40 %
3.6kmh
80 %
พฤหัส
36 °
ศุกร์
38 °
เสาร์
38 °
อาทิตย์
37 °
จันทร์
38 °

ได้รับความนิยม