“เฉลิมชัย”เคลียร์นายกฯ.จบไฟเขียวโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง1.8 ล้านรายทั้งบัตรเขียวบัตรชมพู ชาวสวนยางมีเฮส่งท้ายปีรับเงินส่วนต่าง เริ่มโอนเงินสัปดาห์หน้า!! นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงวันนี้(2ธ.ค.)ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 วงเงินรวมทั้งสิ้น 10,042,820,489.28 บาท จำนวนเกษตรกรชาวสวนยาง 1.8 ล้านราย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยจะดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างราคายางเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 แต่การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)และธกส.ยังไม่สามารถโอนเงินส่วนต่างครั้งที่1ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนตามกำหนดเวลาเนื่องจากสำนักงบประมาณติดขัดประเด็นเรื่องเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มบัตรสีชมพู ล่าสุด นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจนเป็นที่ยุติให้ดำเนินการเช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้ระยะที่1คือเกษตรกรชาวสวนยางทั้งบัตรเขียวและบัตรชมพูที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.และผ่านการตรวจสอบรับรองเรียบร้อยจะได้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ระยะที่2ทุกคนโดยนายกรัฐมนตรีได้แจ้งผลการหารือต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้(1ธ.ค) และให้กยท.มีหนังสือประสานไปยังสำนักงบประมาณเพื่อจะสามารถจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรชาวสวนยางต่อไป นายอลงกรณ์กล่าวต่อไปว่า กยท.จะมีหนังสือถึงสำนักงบประมาณภายในสัปดาห์นี้พร้อมกับส่งรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้กับธกส.ชุดแรกโดยพร้อมโอนเงินส่วนต่างครั้งที่1ภายในสัปดาห์หน้าซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางจะได้เงินส่วนต่างถือเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากรัฐบาล และในเดือนมกราคมปีหน้าก็จะโอนจ่ายสำหรับงวดเดือนธันวาคมจนครบ6งวด6เดือนตามกรอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2 นายอลงกรณ์กล่าวว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในการประกันความเสี่ยงด้านรายได้ในภาวะที่ราคายางมีความผันผวนโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ในกรณีที่ราคายางตกต่ำ ในช่วงวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 2.เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง มีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย และแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 1.8 ล้านรายทั้งเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยาง โดยมีหลักเกณฑ์และข้อกำหนดดังนี้ (1) ราคายางที่ใช้ประกันรายได้แต่ละชนิด (บาท/กิโลกรัม) 1.ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60.00 บาท/กิโลกรัม 2.น้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม 3.ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัม โดยคิดส่วนต่างราคาเฉลี่ยย้อนหลัง30วัน!! ###############################
“บุญลือ” ไฟเขียวเปิดกรอบคุ้มครองมวยเด็กพร้อมตามพิมพ์เขียว กกท.ให้นักกีฬากู้เงิน ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย!! รัฐสภา-เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ชั้น 4 ห้องประชุม 408 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 30 มี กรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 30 มีการพิจารณารายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมาธิการกีฬา 2 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย ส.ส.ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ และ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 โดย ส.ส.ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานอนุกรรมาธิการฯ ส.ส.ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กล่าวว่า คณะอนุฯนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019...
"ครูพี่โอ๊ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จังหวัดเชียงราย!! วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ.โดยมี นายชัยณรงค์ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.)นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผศ. ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยฯ สาขาจังหวัดเชียงราย นางสาวพรรณี เวียงโอสถ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) จังหวัดเชียงราย ผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย ตลอดจนคณะครู นักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายร่วมให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า โรงเรียนเอกชนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ มีการจัดการศึกษาสำหรับคนตาบอด ซึ่งตนให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการอยู่แล้ว และในครั้งนี้ตั้งใจมาเยี่ยมพร้อมทั้งอยากให้กำลังใจในการทำงานแก่ครูที่มีจิตใจในการพัฒนาเด็ก ด้วยหัวใจของผู้เสียสละอย่างแท้จริง สำหรับการดำเนินงานของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย มีปัญหาอุปสรรคซึ่งได้นำเสนอต่อ รมช.ศธ.ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนพิการเพื่อสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริงของโรงเรียน เรื่องการพิจารณาค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายความต้องการจําเป็นพิเศษสําหรับนักเรียนตาบอด ทางโรงเรียนเสนอให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเด็กนักเรียนตาบอดที่ออกไปเรียนรวมกับนักเรียนตาดี รวมถึงการสนับสนุนข้าราชการครู/พนักงานราชการ...
“ดร.เอก์” นั่งนายกสื่อต้านโกงสมัยที่สาม ประกาศจุดยืนต้านทุจริตทุกรูปแบบ เดินหน้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบ ที่ห้องเทเวศน์รำลึก สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีฯ วันที่ 2 ธ.ค.63 สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกฯ ซึ่งเป็นตัวแทนสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้ง หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ที่หมดวาระ โดยผลการเลือกตั้ง ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือก ดร.เอก์ เหลืองสอาด บรรณาธิการข่าวหน้า​ 1​ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) อีกสมัย ดร.เอก์ กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ให้ความไว้วางใจสนับสนุนให้นั่งนายกสมาคมฯ เป็นสมัยที่สาม ตนรับปากจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เดินหน้ารณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง และขอทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีสอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อนำมาตีแผ่ต่อสาธารณชน ก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามหากทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันต่อต้านทุจริต เชื่อว่าปัญหานี้จะทุเลาเบาบางลงไม่มากก็น้อย ดร.เอก์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร อาทิ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยมุ้งเน้นการปลุกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน...
"ผบช.สอท.สั่งการ ตรวจสอบกรณีโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ แก๊งทวงหนี้ของบริษัทแห่งหนึ่ง สุดโหดจับลูกน้องกระทืบ เฆี่ยนด้วยสายยาง! จากกรณีโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ แก๊งทวงหนี้ของบริษัทแห่งหนึ่ง จับลูกน้องกระทืบและใช้สายยางตีลูกน้องหลายครั้ง ท่ามกลางพนักงานอีกหลายคนที่นั่งดูเหตุการณ์อย่างหน้าตาเฉย นั้น พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท.ได้สั่งการให้ ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบที่มา ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พร้อมให้การช่วยเหลือและอำนวยตามขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรม เพราะถือว่าเป็นการท้าทายกฎหมายบ้านเมือง สร้างความสะเทือนใจผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและสร้างความอับอายให้แก่ผู้เสียหาย โดย พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง ผบก.สอท.2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ได้เร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนและแสวงหาพยานหลักฐานในโซเชียลมิเดีย พบข้อมูลของ บริษัท ที.เอ็ม.เอ็น.กรุ๊ป จำกัด 2018 ประกาศรับสมัครพนักงานเก็บเงิน,ข้อมูลกรรมการบริษัท,ข้อมูลผู้เสียหาย และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์ ซึ่งเหตุเกิด เมื่อเดือน ม.ค.2563 ในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองสมุทรสาคร สาเหตุเกิดจาก ผู้เสียหายขัดคำสั่งเจ้าของบริษัท ในวันนี้ (2 ธ.ค. 63)จะพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.เมืองสมุทรสาคร ในข้อหาความผิดฐาน “ทำร้ายร่างกายฯ” พร้อมดำเนินการคุ้มครองพยานและดำเนินการสืบสวนขยายผลมูลฐานความผิดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งภายหลังจากนี้ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสาคร จะดำเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุ เพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา โดยกำชับให้นำตัวผู้ก่อเหตุเเละพวกมาดำเนินคดีโดยเร็ว!! ################################
จ.นครนายก : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยกองพันทหารราบ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับกาชาดจังหวัดนครนายก เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลโทจิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมกำลังพล ทหาร แม่บ้าน นักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครนายกและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก เดินทางมารับโลหิตเป็นจำนวนมาก จากผู้เข้าร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมรต่อพสกนิกรชาวไทย ตามแนวทางของกองทัพบกในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโควิด-19
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกัญจิรา เคียงคู่ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นางสาวธัญรดี สลีวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-4 พิษณุโลก เพื่อตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ หัวมันสำปะหลังและเครื่องชั่งตวงวัดของผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายหัวมันสำปะหลังสด สอดคล้องกับคุณภาพของมันสำปะหลังที่เกษตรกรนำไปจำหน่าย ทั้งในด้านการวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง และการหักสิ่งเจือปนตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 69 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสดตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ราคา รับซื้อมันสำปะหลัง เชื้อแป้ง 25% ราคา 2.10-2.25 บาท/กก....
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VDO Conference โครงการ “พาณิชย์ลดกระหน่ำข้ามปี New Year Grand Sale 2021” จากห้องปฏิบัติการโสมสวลี ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ ที่ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกัญจิรา เคียงคู่ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นางคนึง เนื่องสนธิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด นางสาวธัญรดี สลีวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศรีชุม ชั้น...
"ถอยคนละก้าว! จนท.เขตป้อมปราบฯ ยังไม่รื้อตึกลุงกับป้า-รอศาลปกครองชี้!! จากกรณีที่ลุงกับป้า ออกมาร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากเจ้าหน้าที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ถือคำสั่งศาลชั้นต้นเข้ารื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมอย่างไม่เป็นธรรม ล่าสุด เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้ามารื้อถอน แต่ทางลุงกับป้าให้เหตุผลว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำพิจารณาจากศาลปกครอง เพื่อขอให้คุ้มครองชั่วคราว ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักในการขอเลื่อนการรื้อถอนอาคารออกไป ขณะที่ลุงกับป้า ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ยึดคำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9 "ความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย และอยู่เหนือกฎหมาย" คุณลุงสมชาย และคุณป้าเพชรรัตน์ อุตมะวณิชย์ ก้มกราบพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อขอความเป็นธรรมในการไม่ให้เจ้าหน้าที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เข้ามาทำการรื้ออาคาร หลังจากทั้งคู่ได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง ให้คุ้มครองชั่วคราว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยคุณลุงสมชาย กล่าวว่า ตนเองได้รับแจ้งจากทางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ว่าวันนี้ (2ธ.ค.63) จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามารื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมในชั้น5 และชั้น6 ซึ่งอาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2507 ก่อนที่ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารจะออก และในส่วนที่เป็นข้อพิพาทนั้นได้สร้างขึ้นก่อนที่จะมีกฎหมายควบคุม อีกทั้งชาวบ้านบริเวณแถวนี้ก็อยู่อาศัยภายในอาคารลักษณะเดียวกัน แต่ทำไมถึงต้องมาสั่งให้ตนเองทุบชั้นที่ต่อเติมขึ้นมาแค่เพียงหลังเดียว แต่ว่าในเมื่อข้างบ้านก็มีการต่อเติมอาคารขึ้นมาเหมือนกันถึง 33 คูหา ถ้าจะให้ตนทุบ ก็ต้องให้บ้านข้างเคียงทุบด้วยจะได้เหมือนกัน เพราะการต่อเติมก็ทำเหมือนๆ กันทั้งหมด สำหรับประวัติความเป็นมาของอาคารที่มีข้อพิพาทตามหลักฐานทางราชการ และที่ไปที่มาของการพิพาทของอาคารหลังดังกล่าว ซึ่งมีจุดเริ่มต้นของการเกิดข้อพิพาทจนถึงกับขั้นเป็นคดีความร้องเรียนกันมาจนถึงทุกวันนี้ คือเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.2507 ซึ่งภายในปีนั้นเองได้มีการก่อสร้างอาคารทั้งหมดจำนวน 33 คูหา ซึ่งเป็นลักษณะเป็นตึกสูง 6 ชั้น...
"ศูนย์ดำรงธรรมเดินหน้าสร้างเครือข่ายลดความขัดแย้งในสังคม!! (คลิป) https://youtu.be/MLoElhnfeiA วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.ณ โรงแรม T R ROCK HILL ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความร่วมมือร่วมใจในสังคมพหุวัฒนธรรม" ภายใต้หลักสูตร "การจัดการความขัดแย้งในสังคมพหุวัฒนธรรม เขตสุขภาพที่ 12" พร้อมบุคลากรทางแพทย์ร่วม 120 คน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรัง และพัทลุง สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการความขัดแย้งในสังคมพหุวัฒนธรรม เขตสุขภาพที่ 12 จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 มีกิจกรรมจัดอบรมหลักสูตร "การจัดการความขัดแย้งในสังคมพหุวัฒนธรรม เขตสุขภาพที่ 12 "โดยทีมวิทยากรที่มากด้วยความรู้ความสามารถ อาทิ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล เป็นต้น...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
clear sky
23.2 ° C
23.2 °
23.2 °
74 %
0.9kmh
3 %
พุธ
23 °
พฤหัส
28 °
ศุกร์
27 °
เสาร์
26 °
อาทิตย์
27 °

ได้รับความนิยม