เทศบาลเมืองตากศึกษาดูงานการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ นายณพล ชญานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก และคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาก ที่มาทำการศึกษาดูงานการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายณัฐวุฒิ จีนมหันต์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายธนรักษ์ สุขสันต์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ(Smart city) โดยสืบเนื่องจากเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้รับการรับรองเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้...
เลขาฯ รมว.ทส. ระบุ ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าได้ผลดี จ.สุโขทัย จุดฮอตสปอต ลดกว่าร้อยละ 40 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรม KICK OFF การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ระบุ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ จังหวัดสุโขทัย จุดฮอตสปอตลดลงมากกว่าร้อยละ 40 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม KICK OFF การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จังหวัดสุโขทัย และประชาชนจิตอาสา...
จังหวัดเพชรบุรี คัดเลือก”อลงกรณ์ พลบุตร”เป็น “คนดีศรีเมืองเพชร” ด้านบริหารรัฐกิจ ผู้ทุ่มเท เสียสละทำคุณประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมในมิติต่างๆ กำหนดมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดเพชรบุรี “คนดี ศรีเมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยวันนี้ภายหลังเป็นประธานการประชุมคัดเลือก“คนดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อส่งเสริมการทำความดีของคนในสังคม ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับต้นแบบของสังคม คณะกรรมการคัดเลือก คนดีศรีเมืองเพชร ได้พิจารณาทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิด้านศิลปกรรม นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ข้าราชการที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด รวมถึงกลุ่มเด็กเยาวชน โดยจะมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณงามความดีเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคน ได้ทำความดีเพื่อส่วนรวมเพื่อจังหวัดเพชรบุรี เพื่อประเทศชาติของเรา โดยกำหนดการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดเพชรบุรี “คนดี ศรีเมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕...
อบจ.เพื่อปชช. ทีมงาน อบจ.ยังเดินหน้า ซ่อมถนน สร้างทาง เจาะบ่อบาดาล เดินหน้าพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข หลังจากพ้นช่วงภาวะอุทกภัย ที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย หลายพื้นที่ ทางอบจ.นครสวรรค์ โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ. ได้มอบหมายให้ทีมงานกองช่าง ทีมงานฝ่ายบรรเทาและสาธารณภัย ออกดำเนินการสำรวจ เพื่อซ่อมถนน สร้างทาง เจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายงานการดำเนินการดังนี้คือ 1.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่างได้ควบคุมงานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เชื่อมต่อ ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 2.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่างควบคุมงานโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ต.วัดไทร เชื่อมต่อ เทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 3.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ...
"กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ ฉก. จงอางศึก และบ.เอกชน นำถุงยังชีพ "มูลนิธิพระราหู"ช่วยเหลือ ปชช.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 2 ราย!! วันที่ 25 ม.ค.65 เวลา 10.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์, ร.ท.สุระเชต ทับจิต รอง หน.ฝ่ายประสานการปฏิบัติ กลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นายพิชิต สันติเมธากูล ผู้แทนร้านเกาะหลักค้าไม้/มวลชน กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,เจ้าหน้าที่ชุดช่าง ฉก.จงอางศึก และทีมงาน บมจ.ทิพยประกันภัยสาขาเพชรบุรี พร้อมทีม TIP SMART ASSIST ร่วม มอบถุงยังชีพ และ น้ำดื่ม และลงพื้นที่ นำชุดช่างเข้าตรวจสอบบ้านทหารผ่านศึกเป็นผู้ยากไร้ก่อนทำการซ่อมแซม โดยงบประมาณจากมูลนิธิ ไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.)และร่วมนำถุงยังชีพจาก "มูลนิธิพระราหู โครงการจากใจถึงใจ" โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และน้ำดื่ม มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 2 ราย คือ 1.นายสม...
จังหวัดเพชรบุรี คัดเลือก”อลงกรณ์ พลบุตร”เป็น “คนดีศรีเมืองเพชร” ด้านบริหารรัฐกิจ ผู้ทุ่มเท เสียสละทำคุณประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมในมิติต่างๆ กำหนดมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดเพชรบุรี “คนดี ศรีเมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยวันนี้ภายหลังเป็นประธานการประชุมคัดเลือก“คนดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อส่งเสริมการทำความดีของคนในสังคม ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับต้นแบบของสังคม คณะกรรมการคัดเลือก คนดีศรีเมืองเพชร ได้พิจารณาทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิด้านศิลปกรรม นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ข้าราชการที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด รวมถึงกลุ่มเด็กเยาวชน โดยจะมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณงามความดีเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคน ได้ทำความดีเพื่อส่วนรวมเพื่อจังหวัดเพชรบุรี เพื่อประเทศชาติของเรา โดยกำหนดการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดเพชรบุรี “คนดี ศรีเมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕...
"กิจกรรม Kick Off การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดสุโขทัยและกิจกรรมเปิดแหล่งท่องเที่ยวผาแร่แลตะวัน" วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 9:00 น นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีกิจกรรม Kick Off การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดสุโขทัยและกิจกรรมเปิดแหล่งท่องเที่ยวผาแร่แลตะวัน ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวิรุฬพรรณ เทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกของชุมชนให้ตระหนักถึงปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการท่องเที่ยวรวมถึงบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและนักท่องเที่ยวในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัยได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
พ.ต.อ.นเรศ พูลหน่าย ผกก.สภ.วังโป่ง ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผม ฝึกท่าพระราชทาน วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. 65 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.นเรศ พูลหน่าย ผกก.สภ.วังโป่ง, พ.ต.ท.ธเนศ กัลงา รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.วังโป่ง พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.วังโป่ง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวอุดมคติ ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผม ฝึกท่าพระราชทาน บริเวณหน้า สภ.วังโป่ง
.วันที่ 25 ม.ค.2565 ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านตาก อ.บ้านตาก จ. ตาก พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รอง ผบช.ภ.6 พ.ต.อ.สุรินทราดิษฐ ทิพย์เจริญ ผกก.สภ.บ้านตาก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ .บ้านตาก จับกุมแก๊งหมาแดง คัาแรงงานชาวเมียนมาร์ พร้อมผู้ต้องหา 16 คน รถกระบะ 1 คัน เมื่อวันที่ 22 ม.ค ๒๕๖๕ เวลาประมาณ22.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรจชุดจับกุม ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจท้องฟ้า หมู่ที่ 6 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก เพื่ อสกัดกั้นคนต่างต้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิตกฎหมาย พบรถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า (TOYOTA] สีขาว หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร ขับขี่มาตามถนนสายทางหลวงชนบท หมายเลข1175 ขับขี่มาจาก อ.บ้านตาก ไปยัง อ.แม่ระมาด มีบุคคลนั่งอยู่ภายในรถด้านหลังคนชับ ทั้งหมดลักษณะท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการ ตรวจสอบ พบนายพนา...
เกษตรตาก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล วันที่24 ม.ค. 65เวลา 09.30 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อให้บริการด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นางเยาวเรศ ทิฐธรรม เกษตรจังหวัดตาก นายชัชวาลย์ ปัญญา ปลัดจังหวัดตาก นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยกำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีละ 4 ครั้ง ไตรมาสละ 1...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
clear sky
25 ° C
25 °
25 °
40 %
1.7kmh
4 %
อังคาร
26 °
พุธ
34 °
พฤหัส
35 °
ศุกร์
36 °
เสาร์
36 °

ได้รับความนิยม