จังหวัดหนองคายจัดพิธีอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 2 พ.ค. 62 ที่ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย พระเทพกิตติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดศรีษะเกษประธานฝ่ายสงฆ์ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อุบาสกอุบาสิกา และชาวจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระเทพกิตติมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีษะเกษ นายวิญญา ปลัดชวา ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติเรื่องข้อความชอบโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและวัดไทยในต่างประเทศได้กำหนดจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศจำนวน 6,830 รูประหว่างวันที่สองถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน ทั้งนี้จังหวัดหนองคายมีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ จำนวน 108 รูป แบ่งโดยแยกเป็นมหานิกาย จำนวน 70 รูป ธรรมยุต...
วันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว 81 ปี วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-13.00 น. ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว ถนนปัอมปราบศัตรูพ่าย กรูงเทพฯ เวลา 10.00-10.30 น. ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมลนิธิป่อเต็กตึ๊งู และ คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธีสงฆ์ โดยมี รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท ์อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ , คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง , คุณสุวัฒน์ อัษฎาธร กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง , คุณอร่าม เอี่ยมสุรีย์ กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และผู้อำนวยการคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว , คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง , คุณสุรพงษ ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง , คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และกรรมการบริหาร...
บุญใหญ!ณ»ตำบลโนนรัง ่เมืองร้อยเอ็ด!»สวดถอนสมานสังวาสสีมา»งานฉลองอุโบสถวัดป่าโนนรัง» » วันนี้เมื่อเวลา 08.09 น.วันที่(11 เมษายน 2562) พระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธาน ฝ่ายสงฆ์พร้อมพระครูไพโรจน์ ญาณคุณ,เจ้าอาวาส,เจ้าคณะตำบลโนนรัง,พระครูสถิตคุณาภิรมย์ รองเจ้าคณะตำบลโนนรังข พร้อมคณะที่ปรึกษา พ.ต.อ.วันชัย วินทะสมบัติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ร้อยเอ็ด นายจงจิตดี จอมคำสิงห์,นายกอบต.โนนรัง, นายพิมพ์ วินทะไชย รองนายก อบต.โนนรัง,นายจรูญ ไกยสวน กำนันตำบลโนนรังนางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.จนท.ตำบลโนนรัง,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำอช,อพม.อสม,กรรมการ,แพทย์ประจำหมู่บ้านชุดชรบ.ตำบลโนนรังและราชการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจากหลายภาคส่วนพร้อมทายก-ทายิกา ทั่วทุกสารทิศ-พระภิกษุ-องค์เณร-แม่ชีขาว เป็นจำนวนมากสุดคณานับได้พร้อมรับฟังท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อม ...
วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น โดยการอำนวยการของ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร ได้มอบหมายให้ นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายอนุชา อินทรเทศ ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองพิจิตร ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้โรงเก็บวัสดุการจัดทำพลุและดอกไม้เพลิง ของนายบัญญัติ แสงบุศย์ อยู่บ้านเลขที่ 120 ม.7 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร พบว่า ปลูกสร้างเป็นโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำพลุและดอกไม้เพลิงแบบโล่ง อากาศถ่ายเทได้ มุงสังกะสีไม่มีฝา ห่างจากบ้านพักอาศัยประมาณ 50 เมตร เพลิงไหม้หมดทั้งหลังเนื่องจากโครงสร้างเป็นไม้ สาเหตุสันนิษฐานว่าเกิดจากอากาศที่ร้อนจัด ประกอบกับหลังคาที่เป็นสังกะสีทำให้มีความร้อนมากขึ้น จึงก่อให้เกิดการระเบิดของวัสดุบางส่วน เทศบาลตำบลดงป่าคำ นำรถดับเพลิงช่วยฉีดพ่นระงับเพลิงไหม้ ประเมินความเสียหายประมาณ 150,000 บาท ไม่มีผู้ได้รับอันตรายแต่อย่างใด รอผลจากกองพิสูจน์หลักฐานที่ชัดเจนแล้วจะรายงานผลให้ทราบต่อไป นกพิราบศูนย์ข่าวพิจิตร /// ภาพข่าว win
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลเครือข่ายจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมวัน พยาบาล สากล จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลกรทางการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นางสาวเรวดี สมทรัพย์ ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ หรือ ICN ได้ถือวันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์ของวิชาชีพการพยาบาลระดับสากล กำหนดเป็นวันพยาบาลสากล และได้กำหนดหัวข้อสำคัญในการเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันพยาบาลสากลร่วมกัน โดยในปี พ.ศ. 2562 นี้ จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All) เนื่องจากพยาบาลทั่วโลกได้ทำงานอุทิศให้กับการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีถ้วนหน้า ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย...
ผู้ว่านครสวรรค์ ให้โอวาทและอวยพร แก่นักกีฬาที่ร่วมเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 " เจียงฮายเกมส์ " ที่ จ.เชียงราย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานให้โอวาทและอวยพร แก่นักกีฬาที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 จังหวัดเชียงราย ( เจียงฮายเกมส์) ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 315 คน โดยมี ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายจิรศักดิ์ ส่งศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ นำนักกีฬาเข้ารับโอวาทในครั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวกับนักกีฬา ว่าทางจังหวัดให้การสนับสนุนวงการกีฬาอย่างเต็มที่ การไปแข่งขันครั้งนี้ขอให้ทุกคนต้องรักษาเกียรติยศ รักษาภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด เผยแพร่เรื่องราวดีๆให้เพื่อนบ้านได้รับรู้ ทำหน้าที่เป็นทั้งนักกีฬาและเพื่อนที่ดีกับทุกคน การแข่งขันทุกวันนี้ต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา ร่างกาย จิตใจและความรักในท้องถิ่น ขอให้แข่งขันด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างเพื่อน...
" สานต่อสังคมแห่งการให้ " แม่ทัพภาคที่ 3 นำประชาชนจิตอาสา พัฒนาดอยอินทรีย์ เขียงราย ปล่อยปลา สร้างฝาย ธนาคารน้ำ ปลูกยางนา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี พระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมะเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ พระภิกษุ สามเณร พร้อมด้วย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, พันเอก สุวิทย์ วังยาว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...
สกศ. จัดประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา โดยมีนายอรรถการ ตฤษณารังสี รองประธานอนุกรรมการทำหน้าที่ประธาน การประชุม และมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสภาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ นางยุพิน กาญจนวิกัย ที่ปรึกษาทีมบริหารบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวอังคณา แย้มอุบล ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศด้านสังคม...
จ.พังงา/ผู้สื่อข่าวรายงาน พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วันอาภากร ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๙ พ.ค.) พร้อมด้วยข้าราชการ ทหารกองประจำการ ในสังกัด ฐท.พง.ทรภ.๓. โดยมี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้แทนโครงการศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖ ผู้พิพากาษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา ผู้แทนศาลจังหวัดตะกั่วป่า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ผู้แทนอำเภอท้ายเหมือง นายอำเภออำเภอตะกั่วป่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาหลัก ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สื่อเพื่อความมั่นคงจังหวัดพังงา ผู้แทนโรงเรียนบ้านลำแก่น ผู้แทนโรงเรียนพระราชทานทับละมุ ผู้แทนกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้บังคับการกองพันตู้สู้อากาศยานที่ ๒๒ เรือหลวงนราธิวาส เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ ได้จัดทหารกองเกียรติยศยิงสลุตถวาย จำนวน...
1 พฤศจิกายน นี้ กดช่อง 11 ชม NBT ภูมิภาค โทรทัศน์ช่อง NBT ภูมิภาค กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมออกอากาศ 'ทีวีดิจิทัลในระดับภูมิภาค' ทางช่องหมายเลข 11 เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป นายวุฒิไกร พุฒธรรม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น รักษาการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ให้ทดลองออกอากาศ “ทีวีดิจิทัลในระดับภูมิภาค” ผ่านช่องหมายเลข 11 แล้ว โดยจะเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป แบ่งพื้นที่การออกอากาศเป็น 4 ภูมิภาค 4 สถานีฯ ประกอบด้วย NBT-North หรือ NBT ภาคเหนือ ร่วมผลิตรายการและข่าวโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พิษณุโลก ออกอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
overcast clouds
30.3 ° C
30.3 °
30.3 °
61 %
1.8kmh
98 %
เสาร์
29 °
อาทิตย์
39 °
จันทร์
39 °
อังคาร
36 °
พุธ
34 °

ได้รับความนิยม