สส.พปชร.จับมือเหมืองทองอัคราฯทอดผ้าป่าหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์ วิกฤตโควิด19 สส.พปชร.พิจิตร เป็นแกนนำชวนเหมืองทองอัคราฯ - ตำรวจ และชาวบ้าน ร่วมกันทอดผ้าป่าหน้ากากอนามัย ทำแบบเรียบง่ายถวายเจ้าคณะอำเภอทับคล้อเพื่อนำไปแจกจ่ายพระสงฆ์และญาติโยม วันที่ 7 เม.ย. 2563 นายภูดิท อินสุวรรณ์ ส.ส.พิจิตร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ , พ.ต.อ.วิเชียร ตรีอุดม ผกก.สภ.ทับคล้อ , นายยุทธ ศรีทองสุข หัวหน้างานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เหมืองทองอัคราฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ขณะนี้แพร่กระจายไปเกือบทั่วประเทศไทยแล้ว แต่จังหวัดพิจิตรยังคงสามารถรณรงค์และป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยเกิดขึ้นอยู่ได้ในขณะนี้ เป็นเพราะทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกัน แต่อุปกรณ์และปัจจัยในการดำเนินการก็ยังอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลน ดังนั้นภาคประชาชนจึงได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคสิ่งของเพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด19 ล่าสุด นายภูดิท อินสุวรรณ์ ส.ส.พิจิตร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ได้เป็นแกนนำในการทอดผ้าป่าหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งเจลล้างมือ นำไปทอดผ้าป่าถวายให้กับ เจ้าคุณพระปิฎกคุณาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอทับคล้อ เจ้าอาวาสวัดมงคงทับคล้อ พระอารามหลวง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพระสงฆ์และชาวบ้านที่มาทำบุญหรือต้องการหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือต่อไป ซึ่งวิธีการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ก็ทำกันแบบเรียบง่ายตาม พรก.ฉุกเฉิน อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการนำสิ่งของไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข-กำนัน- ผู้ใหญ่บ้าน -ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านจุดตรวจที่บริเวณจุดสายตรวจอำเภอทับคล้อ ถนนทางหลวงหมายเลข 11...
https://youtu.be/zoTmlj1lTYs อพท.พื้นที่พิเศษ4 พัฒนานักสื่อความหมายชุมชนสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว "มาแอ๋ววังหาด ของกึ๋นลำขนาด สะอาด ปลอดภัย" ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังหาด จ.สุโขทัย 9 กค 2563 อพท.พื้นที่พิเศษ 4 ภายใต้ดร.ประครอง สายจันทร์ ผจก.อพท.4 มอบหมายทีมพัฒนานักสื่อความหมายจัดอบรม”นักสื่อความหมายชุมชนสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว” ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังหาด ต.ตลิ่งชัน อบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวังหาด 2.เพื่อสร้างนักสื่อความหมายชุมชนตระหนักถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 3.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุโขทัย 4.เพื่อเยียวยาและฟื้นฟู มาตราการช่วยเหลือมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ภายหลังสถานการณ์ COVID-19 5.เพื่อได้เส้นทางเรื่องราวการท่องเที่ยว จำนวน 1 เส้นทาง โดยมีวิทยากรเชี่ยวชาญได้แก่ ▶นายณรงค์ชัย โตอินทร์ ◀มัคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลก และเจ้าหน้าที่ อพท.4 📍วิทยากรกระบวนการ นางชวมล แพจุ้ยจนท.อพท.4 และนายอารีฟาน โต๊ะหมัด เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อพท.4 โดยมีหัวข้อดังนี้ ✅หลักการนำเที่ยวและจิตบริการ ✅ทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและการประเมินแหล่งทรัพยกร ✅การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ✅เจ้าบ้านเล่าเรื่อง ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกชุมชน และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังหาด เส้นทางเรื่องราวทางการท่องเที่ยวชุมชนวังหาด มีความโดดเด่นในเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนื่องจากการค้นพบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์โบราณ เครื่องมือเครื่องใช้ ลูกปัดเครื่องประดับตั้งแต่สมัยยุคหิน และยุคเหล็ก ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะถูกร้อยเรียงให้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการท่องเที่ยวของชุมชนวังหาด ทั้งนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และกิจกรรมการทอผ้าและย้อมผ้าจากดินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวังหาด อพท.4 เข้าร่วมได้เเก่ นางสาวฐานิตา ดงเรืองศรี จนท.อพท.4...
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ห่วงใยประชาชนหลังจากรับมอบหน้ากากอนามัย มาจากกระทรวงมหาดไทยจึงดำเนินการส่งมอบให้ 1 กลุ่มเจ้าหน้าที ผู้ใกล้ชิด สัมผัสกับ ประชาชน 2 กลุ่มผู้ปฎิบัติงานบริการประชาชน 3 กลุ่มปฎิบัติงานที่มีความเสี่ยง 4 กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง รวม 14000 ชิ้นต่อวัน ซึ่งกระจายผ่านที่ทำการปกครองจังหวัด อำเภอ สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ อสม ไปยังกลุ่มต่างทั้ง4 กลุ่มในเบื้องต้น อาทิ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 เจ้าหน้าทีสาธารณสุขของ รพ.สต. ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว ได้มอบหมายให้ท้องถิ่นอำเภอและสมาชิกเหล่ากาชาดในพื้นที่นำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง นำหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทย นำไปมอบให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติหน้าที่ค้นหาและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งแจกจ่ายให้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
จ.พะเยา พบตาวัย 71เครียดผูกคอดับคาสวนลำไย วันที่ 6 มิ.ย.63 สภ.แม่ใจ จ.พเเยา ได้รับแจ้งมีชายผูกคอเสียชีวิตภายในพื้นที่ บ้านท่าต้นหาด ม.8 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยร่มโพธิ์ พะเยา จัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ออกตรวจสอบ พร้อม กู้ชีพเทศบาลตำบลศรีถ้อย แพทย์นิติเวช รพ.แม่ใจ ที่เกิดเหตุเป็นสวนลำไย พบศพ นายสม เมืองมูล อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 9809 ม.8 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา นุ่งกางเกงขาสั้นสีดำ ไม่สวมเสื้อ ใช้เสื้อผูกกับขื่อกระท่อมผูกกับคอเสียชีวิตกระท่อมกลางสวนลิ้นจี่ เจ้าหน้าที่กู้ชีพร่มโพธิ์และกู้ชีพเทศบาลตำบลศรีถ้อย ร่วมกับแพทย์นิติเวช รพ.แม่ใจ ชันสูตรพลิกศพ ณ.จุดเกิดเหตุ คาดว่าผู้ตายเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากการ ตรวจสอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้ ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเกิดความเครียดจากปัญหาส่วนตัว เรื่องใดเรื่องหนึ่ง พร้อมกับส่งศพไปชันสูตรที่นิติวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลแม่ใจ  อย่างละเอียดอีกครั้ง...
นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมหารือสถานการณ์การผลิตและการตลาดสุกรจังหวัดสุโขทัย วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมหารือสถานการณ์การผลิตและการตลาดสุกรจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีชุม ชั้น 4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย, ผู้แทนบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)สาขาสุโขทัย และผู้แทนบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย เพื่อรับทราบข้อมูลผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ข้อมูลกำลังการผลิตและความต้องการซื้อสุกร ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย สถานการณ์ด้านราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและเนื้อสุกรของจังหวัดสุโขทัย และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านปริมาณและราคาสุกร
“เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) เตรียมเปิดตัวโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ ในวันที่ 19 เมษายน พร้อมเดินหน้าส่งออกป้อนตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง” ดร.กาญจน์ พอลลีน่า ผู้บริหาร เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัท เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) เตรียมเปิดตัวโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ มีเครื่องจักรและเทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัย สามารถเดินหน้าเพิ่มฐานกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตสินค้า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลก ซึ่งทางบริษัทฯ ยังได้มุ่งมั่นพัฒนาในด้านการผลิต และควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักลงทุนในต่างประเทศ พร้อมเดินหน้าส่งออกป้อนตลาดต่างประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ จากแผนการขยายการผลิตและเดินหน้าส่งออกสินค้าไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Word สำหรับโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ ที่จะเปิดตัวในวันที่ 19 เมษายน ที่จะถึงนี้ เป็นโรงงานผลิตขนาดใหญ่บนเนื้อที่เกือบ 50ไร่ และทันสมัย ซึ่งได้มีการติดตั้งเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตและใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ในโรงงานมีผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน เพื่อเป็นการยกระดับการผลิต ควบคุมมาตรฐานให้เทียบเท่ากับมาตรฐานระดับสากล ภายใต้ผลิตสินค้าคุณภาพระดับโลก และทางโรงงานจะสามารถเดินหน้าผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในเฟสแรกได้สูงถึง 5-6 ล้านกล่องต่อเดือน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างเพียงพอ ทางด้าน ดร.กาญจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกได้หันมาให้ความสำคัญกับนำเข้าสินค้าที่ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาของโรคระบาดโควิดรุนแรงและติดกันง่าย...
"ผบช.สตม.นำกำลังเข้าปฏิบัติการทลายแก๊งค์ยัดเยียดส่งของทางพัสดุ!! ​ภายใต้การอำนายการของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม., พล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผบช.ทท., พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รองผบช.ทท., พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผบก.ทท.1,พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3,พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผบก.สส.สตม.และ พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท.1 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก. ทท.1 นำโดย พ.ต.อ.อำนาจ โฉมฉาย ผกก.3บก.ทท.1,พ.ต.ท.พงษ์พิเชษฐ์ นิลจันทร์ รองผกก.3บก.ทท.1, พ.ต.ท.สุรชัช สุวรรณศรี รองผกก.3บก.ทท.1,พ.ต.ท.ชย พานะกิจ รองผกก.3บก.ทท.1, พ.ต.ท.ปิยะพันธุ์ วนอุกฤษฏ์ สว.กก.3 บก.ทท.1 และ พ.ต.ต.อภิรุ่ง เพียรมงคล สว.กก.3บก.ทท.1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.บคด.บก.ตม.3 ประกอบด้วย พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ ผกก.บคด.บก.ตม.3, ร.ต.อ.กวีวัฒธ์ อภิวาท รอง สว.กก.บคด.บก.ตม.3 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.กิตติพรรธ...
"สามารถ เตือนสติ ช่อ อย่าเนรคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่าริคิดแบบคอมมิวนิสต์!! วันนี้ (21 ส.ค.) นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” เปิดเผยว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ตนเองเป็นห่วงเพราะได้รับข้อมูลจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนส่งมาว่า น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ได้โพสต์คลิปพูดถึงประเด็นพระมหากษัตริย์ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน โดยยกกรณีกษัตริย์สเปนว่า ขานรับกระแสมวลชนคือหนทางรอดของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในสเปนนั้น ตนอยากให้ น.ส.พรรณิการ์ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเพราะประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ไม่ใช่แบบประเทศสเปนหรือประเทศฝรั่งเศสตามที่คณะก้าวหน้าชอบหยิบยกเอาข้อมูลเท็จมาปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้องให้กับสังคมไทย รวมทั้ง ข้อมูลของ น.ส.พรรณิการ์ ก็ผิดจากข้อเท็จจริงเพราะกษัตริย์สเปนไม่ได้มีการถูกตรวจสอบแต่อย่างใด แต่เป็นกษัตริย์องค์ก่อนหน้าที่ได้สละราชสมบัติไปแล้ว นายสามารถ เผยอีกว่า อยากให้ น.ส.พรรณิการ์ ไปเรียนหนังสือด้านประวัติศาสตร์ว่าตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย ได้มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็ชัดเจนอยู่แล้วที่ให้อำนาจพระมหากษัตริย์ โดยเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2475 รัฐธรรมนูญได้คืนอำนาจให้แก่พระมหากษัตริย์ซึ่งมีข้อความที่ชัดเจนว่า"พระมหากษัตริย์นั้นศักดิ์สิทธิ์จะล่วงละเมิดมิได้" และต่อมา มีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อเดือน ต.ค.2476 การที่ น.ส.พรรณิการ์ พยายามจะทำอยู่นั้นลักษณะเหมือนพวกคอมมิวนิสต์ที่ต้องการล้มล้างระบบกษัตริย์มาโดยตลอดและพยายามกล่าวอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่แท้จริงแล้วเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมในแบบความคิดของตัวเอง ถ้าคนศึกษาประวัติศาสตร์มาจะเข้าใจ และ น.ส.พรรณิการ์ จะยินยอมให้ใครมาตรวจบัญชีทรัพย์สินของครอบครัวหรือไม่อย่างไร เพราะล่าสุด น.ส.พรรณิการ์ยื่นบัญชีทรัพย์สินนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็เคลือบแคลงสงสัยว่าเอาเงิน1ล้านบาทบริจาคให้พรรคอนาคตใหม่เมื่อเดือน พ.ย.61 โดย น.ส.พรรณิการ์ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินกับ ป.ป.ช.ยื่นเมื่อวันที่ 23...
ศรีสะเกษ แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมกับรองโฆษกรัฐบาลบวงสรวงปราสาทโดนตวลใกล้ปราสาทพระวิหาร สืบสานประเพณีท้องถิ่นเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวตำบลเสาธงชัยและส่งเสริมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณปราสาทโดนตวล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีบวงสรวงปราสาทโดนตวล ซึ่ง นายโชคชัย สายแก้ว นายก อบต.เสาธงชัย ร่วมกับ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ต.เสาธงชัย ส่วนราชการและประชาชนในเขต ต.เสาธงชัย ได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ปกป้องคุ้มครองชาว ต.เสาธงชัย ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารแด่ประสงฆ์ พิธีเปลี่ยนผ้าสไบให้กับเทวรูป พิธีผูกผ้าเจ็ดสีที่เสาศิลาแลงและซุ้มประตูทางเข้าปราสาทโดนตวล พิธีบวงสรวงปราสาทโดนตวล และมีการแสดงย้อนตำนานการสร้างปราสาทโดนตวลอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยมี พล.ต.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผบ.กองพลทหารราบที่ 6 และ ผบ.กองกำลังสุรนารี พร้อมด้วย พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มณฑลทหารบกที่ 27...
วันนี้ 28 ก.ค.63 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณฯ และ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วย พล.ต.ท.สุกิจ สมณะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร., พล.ต.ท.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร., พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์ รอง ผบช.ภ.6,พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง จตร. ปฏิบัติราชการ ภ.6, พล.ต.ต.กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ รอง จตร. ปฏิบัติราชการ ภ.6, พล.ต.ต.ชูชาติ โชคสถาพร ผบก.อก.ภ.6 , พล.ต.ต.พิสิษฐ์ ทรัพย์สิน ผู้ทรงคุณวุฒิตร. ปฏิบัติราชการ...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
light rain
30.7 ° C
30.7 °
30.7 °
61 %
2.5kmh
100 %
อาทิตย์
31 °
จันทร์
30 °
อังคาร
28 °
พุธ
31 °
พฤหัส
34 °

ได้รับความนิยม