23 พฤษภาคม 2562(#) นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ จ.พังงา เพื่อประชุมหารือติดตาม รวมถึงให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่วยต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้รับฟังและหารือถึงมาตรการแก้ไขและวิธีการป้องกัน ตลอดจนระบบปฏิบัติงานของทางจังหวัด รวมถึงความท้าทายและข้อจำกัดของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ด้วย (#)โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ (1). จังหวัดได้มีการ บูรณาการ ตรวจ ทั้งเรื่องรถเรือท่าเรือ รวมถึงการอบรมให้ความรู้ ทั้งไกด์และคนขับรถและเรือ รวมถึงเน้นย้ำในรายละเอียดต่างๆ เช่นการติดป้ายเตือน เกี่ยวกับการลงเล่นน้ำตั้งแต่อยู่ในห้องพักของโรงแรม รวมถึงการปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวให้มีวันพักผ่อน 1 วัน ก่อนการไปมีกิจกรรมทางน้ำ เป็นต้น (2). จังหวัดได้จัดเรือ เร็วฉุกเฉิน ซึ่งมีแพทย์และอุปกรณ์กู้ชีพ จำนวน 2 ลำประจำอยู่ที่เกาะสิมิลันและเกาะสุรินทร์ (3). สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดได้นำร่องการทำ แผนที่จุดเสี่ยง ใน เส้นทางการคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเร่งลงมือ ปรับปรุงซ่อมแซม ให้ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว (4). รวมถึงการหารือ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐาน ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และ การเสนอจัดตั้งคณะ กรรมการอำนวยการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำนอกจากนี้ยังได้ลงตรวจจุดเสี่ยงทางโค้งของถนนและการปรับปรุงท่าเรือรับส่งนักท่องเที่ยวอีกด้วย(big smile)
จ.สระแก้ว -ส่งมอบบุหรี่เถื่อนไปเผาทำลาย-ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.นี้ สระแก้ว - เจ้าหน้าที่ศุลกากร จ.สระแก้ว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศผิดกฎหมาย ให้เกษตรกรนำไปทำน้ำหมักชีวภาพ และเผาทำลาย เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.สหัสดนย์ ธเนศชัยพิทักษ์ ผบ.กรม ทพ.12 ร่วมกับ นายออน อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ , พ.ต.อ.เบญจพล รอดสวาสดิ์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว ,พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ บัวแดง ผกก. สภ.คลองลึก , สรรพสามิตสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการมอบของกลางประเภท บุหรี่ไทย และบุหรี่ต่างประเทศปลอม ซึ่งร่วมกันตรวจยึดจากนักท่องเที่ยวที่นำเข้ามาเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด ขณะเดินทางผ่านจุดตรวจร่วมยาเสพติด บริเวณด่านถาวรบ้านคลองลึก ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สำหรับของกลางดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ทำการรวบรวมไว้ ก่อนนำมาทำลายบุหรี่ โดยการส่งมอบให้กับหน่วยงานเกษตรอำเภออรัญประเทศครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ คัดเอาแต่เส้นยาสูบ สำหรับทำน้ำหมักเป็นสารไล่แมลง แจกเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีนายธีรศักดิ์ สิทธิชัย เกษตรอำเภออรัญประเทศ...
16 พย 61. เมื่อเวลา. 9.00 น ที่วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม. อ บึงทองหลาง. อ ลำลูกกา. จ. ปทุมธานี  ณ ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ฯได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการ วัดประชารัฐสร้างสุข. พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน. ทั้งแพทย์พยาบาล. และนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่อำเภอลำลูกกา. อีกทั้งประชาชนจิตอาษา. ประมาณ 200 คนที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดสุวรรณราชวราม ในวันนี้ โดยมีนาย ยงยุทธ. ป้อมเอี่ยม นายอำเภอลำลูกกา. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการเช็นสัณญาข้อตกลงร่วมกันรวม 19องค์กร โดยมีทั้งภาครัฐและเอกชน จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี และเกิดประโยชน์ แก่ส่วนรวม โดยการช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดลานวัด. โบสถ์พระวิหาร ทำความสะอาดภายใน โบสถ์ โรงเรียน รวมทั้งตบแต่งทาสี ที่บริเวณ รอบกำแพงของวัด อีกทั้งเก็บสิ่งปฎิกูล ผักตบชวาเศษไม่ใบหญ้าในลำคลองหน้าวัด เพื่อให้เกิด ความสะอาดเรียบร้อย เป็นที่น่าชื่นชมและสวยงามแก่ผู้ที่ผ่านไปผ่านมา ท่านพระครู. สุวรรณวรการ รองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา. เจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม กล่าวว่า โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ที่จัดขึ้นมา...
"รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" นายรุ่ง อุดมศิริ ผอ.รร.วัดบ้านมะเกลือ ร่วมกับ ร.ร.ปริยัติธรรมฯ โดย ผอ.ชัญสกุล ทองสุขดี ร่วมกันเป็นผู้เสนอชื่อ หลวงพ่อเจ้าคุณพระนิโรธรักขิต(หลวงพ่อสุนทร) เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรต(วัดบ้านมะเกลือ) ให้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยเน้นคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ร.ร.วัดบ้านมะเกลือ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯจากจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีลูกศิษย์ของหลวงพ่อฯ ที่ประสพความสำเร็จ ไปประกอบอาชีพทั้งรับราชการ และดำเนินธุรกิจส่วนตัวเดินทางมาจากทั่วประเทศกว่า 100 คนลงเพื่อร่วมกันให้ข้อมูลจากการที่หลวงพ่อให้โอกาสทางการศึกษา ได้รับความเมตตา อบรม สั่งสอน ให้เป็นคนดี จากปรัชญา แนวคิด ของหลวงพ่อพระนิโรธรักขิต ที่ว่า "สร้างคน มั่นคงกว่าสร้างตึก" ซึ่งมีความหมายว่า เปิดโอกาสให้คนได้รับการศึกษาที่ดีแล้ว เขาสามารถนำความรู้ ไปพัฒนาต่อยอดตนเองต่อไปได้ โดยที่ไม่ต้องติดตามไปคอยดูแลตลอดเวลา ผิดกับการสร้างตึก รวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน ก็ต้องคอยทาสี เปลี่ยนหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา ด้วยแนวคิดนี้ ทำให้หลวงพ่อฯ เปิดสำนักเรียนปริยัติธรรมฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 ซึ่งต่อมาก็พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมศึกษา และแผนกสามัญศึกษา จนทำให้มีลูกศิษย์จำนวนมาก ทั้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่นำหลักธรรมคำสอน ไปเผยแพร่ต่อทั้งในประเทศ...
ตราด-ตม.ร่วมตำรวจท่องเที่ยวตราด ทหาร ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง (20 พ.ย 61) เวลา 13.00 น.ของวันนี้ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ตราด ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว จ.ตราด ระดมปล่อยแถว ตม.ตร.ท่องเที่ยวอําเภอคลองใหญ่ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และป้องกันเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทงทั้งทางนํ้าและทางบกรับเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ที่บริเวณปลายสะพานท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ พ.ต.อ.พัชญ์กฤชโชค เกษมณี ผกก.ตม.จว.ตราด เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเทศกาลลอยกระทง ประจําปี 2561 โดยมี น.ท.สุรเชษฐ์ เกิดเต็ม ผบ.ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก ตํารวจท่องเที่ยว สภ.คลองใหญ่ ตํารวจนํ้า ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครองอําเภอคลองใหญ่ ด่านศุลกากร และกรมเจ้า เข้าร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเทศกาลลอยกระทง จำนวน 83 นาย เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและทางบกของ ตม.จว.ตราด จึงได้ประสานงานและบูรณาการนํากําลังร่วมกันหลายหน่วยงานในพื้นที่ ตามนโยบายของ รรท.ผบช.สตม.และ รรท.ผบก.ตม. 3 ในการรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเรือยนต์ตรวจการณ์ของ สตม.และเรือตํารวจนํ้า และเรือยางของ ฉก.นย.182 เข้าร่วมจํานวน 3 ลํา ร่วมกันออกปฎิบัติการทางนํ้า ในการรักษาความปลอดภัยทางทะเลในพื้นที่...
ร่วมให้การต้อนรับ วันที่ 19. สิงหาคม 2562. นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไฮ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1. ร่วมให้การต้อนรับ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้แทนพระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญพระรมชทานกระแสและสิ่งของพระราชทาน มอบให้นางสาวธัญญ์มน นุสุภะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ที่ได้นำนักเรียนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาตักดินโคลนที่ปิดทางเข้าออกห โดยมนพระราชกระแส ทรงชมเชยว่า "เป็นแบบอย่างของข้าราชการครูที่ดีของประเทศ มีจิตเป็นอาสา มีความเสียสละ และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชน ที่เป็นสาธารณะ ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนและบ้านเกิด นับเป็นแบบอย่างแบบอย่างที่ดี" ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความปลื้มปิติยินดี อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไฮ เป็นอย่างยิ่ง บุญยงค์ สดสอาด สมาคมสื่อมวลชน จ.น่าน รายงาน
หนองคาย นรข.เข้มยึดยาบ้ากว่า 9 หมื่นเม็ดช่วงสงกรานต์ หนองคาย นรข.เข้ม ยึดยาบ้า กว่า 90,000 เม็ด หลัง 2 หนุ่มชาวลาวฉวยโอกาสช่วงเทศกาลสงกรานต์ลักลอบนำข้ามโขงมาส่งพ่อค้าไทย ก่อนหลบหนีข้ามไปยังลาว วันที่ 12 เม.ย.62 ที่ สถานีเรือโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นาวาตรีการันต์ มินวงษ์ หัวหน้าสถานีเรือโพนพิสัย, พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้า ประมาณ 90,000 เม็ด หลัง 2 หนุ่มชาวลาวอาศัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ลักลอบนำข้ามโขงมาส่งพ่อค้าไทย ที่บริเวณชายป่าริมฝั่งโขง ตรงข้ามหลัก กม.39 บ้านแดนเมือง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ก่อนหลบหนี การตรวจยึดครั้งนี้ นาวาตรีการันต์ มินวงษ์ หัวหน้าสถานีเรือโพนพิสัย ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า จะมีการลักลอบนำยาบ้าเข้าจากประเทศเพื่อบ้านข้ามโขงมาบริเวณริมน้ำโขง บ้านแดนเมือง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จึงได้รายงานให้ น.อ.เอกทิวา อ่อนละออก ผบ.นรข.เขตหนองคาย และสนธิกำลังหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าดักซุ่มเพื่อที่ดังกล่าว ต่อมา...
ตำรวจสืบสวนนครบาล ร่วมกับ 191 ตามรวบ 2 หนุ่มรับจ้างขนยาบ้า ได้ของกลางกว่า 1 ล้านเม็ด รับทำมาแล้ว 5 ครั้ง ได้ค่าจ้างครั้งละ 3 หมื่น 13/05/62 เวลา 13.30 น. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) แถลงข่าวตำรวจ บก.สส.บช.น. และ บก.สปพ.(191) จับกุม นายชัชวาล ทับทิมเทศ อายุ 23 ปี และนายจิรกิตติ์ เพ็งเจริญ อายุ 25 ปี ได้ที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี ต่อเนื่องบ้านเลขที่ 303/ 26 ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ พร้อมของกลางยาบ้า 1,043,800 เม็ด เมื่อวันที่ 10 พ.ค. เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.บช.น....
ผลพวงอุทกภัย ภาพความเสียหาย ถนน สะพาน จากสถานการณ์น้ำท่วมบางสะพาน.. เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 10 พ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์โดยทั่วไป ในพื้นที่ อ.บางสะพาน ระดับน้ำที่เอ่อท่วม ได้ลดระดับลงเกือบเป็นปกติแล้ว ประชาชนบางส่วนที่อพยพออกมาในจุดปลอดภัย ได้ทยอยเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัย ทำให้เห็นสภาพน้ำป่าที่ไหลลงมาจากจากเทือกเขาตะนาวศรี ได้พัดเอาต้นไม้ พืชผลการเกษตรเช่น ต้นมะพร้าว ยางพารา ของเกษตรกรจำนวนมาก ลงไปในคลองท่ายืน โดยแรงน้ำที่เชี่ยว ได้พัดทำลายสะพานเสียหายหลายแห่ง เช่น สะพานข้ามคลองช้างฝาง สะพานท่ายืน สะพานข้ามคลองลำเจียก พังเสียหายแทบทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีถนนสายธรรมรัตน์-บ้านในล็อค พื้นที่หมู่ 5 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน ถนนเชื่อมระหว่างเพชรเกษม ไปบ้านในล็อค หมู่ที่ 4 ตำบลทองมงคล ถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหายอย่างหนัก ทำให้หมู่บ้านในล๊อก ถูกตัดขาด ชาวบ้านจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพานในฐานะผู้อำนวยการอำเภอ ได้เข้าบัญชาการเหตุการณ์ ได้จัดประชุมสรุปสถานการณ์ ของอำเภอบางสะพาน มีผู้ประสบอุทกภัย 8,958 คน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 2,975 ครัวเรือน ด้านที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน 136 หลัง เสียหายทั้งหมด...
"บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด และมูลนิธิพระราหู ร่วมสนับสนุน "โครงการ..ร่วมปั่น ปันน้ำใจ"หาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้วัดพระบาทน้ำพุ!! เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ลานหน้าเมืองโบราณ สมุทรปราการ พ.ต.อ. วีระศักดิ์ ทองสาริ หัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานจัดงานโครงการ"ร่วมปั่น ปันน้ำใจ" ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย เสรีวัฒนา รอง ผบก.ยธ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,พ.ต.ท.สืบสด สิงหเสนี รอง ผู้กำกับการ ฝอ.บก.จร.ร่วมเป็นตัวแทน ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และคุณนิวัฒน์ เทียนปั่น ผู้บริหารตลาดเคทีสามห่วง ได้ร่วมทำพิธีเปิด "โครงการ ร่วมปั่น ปันน้ำใจ"พร้อมกับปล่อยขบวนจักรยานสายบุญสู่วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งมีทีมปั่นจักรยานสายบุญ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่นทีมงานตลาดทีเคสามห่วง,กลุ่มนักปั่นสะพานบุญ, กลุ่มสะพานบุญบูรพาปากน้ำ, กลุ่มจักรยานโบราณ, กลุ่มจักรยานล้อโต, เรือบกสะพานบุญเรือ OTOP เมืองโบราณและ นายอาลาดิน คงเรือง หนุ่มนักปั่นใจงาม โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ต่างๆเช่น บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด,มูลนิธิพระราหู โดย...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
light rain
32.2 ° C
32.2 °
32.2 °
67 %
3.3kmh
67 %
เสาร์
29 °
อาทิตย์
30 °
จันทร์
27 °
อังคาร
30 °
พุธ
31 °

ได้รับความนิยม