จันทบุรี-ประชาชน นักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้าเที่ยวชมงาน วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์วันผลไม้ อย่างหนาแน่น ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จุดชิมฟรี ผลไม้ เปิดให้ชิมฟรีวันละ 2 รอบ วันนี้ ( 19 พ.ค.61 ) ที่ งาน “ วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ ประจำปี 2561” บริเวณลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ จำนวนมากได้หลั่งไหลเข้าเที่ยวชมงาน และเก็บภาพที่ระลึกตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะนิทรรศการจำลอง คลองภักดีรำไพ ที่ประดับตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ สวยงาม มีประชาชน นักท่องเที่ยวให้ความสนใจนำโทรศัพท์มือถือ และ กล้องถ่ายรูปเก็บภาพที่ระลึกจำนวนมาก และพิธีเปิดงานปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาฯ เป็นประธานเปิดงาน ด้วยการให้ประธานเปิดลูกทุเรียนหมอนทองโชว์เนื้อสีทองสวยงาม หลังจากนั้นได้มีพิธีเปิดน้ำพุ ที่คลองภักดีรำไพ (...
"จัดเต็มที่ !นราธิวาสเปิดศูนย์บันดาลไทยจังหวัดนราธิวาสและงานถนนสายวัฒนธรรมวิถีไทย วิถีมือนารอ. ."/โดย สุกรี มะดากะกุล.." เขียนวันที่ วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน.2561.เวลา.23:54.น.นราธิวาสเปิดศูนย์บันดาลไทยจังหวัดนราธิวาสและงานถนนสายวัฒนธรรมวิถีไทย วิถีมือนารอ ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังเก่า อำเภอเมืองจังหวัด นราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ศูนย์บันดาลไทยจังหวัดนราธิวาสและงานถนนสายวัฒนธรรมวิถีไทย วิถีมือนารอครั้งที่ 2 โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มีนโยบาย ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์บันดาลไทยเพื่อเป็นแหล่ง รวบรวมข้อมูล ด้านทุกทางวัฒนธรรมการสร้างแรงบันดาลใจ ในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนา ให้เกิดประโยชน์เชิงคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนการดำเนินงานของศูนย์บันดาลใจสอบคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ในมิติวัฒนธรรม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจะนำมาจัดแสดงในครั้งนี้บางส่วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของวัฒนธรรมเช่นเก้าอี้โยกเรือกอและ แท่นวางโทรศัพท์มือถือ ดินสอกอแย นาฬิกาบานอ และบางส่วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ทั้งนี้ชุมชนต่างๆสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมมาฝากจำหน่าย ศูนย์บันดาลใจจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ได้ ศูนย์บันดาลไทยจังหวัดนราธิวาสและงานถนนสายวัฒนธรรมวิถีไทย วิธีมือนารอ ครั้งที่ 2 จะจัดทั้งแต่วันที่ 22 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน...
กรมควบคุมโรค รณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ เตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว เผยเป็นสาเหตุการตายอันดับสองในกลุ่มการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ 4 ปีมีผู้สูงอายุบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มกว่า 2 แสนครั้ง และเสียชีวิตปีประมาณ 1,000 รายหรือเฉลี่ยวันละ 3 ราย ชี้ปัจจุบันกลุ่มดังกล่าวยังคงอยู่กับปัจจัยเสี่ยง แนะประเมิน ปรับเปลี่ยนและส่งเสริม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและความพิการที่อาจเกิดขึ้น วันนี้ (9 พฤษภาคม 2561) ที่สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุที่สำคัญ คือ การบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 11 ล้านคน (ร้อยละ 16.5) ซึ่งใกล้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ (ร้อยละ 20) ในปี 2564 กรมควบคุมโรคได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา จึงได้ดำเนินการกำหนดมาตรการการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ เพื่อประเมินความเสี่ยงและปรับแก้ไขปัจจัยเสี่ยงต่างๆ การพลัดตกหกล้มเป็นปัญหาสำคัญที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองในกลุ่มการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในทุกกลุ่มอายุปีละเกือบ 2,000 คน โดยครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ (เฉลี่ยวันละ 3 คน) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการศึกษาพบว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มผู้สูงอายุจะมีการหกล้มทุกปี และร้อยละ...
ประวัติศาสตร์ครั้งแรกของจังหวัดปราจีนบุรี ละครประกอบแสง เสียง “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร” .....วันนี้ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการแสดงละครแสง เสียง “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร” โดยมี พลเอกสุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมชมการแสดงเป็นจำนวนมาก .....สำหรับการแสดงละครแสง เสียง “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอประจันตคาม รับบท เจ้าเมืองอวัธยะปุระ นางศุทธิกาญน์ วงศ์สถิตจิรกาล...
อย่าลืม.งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินีเรายกอีสานมาถึง.กทม. ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30-10.30 น. ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. ได้ให้ข่าวว่าในช่วงหน้าฝนนี้ ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ได้ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสายบุญ ใน Theme “อีสานเขียวเที่ยวสายบุญ” ขึ้น โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมมือกับ สวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดงานบุญเดือน 8 บุญเข้าพรรษาของชาวอีสานมาให้ชาวเมืองหลวงที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้ชื่นชม ร่วมใส่บาตรสวดมนต์และฟังธรรมจากพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เคารพ ทามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นในสวนลุมพินีใจกลางกรุงเทพมหานคร ขึ้นภายใต้ชื่อ “งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม” วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30-10.30 น. ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร การใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม ได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้นำวิถีบุญวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์ของชาวอีสานมาจัดขึ้นกลางเมืองหลวง โดยได้นิมนต์พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์...
พูดถึงทุเรียน.อีสาน.ทุกคนจะต้องเอ่ยถึงจังหวัดแห่งนี้นั่นคือ . ศรีสะเกษ. เขตทุเรียนภูเขาไฟ หนึ่งเดียวในโลก เพราะจะหากินทุเรียนเขตภูเขาไฟมีแห่งเดียวของโลก กินแล้วเที่ยวเมืองรอง ที่ไม่เป็นรองใคร  โปรดติดตาม ตามติดอย่ากระพริบตา ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เกรดพรีเมี่ยม หอมอ่อนๆ กรอบนอก นุ่มใน ใครๆก็อยากกิน สั่งแบบฟินๆทางคิวอาโคท “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียนเทรดแฟร์ 2561 (Lava Durian Sisaket Asean Trade Fair 2018” 29 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ #ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ #เที่ยวเมืองรองต้องมา
จ.ชัยภูมิ เชิญชวน บรรยากาศ หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว ที่ชัยภูมิหนึ่งเดียวในโลกทุ่งดอกกระเจียวธรรมชาติที่สร้างขึ้นมา อย่างสวยงามรอนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.ชัยภูมิ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลหยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว ที่ชัยภูมิ ระหว่างวันที่1มิ.ย.-31สิงหาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ พบดอกกระเจียวบาน สินค้าโอท็อปภายในงาน เป็นอีกหนึ่ง ความภูมิใจของคนชัยภูมิ ที่มีเทศกาล หนึ่งเดียวในโลกทุ่งดอกกระเจียวธรรมชาติ ที่สวยงามหาที่เปรียบมิได้ เป็นเทศกาลเมืองรองต้องมาเที่ยว ขอบคุณ ททท .1672. #ทีมคนแบกเป้ #ชัยภูมิ
ทุเรียนจ.สระแก้ว กำลังมาแรงเพราะรสชาติหวานมันไส้ไม่ซึม. ...  หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า .ทุเรียน.ใครๆก็ต้องนึกถึงจังหวัดจันทบุรีและระยองแต่วันนี้เราจะแนะนำสวนทุเรียนที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีทุเรียนของจังหวัดสระแก้วโดยปัจจุบันจะมีส่วนทุเรียที่นี้เนื้อแน่นคุณภาพดี ไส้ไม่ซึมรสชาติหวานมันในปัจจุบันจ.สระแก้วมีสวนทุเรียนปลูกอยู่ประมาณเกือบๆหมื่นต้นในเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่ที่บ้านหนองไทรต.ศาลาลำดวนอ.เมืองจ.สระแก้ว ปลูกมานานแล้วเมื่อ30-40ปี ปัจจุบันททท.สำนักงานนครนายกได้ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีรถอีกแต๊กนั่งพาชมสวนกินทุเรียน กินเงาะและผลไม้อื่นๆในเนื้อที่200กว่าไร่ สนใจสอบถามได้โทรศัพท์037-312282....
ราชบุรี ยังมั่นใจโค้ช "สมชาย" นั่งกุนซือ-พัทยาฯ ยวบไร้ "ราฟินญ่า-นพรัตน์" บุกถิ่น มิตรผล สเตเดียม โรเบิร์ต โปรคูเรอร์ ผู้จัดการทีม ราชบุรี มิตรผล เอฟซี เผยทีมยังมั่นใจในตัว "โค้ชเจี๊ยบ" สมชาย ไม้วิลัย กุนซือชั่วคราวคุมทีมต่อไป ส่วน พัทยาฯ จะไม่มี ราฟินญ่า ที่ติดโทษแบน และ นพรัตน์ สกุลอ๊อด กองหลังที่บาดเจ็บ ในการเยือนรังมิตรผล สเตเดียมของ "ราชันมังกร" ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ศึกไทยลีก สุดสัปดาห์นี้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ไทยลีก จำกัด และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด...
ททท.สำนักงานสมุทรสงครามขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครประจำปี2561 ณ.บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-24มิถุนายน2561 สำหรับในวันที่20มิถุนายน2561มีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพร้อมด้วยกระถางธูปที่บูชาองค์เจ้าพ่อหลักเมืองมาประดิษฐานด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวเมืองสมุทรสาคร ส่วนในวันที่21มิถุนายน2561จะมีพิธีอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองแล้วจัดเป็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ไปตามแม่น้ำท่าจีนโดยเรือประมงของชาวสมุทรสาครแห่ไปถึงปากอ่าวมหาชัยชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนจะตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลและขบวนแห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองแห่ทางน้ำและขึ้นทางบกในตัวเมืองมหาชัยและฝั่งท่าฉลอมพิธีนี้เริ่มตั้งแต่เช้าไปแล้วเสร็จตอนเย็นๆมีนักท่องเที่ยวและชาวเมืองสมุทรสาครร่วมขบวนแห่เป็นหมื่นคน สำหรับบริเวณด้านศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครมีวิวทิวทัศน์สวยงามหรือจะข้ามเรือจากท่าเรือมหาชัยไปท่องเที่ยวฝั่งท่าฉลอมศึกษาประวัติศาสตร์โดยนั่งรถสามล้อถีบเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลที่จัดตั้งขึ้นในหัวเมืองแห่งแรกของสยามประเทศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดฯให้จัดตั้งขึ้นมาในปี2448

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
few clouds
24 ° C
24 °
24 °
97 %
1.4kmh
12 %
อาทิตย์
24 °
จันทร์
32 °
อังคาร
33 °
พุธ
33 °
พฤหัส
33 °

ได้รับความนิยม