จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ( CBTx ) ณ. ห้องประชุมโรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอน สปา อ.เมือง นครสวรรค์ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ การดำเนิน งานบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง Communty Based Treatment and Care ( CBTx ) ซึ่งมี นพ.อำนาจ น้อยคำ รองสาธารณสุข จว.นครสวรรค์ กล่าวรายงาน และมีวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ นายเชาว์ทวีเกียรติ เทียนทอง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สนง.ป้องกันปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 , พ.ต.ท.สมนึก นวลคำ รอง ผกก.จราจร เมือง นครสวรรค์ นพ.อดิสรณ์ วรรธนัศกดิ์ สาธารณสุข จว.นครสวรรค์ นายพิษณุ สบายแท้ดำเนินงาน ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความสำคัญกับขบวนการบำบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด เพื่อให้เข้าถึงการบริการดัานการบำบัดบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างเจตคติในการยอมรับว่าผู้เสพคือผู้ป่วย มีทางเลือกที่เหมาะสมเพิ่มเติมให้กับผู้ป่วยยาเสพติด...
ซีพีเอฟส่งมอบศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีมอบและเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ แห่งที่ 3 ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในจังหวัดชายแดนไทย นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า ศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และภาคเอกชน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) เข้าประเทศไทย โดยศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะรถบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงใน 5 จังหวัดชายแดน ประกอบด้วย สระแก้ว หนองคาย มุกดาหาร นครพนม และเชียงราย ซึ่งศูนย์ที่จังหวัดมุกดาหารได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อช่วยให้การฆ่าเชื้อโรคพาหนะบรรทุกสัตว์ ที่ด่านกักกันสัตว์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น “แม้ว่าเชื้อโรค ASF จะไม่ติดต่อหรือส่งผลกระทบต่อมนุษย์ แต่เป็นโรคระบาดรุนแรงในสุกร ที่ยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกัน ดังนั้น ศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ จะเป็นปราการปัองกันความเสียหายกับเกษตกรกรผู้เลี้ยงสุกร ตลอดจนช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยของอาหารให้กับผู้บริโภคได้อีกด้วย” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า...
ข่าวด่วน พายุถล่มทำให้บันได Lion Air ชนเครื่องบิน นกแอร์ เสียหาย เป็นเหตุให้ต้อง off- load ผู้โดยสาร วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลาเกิดเหตุ (โดยประมาณ) 14.05 เมื่อเวลา 14.05 (โดยประมาณ) เนื่องจากมีฝนตกหนักและลมแรง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นเห ตุให้บันไดของสายการบิน Lion Air ปลิวมาชนตัวเครื่องของสายการบินนกแอร์ในบริเวณปีกด้านซ้าย (DBE: นกฟลามิงโก้ Boeing 737-800) ในขณะที่เทียวบิน DD7810 พร้อมออกเดินทางออกจากท่า อากาศยานดอนเมืองฯไปยังจุดหมายปลายทางจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเหตุให้มีความจําเป็นต้อง นําผู้โดยสารบนเครื่องจํานวนทั้งสิ้น 175 คน และ ทารก (Infant) 1 คน กลับเข้าอาคารผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม ทางสายการบินนกแอร์ได้จัดเปลี่ยนเครื่องบินลําใหม่ทดแทน (DBO: นกดีดี Boeing 737-800) และพร้อมให้ผู้โดยสารเดินทางอีกครั้งในเวลา 15.30 ### สําหรับสื่อมวลชนที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ ศวิษฐ์ พุกประยูร ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สายการบินนกแอร์...
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่เดินหน้าศึกษาการปรับปรุงฝายชะมวง กรมชลฯ เดินหน้าศึกษาปรับปรุงฝายชะมวงสงขลา อัพเกรดแหล่งกักเก็บน้ำ เป็น 22 ล้าน ลบ.ม. หนุนช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ฝายชะมวง 17,000 ไร่ เตรียมแผนหลากแนวทางปรับปรุงระบบ-ก่อสร้างโครงสร้าง-เสริมความสะดวกประชาชน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการ กล่าวว่าเพื่อเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกในบริเวณพื้นที่บางส่วนในเขต อ.รัตภูมิ และ อ.ควนเนียง จ.สงขลา รวมทั้งเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภคของประชาชนและสัตว์เลี้ยง ไปจนถึงบรรเทาความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ กรมชลประทานจึงได้เดินหน้าศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงฝายชะมวง จังหวัดสงขลา จากการศึกษาเบื้องต้นคาดว่าหลังการปรับปรุงเสร็จสิ้น จะเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อด้านการเกษตรกรรม รวมถึงอุปโภคบริโภค ความจุประมาณ 22 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเหลือพื้นที่ฝายชะมวงประมาณ 17,000 ไร่ เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำในคลองส่งน้ำ ความจุประมาณ 1.75 ล้าน ลบ.ม.เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ฝั่งขวาประมาณ 3,430 ไร่ “แนวทางการปรับปรุงโครงการดังกล่าว ยังลดการรั่วซึมของน้ำ และการกระจายน้ำให้ทั่วถึงพื้นที่ ตลอดจนการบริหารน้ำมีความยืดหยุ่น น่าเชื่อถือ ผ่านการใช้เทคโนโลยี ทดแทนอัตราเจ้าหน้าที่ที่มีไม่เพียงพอ บรรเทาพื้นที่น้ำท่วมขัง อำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง...
"อรรถพลฟิตเริ่มงานแรกสางประเด็นเรื้อรังกรุงเทพคริสเตียนฯ!! จากกรณีที่ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รวมตัวชุมนุมอีกครั้งวันนี้ในนามกลุ่มผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (SaveBCC) โดยข้อฟังคำชี้แจงจากผู้อำนวยการโรงเรียน หลังเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมามีคำสั่งไล่ออกผู้จัดการโรงเรียน และปลดผู้อำนวยการโรงเรียนนั้น เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (28 ต.ค. 62) ภายหลังเข้าการรับตำแหน่ง เลขาธิการ กช. ดร.อรรถพล ตรึกตรอง รักษาราชการแทนเลขาธิการ กช.ทราบถึงกรณีดังกล่าว ได้รุดไปเข้าร่วมประชุมกับกลุ่ม SaveBCC ณ ห้องประชุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เพื่อรับฟังปัญหาที่ยืดเยื้อมากว่า 3 เดือน พร้อมรับข้อเสนอแจงรับฟังข้อมูลทุกส่วน ดร.อรรถพล ตรึกตรอง รักษาราชการแทนเลขาธิการ กช. กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่า พึ่งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อเช้า พอทราบเรื่องจาก สช. ก็ไม่นิ่งนอนใจ อาสามารับฟังปัญหา พร้อมให้ความเชื่อมั่นที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน และทราบว่าปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบในหลายภาคส่วน ที่สำคัญผลกระทบก็เกิดกับนักเรียนของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเป็นอย่างมาก อยากให้ทุกภาคส่วนมาคุยกันด้วยกรอบภายใต้กฎหมาย ภายใต้ความรักระหว่างครอบครัวของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งตนขอเวลากลับไปดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อน เรื่องใดที่ยื่นเรื่องเพื่อหารือมากับทาง สช. แล้ว แต่ยังไม่มีการตอบกลับไป ก็จะหาคำตอบมาให้ รวมถึงเรื่องของการการแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนที่แต่งตั้งมานั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พร้อมหนังสือทุกฉบับที่ทาง SaveBCC ยื่นกับทาง สช. มา โดยรับปากจะสะสางปัญหาให้เร็วที่สุด...
ซีพีเอฟมอบอาหารช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลในร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำดื่มซีพีประกอบด้วย เนื้อหมู 300 กก. เนื้อไก่ 600 กก.ไข่ไก่ 6000 ฟอง พร้อมน้ำดื่ม 240 ขวด จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยมีนายวุฒิชัย ประชุมพร ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนบริษัทมอบ เพื่อให้จังหวัดนำไปเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารพร้อมรับประทานแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป ณ ศาลากลาง จ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด-ตำบลโนนรัง ชี้แจง!! จิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"!! เวลา 10:09 น. วันอังคารที่(23 เมษายน 2562) นาย จงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง พร้อมด้วยนายจรูญ ไกยสวน กำนันตำบลโนนรัง ประชุมชี้แจงนโยบายของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 29 ของทุกเดือน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด /////////////////////////// ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ ข่าว สื่อสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ร่วม สังเกตการณ์ การดำเนินการตรวจนับทรัพย์สิน และดำเนินการ อื่นๆเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัด โดยมี นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, นายสมเกียรติ ธงสี รองผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอโพทะเล ร่วมสังเกตการณ์ ตรวจสอบและดูแลอำนวยความสะดวกรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
"ตม.จว. สุราษฎร์ธานี จับกุมนายจ้างและ บุคคลต่างด้าว ข้อหาทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่จะทำได้!! เมื่อวันที่ ( 3 ต.ค.2562 ) ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล ผกก.ตม.จว. สุราษฎร์ธานี ชุดจับกุมนำโดย ร.ต.ต.พิทักฤทธิรักษา รอง สว.ตม.จว. สุราษฎร์ธานี ,ด.ต.ปราโมทย์ แสะเตาะ, ด.ต.พงษ์ศักดิ์ พัฒน์คงและ จสต. รังสรรค์ ศรีเมือง ผบ.หมู่ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันจับกุมตัว 1.นส.เต้น เต้น เอ (Thin Thin Aye)อายุ 19 ปี สัญชาติเมียนมา หนังสือเดินทางเลขที่ CC6700764 2.นายตัวเล็ก (Soe Htet Aung)อายุ 25 ปี สัญชาติเมียนมา หนังสือเดินทางเลขที่ MC376866,KT411193 3.นส.กัลยากร วีไช อายุ 36ปี โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกจับที่ 1-2"เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่จะทำได้" ผู้ถูกจับที่ 3 "เป็นนายจ้างให้บุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่จะทำได้" เหตุเกิดที่ร้านเสริมสวยนกบิวตี้เลขที่ 64/21 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัวผู้ถูกจับทั้งสามรายส่งพงส.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป!! #ขอขอบคุณ...
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 10 พ.ค 2562 

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
clear sky
30.9 ° C
30.9 °
30.9 °
56 %
1.5kmh
0 %
จันทร์
31 °
อังคาร
30 °
พุธ
29 °
พฤหัส
29 °
ศุกร์
29 °

ได้รับความนิยม