อาทิตย์นี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา ชวนเที่ยว สวน จังหวัดระยอง นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชวนนักช้อปนักชิม ทุเรียนจากสวนที่จังหวัดระยอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไป จะพาไปเที่ยวสวนผลไม้จ.ระยองโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวจ.ระยองช่วงเดือนนี้ไปถึงเดือนกรกฎาคม2562 เมืองระยองจากขุนเขาสู่ทะเล ได้ชื่อว่าในน้ำทะเลมีปลาในเชิงเขามากด้วยสวนผลไม้ วันนี้โกดำ ขอแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเดินทางไปกินทุเรียนในสวนแถว ต.บ้านแลงอ.เมืองจ.ระยอง สวนผู้ใหญ่สมควรปลูกผลไม้ตามฤดูกาลในเนื้อที่100ไร่ เช่นเงาะ มังคุด ลองกองและทุเรียนเป็นต้น สุดยอดมากๆทุเรียนปลอดสารพิษ เพราะผู้โดยมากสวนใช้ปุ๋ยหมักผลิตเองด้วยเปลือกผลไม้ ส่วนทุเรียนสวนของจังหวัดระยอง เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวได้กินทุเรียนแล้วจะถูกใจในความอร่อยของรสชาติทุเรียนขอบอกนะจ๊ะ สำหรับท่านที่สนใจจะเดินทางไปเที่ยวสวนจังหวัดระยองช่วงนี้เค้าจัดเป็นบุฟเฟต์ผลไม้พร้อมอาหารแบบชาวระยองเช่นน้ำพริกกะปิและผักสดๆเป็นต้น ส่วนบุฟเฟต์ท่านละ450บาท กินได้ไม่อั้นฮิตๆฮ่าๆและมีกิจกรรมพาชมสวนให้ความรู้เรื่องผลไม้ปลอดสารพิษมีหลายสวน การเดินทางไปเที่ยวเมืองระยองขอแนะนำให้แวะวัดลุ่มมหาชัยชุมพลเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีต้นสะตืออายุ300ปีหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและมีวิหารเก่าแก่คู่กับวัดนี้ นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเมืองระยองสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยองโทรศัพท์038-655420-1และขอบคุณผอ.อุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวคมชัด AEC TV O nline โดยนายวิวรรธน์ แพ่งสุภา(โกดำนครสวรรค์)
"ธรรมนัส" ลงพื้นที่สร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านจังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามบริหารสถานการณ์น้ำ และมอบสปก.4-01ให้เกษตรกร https://youtu.be/6duTSMMOWGY วันนี้ (1ต.ค.2563)ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จ.หนองบัวลำภู ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสัมมนาหัวข้อ “การบริหารงบประมาณน้ำโขง เลย ชี มูล เพื่อความสมบูรณ์ของคนอีสาน” จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส ยังได้เปิดโครงการฝึกอบรมก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกร ณ หอประชุมอนาลโย จังหวัดหนองบัวลำภูด้วย โดยร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีนโยบายก่อนที่จะดำเนินการมอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 4-01 นั้น เกษตรกรจะต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน การพัฒนาอาชีพ และการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้เกษตรกร มีรายได้ และสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยวันนี้ ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกร...
“ซีพี ออลล์” หนุนชุมชนปลอดภัยพร้อมรับมือเหตุไฟไหม้ จัดอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ร.ร.โสตฯ นนทบุรี เหตุการณ์เพลิงไหม้หอพักนักเรียนของโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อหลายปีก่อน ยังคงเป็นที่จดจำของสังคมมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะไม่เพียงแต่ความสูญเสียต่อชีวิตเด็กนักเรียนถึง 17 คน ที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุมชนและประเทศ ทั้งยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก แต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นยังได้แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ดีพอในการรับมืออัคคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาที่มีนักเรียนอยู่ประจำ ด้วยเล็งเห็นในความสำคัญนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ซึ่งยึดถือว่าการอยู่ร่วมและเติบโตไปพร้อมกับสังคม ประกอบกับการสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับชุมชนถือเป็นหนึ่งในภารกิจของบริษัท ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” จึงได้เข้าไปส่งเสริมด้านการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้กับชุมชน สถาบันการศึกษา เป็นระยะเวลากว่า 20 ปีที่หน่วยดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของซีพี ออลล์ ได้เข้าไปถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนด้านอุปกรณ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียน โรงพยาบาล รวมทั้งบ้านพักคนชรา โดยมุ่งเน้นไปสู่กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มในสังคม ล่าสุด ซีพี ออลล์ ได้จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา และกรุงเทพมหานครบางส่วน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย...
พลโท จเรศักณิ์ อนุภาพ ประธาน คณะกรรมาธิการคมนาคม ลุยตรวจ ท่าอากาศยานกระบี่ ขยายพื้นที่ และโลจิสติกส์ เชื่อมต่อจังหวัดใกล้เคียง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จะรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่า หรือ 20 ล้านคนในอนาคตพร้อมประกาศให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางมารีน่าของอาเซียน ในการติดตามและดูงาน พัฒนาระบบโบจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้และแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางมารีน่าของอาเซียน ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2562 ที่จังหวัดกระบี่ และภูเก็ต นำโดยพลโทจเรศักณิ์ อาณุภาพ ประธานคณะกรรรมาธิการคมนาคม (กมธ.คมนาคม) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบว่าแนวโน้มการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองในภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะ กระบี่ ภูเก็ต พังงา เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเฉพาะกระบี่มีรายได้จากการท่องเที่ยวปีละ 1 แสน 2 หมื่นล้านบาท มากเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ ปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และเรือ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพิจารณาแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า หน่วยงานต่าง...
??จ.ร้อยเอ็ด..... INTOUCH.. ลงพื้นที่ที่ประสบภัยเมืองร้อยเอ็ด.. เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่นักเรียน ครู และชุมชนในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส? วันนี้วันที่(6 กันยายน 2562)เมื่อเวลา 09:00 น.ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด?(10.00-14.00น.) ?บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มอบสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ครู โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมติดตามผลการดำเนินงานในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส รวมถึงการบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ? ที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอโพนทอง โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ และชุมชนบ้านวังยาว อำเภอเชียงขวัญ ?นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ร้อยเอ็ด" เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ อินทัชและบริษัทในเครือ คือ เอไอเอส และไทยคมดำเนินโครงการช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นปีที่ 3 ต่อจากจังหวัดน่าน และเลย โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนมีความพร้อมด้านพื้นฐานการศึกษาอย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนในโรงเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สิ่งที่อินทัชช่วยเหลือหลักๆ มี 3 ด้าน คือ ...
รายการเรียกที่นี่ว่าที่รัก”ทักทายเช้าวันจันทร์ที่27มกราคม2563เทศกาลตรุษจีนหนุ่ม-สุทนใช้โอกาสนี้มาพักผ่อนเมืองแม่กลองสมุทรสงครามฮ่าๆแบบนั่งชิลล์ๆวิวลมทิวทัศน์ในลำน้ำแม่กลองถ้าหากตามวิถีดั้งเดิมต้องนั่งเรือข้ามฟากตลาดแม่กลองข้ามไปหัวถนนครับเป็นเส้นทางสายเก่าของคนเมืองแม่กลอง เรื่องและภาพโดย :หนุ่ม-สุทน #เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน #ตะลอนชิมกาแฟทั่วไทย #คนรักษ์กาแฟ #bigmaptravel #เที่ยวเพลิน #tourismlocallife #เที่ยวทั่วไทยคลื่นข่าว100.5fm แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/sutonfm100.5/
นายอำเภอ ยังคงขึ้นเวทีจัดงานของดีสามร้อยยอด ทั้งที่มีประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 20 มีค.63 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังได้รับการแจ้งว่า มีการจัดงานเทศกาลของดีสามร้อยยอด ทั้งที่มีหนังสือของ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวนคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.63 โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบฯที่1/2563 เรื่อง มาตรการระยะเร่งด่วน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ห้ามและขอความร่วมมือ 15 ข้อ จากการตรวจสอบสถานที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสามร้อยอดพบว่า มีการจัดตั้งเวทีงานภายในรั้วสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสามร้อยอด เพื่อประกอบการจัดงานบนเวที โดยมีนายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยอด ขึ้นไปจัดกิจกรรมบนเวที นอกจากนี้ด้านหน้ามีการจัดเก้าอี้ไว้ให้นั่งชม รอบๆ ภายในรั้วสนามมีการจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร เสื่อผ้า ฯลฯ และมีจอหนังกางแปลงอยู่ภายในงาน ซึ่งไม่ทราบว่า การจัดงานดังกล่าวขัดแย้งกับคำสั่งของคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดประจวบฯที่1/2563 เรื่อง มาตรการระยะเร่งด่วน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือไม่ โดยเฉพาะในข้อที่ 2 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า...
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่จิตอาสาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(big smile)สว้สดีวันเสาร์ครับ(folded hands) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่องกฎหมายพระราชกำหนดเกี่ยวกับการกู้เงิน เพื่อแก้ไข เยียวยาและฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมจากปัญหาโควิด วงเงินไม่เกิน...1ล้านล้านบาท จึงขอชวนสร้างงานที่..ไม่ใหญ่..ไม่ยาก...แต่เป็นรูปธรรม ด้าน Supply Side ของการท่องเที่ยว สัก 3 เรื่องครับ 1.ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวโดยจัดลำดับทำการซ่อมเร่งด่วน 10 แห่งต่อจังหวัด เช่น ทำทางลาด ทางชัน ทาสี ทำความสะอาดป้ายบอกทาง เพิ่มไฟส่องสว่าง สร้างห้องน้ำสะอาด ศาลาพัก เก็บขยะ ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ที่รกรุงรังหรือสกปรก และสำคัญ คือ อย่าลืมถ่ายรูป Before & After ไว้อวดโชว์ ให้ใครๆได้ชื่นใจกันใน inrernet ด้วย... งานนี้ ชาวบ้านได้เงินและได้ความภาคภูมิใจด้วย 2. ฝึก/สร้างมัคคุเทศก์ประจำถิ่น ที่สื่อสารภาษาต่างประเทศได้ จะเป็นเด็กเยาวชนหรือนักศึกษาก็ได้... งานนี้น้องๆ จะรัก และพัฒนาบ้านของเขาต่อไป 3. ชวนผู้ประกอบการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ หรืออัพเดทโปรแกรมท่องเที่ยว ที่มี กิจกรรมทำในชุมชน เช่น การปลูกข้าวหอมมะลิหมักเป็นไวน์ การเลี้ยงและอาบน้ำช้าง การปีนหน้าผาหรือดำน้ำ เป็นต้น..งานนี้ผู้ประกอบการได้สินค้าใหม่ไปขาย โครงการเหล่านี้ เรามุ่งให้เกิดการจ้างแรงงาน มีรายได้ หมุนเวียน ภายในชุมชนและท้องถิ่นข้างเคียงเป็นหลัก...
แม่ทัพภาคที่ 4 พักค้างแรม พบปะเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจประชาชนชาวภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ วัดพระธาตุภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พลโทพรศักดิ์พูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ร่วมทำบุญตักบาตรกับประชาชนในพื้นที่ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส หลังพักค้างแรมในพื้นที่ เมื่อคืนที่ผ่านมา พร้อมพบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ สร้างขวัญกำลังใจ และมอบถุงยังชีพ แก่ประชาชนในพื้นที่ หลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิค 19 ในช่วงที่ผ่านมา โดยได้มอบต้นพันธุ์กาแฟอะราบิกา แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นาย อรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน ตลอดจนส่วนราชการในพื้นที่, ผู้นำท้องที่,...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
clear sky
23.2 ° C
23.2 °
23.2 °
74 %
0.9kmh
3 %
พุธ
23 °
พฤหัส
28 °
ศุกร์
27 °
เสาร์
26 °
อาทิตย์
27 °

ได้รับความนิยม