ฝ่ายปกครอง​-ส่วนราชการ​ ทหาร-ตำรวจผู้นำท้องที่​-ผู้นำท้องถิ่น-ประชาชน​ร่วมกฐินสามัคคี อำเภอท่าสองยางณ.สำนักสงค์บ้านแม่เหว่ยโพคี หมู่ที่4 บ้านแม่อมกิ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 09.00 น. นายวัชรพล มั่นปาน ปลัดอวุโส เจ้าพนักงานปกครอง​รักษาราชการแทน นายอำเภอท่าสองยาง  เป็นประธานกฐินสามัคคี อำเภอท่าสองยางณ.สำนักสงฆ์บ้านแม่เหว่ยโพคี หมู่ที่4 บ้านแม่อมกิ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมี  นายสมศักดิ์ สันทัดพนาไพร นายก.องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก นางสาวนัทธมน ใจเจริญ ปลัด อบต.แม่วะหลวงส่วนราชการ ทหารพราน ตชด. ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.ครูนักเรียน เจ้าหน้าที่อบต และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย.กฐินของอำเภอท่าสองยาง ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการทุกส่วน ในพื้นที่อำเภอท่าสองยางและชาวบ้าน เป็นกฐินสามัคคี โดย.ทาง อส.อำเภอท่าสอตงยางใด้มาตัดผมฟรี รายงานข่าวแจ้งว่าชาวบ้านดีใจที่ทราบข่าวว่า นายวัชรพล มั่นปานปลัดอาวุโสเจ้าพนักงานปกครอง​รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าสองยางได้รับคำสั่ง เป็นนายอำเภอ โดย.เป็น นายอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งแต่งตั้ง โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ภาพ/ข่าว/ชวลิต สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน
- เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ อ.ไพศาลี , ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ ต.ไพศาลี ให้การต้อนรับ นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล กรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ในพื้นที่ อ.ไพศาลี จำนวน ๑ ทุน คือนางสาวกนกพร เหล็กทอง ระดับชั้น ป.ตรี ปี ๑ ม.ราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งได้รับทุนพระราชทานจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ณ บ้านเลขที่ ๕๑๘/๔ หมู่ ๕ ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ 6 ธ.ค.61,1600 พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34/ผอ.คดร.ดอยยาว ฯ และคณะฯตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ ต.ตับเต่า อ.เทิง จว.ช.ร.เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และเป็นขวัญ กำลังใจให้กับกำลังพล เจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ ฯ ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ
แม่ทัพน้อยที่ 3 หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อปรับแผนรับสถานการณ์ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า เข้าพบนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จว.ล.พ.( ท. )และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงาน วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในระดับจังหวัดและอำเภอ ปรับแผนรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ ต้องการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และสามารถนำข้อมูลมาปรับแผนเตรียมรับสถานการณ์ สำหรับจังหวัดลำพูนตั้งแต่ 1 – 26 ก.พ.62 พบจุดความร้อนสะสมจำนวน 1,540 จุด โดย อ.ลี้ มีจำนวนจุดความร้อนสูงสุด 933 จุด อ.แม่ทา 171 จุด และ อ.ทุ่งหัวช้าง 131 จุด โดยพบในพื้นที่ป่าสงวน และป่าอนุรักษ์...
ด่วนปิดการท่องเที่ยวและพักแรม(ลานกางเต็นท์)ปางอุ๋ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน... ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561- 30 กันยายน 2561 ด้วยในขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้การเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากฝนตก ถนนลื่น อาจจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลิกฟื้นและปรับตัวเองตามธรรมชาติ และเพื่อให้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่สภาพที่พร้อมจะให้บริการนักท่องเที่ยว ในฤดูกาลท่องเที่ยวต่อไป อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ จึงขอปิดการท่องเที่ยวและพักแรม (ลานกางเต็นท์) บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ที่ ถผ.4 (ปางตอง) หรือ “ปางอุ๋ง” บ้านรวมไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 สำหรับการท่องเที่ยวและพักแรมที่อื่นๆ ของอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ยังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ อนึ่ง ปิดการท่องเที่ยว แต่สามารถเข้าเที่ยวได้ จะไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง/ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.ร่วมกับรองแม่ทัพน้อยที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น พร้อมตัดทำลายฝิ่นในพื้นที่ดอยสามหมื่น อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วย พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพืชเสพติด บ้านน้ำรู ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบสถานการณ์การแก้ไขปัญหาพืชเสพติด ตลอดจนรับทราบปัญหา ขอเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ ในการร่วมกันแก้ไขยาเสพติดที่ยังคงเหลืออยู่ โดยมุ้งเน้นการเฝ้าระวัง การสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ นอกจากนี้ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย รองแม่ทัพน้อยที่ 3 และคณะได้เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ดอยสามหมื่น บ้านน้ำรู ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จำนวน 0.95 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ ร.7 พัน 2 พล.ร.7 พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน...
เมื่อ ๐๘๐๑๐๐ พ.ย.๖๑ . บก.ควบคุม.กกล.รส.จว.อ.น. โดย ชป.รส.(สห.) กกล.รส. จว.อ.น. ทำการ ลว./ซุ่มเฝ้าตรวจ เพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย บริเวณ ถนนวงศ์ษาโรจน์ (PS ๑๐๖๙๙๘) อ.เมือง จว.อ.น. พบนายคุณากร ภาคบุปผา อยู่บ้านเลขที่ ๓๘ ถ.พิบูลย์ศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ท่าทางมีพิรุธ จึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด พบว่านายคุณากร มีสารเสพติดในปัสสาวะ และรับสารภาพว่าได้เสพยาเสพติดจริง จึงทำการขยายผลตรวจค้นบ้านพักพบ ยาบ้า จำนวน ๒๔๘ เม็ด และ อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ขนาด.๓๘ จำนวน ๑ กระบอก พร้อมด้วยเครื่องกระสุน ๑ นัด จึงทำการควบคุมตัว และส่งให้กับ จนท.ตร.สภ.เมือง จว.อ.น. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี จัดงานวันสตรีสากล “ สืบสานตามคำสอนพ่อ ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยกย่องสตรีที่ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัด วันนี้ (8 มี.ค.62 ) ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ศาลากระต่าย) จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 “ สืบสานตามคำสอนพ่อ ”ยกย่องสตรีที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และมอบประกาศเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่น จำนวน 20 คน โดยมี ดร.รัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน สำหรับการจัดงานวันสตรีสากล ในวันนี้ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามโครงการอบรมสัมมนาวันสตรีสากล "สืบสานตามคำสอนพ่อ" เพื่ออบรมให้ความรู้สตรีและองค์กรสตรีทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี นำไปสู่การขยายผลการพัฒนาสถาบันครอบครัว นำไปสู่การเสริมความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานปณิธานตามคำสอนของพ่อ เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรี ให้เกียรติและเคารพในสิทธิ มีความเสมอภาค มีความยุติธรรม และมีคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในสังคม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง "สิทธิสตรี และความเสมอภาคในสังคม...
พะเยา...จังหวัดพะเยา ร่วมกับ ม.พะเยา จัดทำแอพลิเคชั่น “ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา” เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ประชาชนได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น.. วันที่ 25 ก.พ.62 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบ โปรแกรมแอพพลิเคชั่น“ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา” จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้จัดทำ ที่ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งโปรแกรมแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา จัดทำขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการบริการให้กับประชาชนในด้านการรับเรื่องเรียน ร้องทุกข์ การให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ และสามารถติดตามเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อมีเว็บไซต์ที่มีระบบบริหารจัดการ รับเรื่องร้องทุกข์ สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มีความคล่องตัวกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อมีแอพพลิเคชั่น ที่รองรับและทำงานร่วมกับเว็บไซต์หลักได้ โดยเน้นการใช้งานที่ง่ายและแจ้งเหตุเป็นหลัก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า...
จ.ศรีสะเกษ นายกเหลากาชาดซับน้ำตา นศ.พยาบาลยังไม่ได้รับเงินกู้ยืมเรียนกว่า 135 ราย น้ำตาคลอเบ้าโอบกอดปลอบใจลูก นศ.พยาบาลบอกอย่าท้อ ไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังผู้ว่าฯและทุกฝ่ายพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือเต็มที่ เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 1 ก.พ. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดศรีสะเกษ และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางมาพบกับ นศ.ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นกลุ่ม นศ.ที่ได้ยื่นเรื่องขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยได้ส่งหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้วแต่ว่า ยังไม่ได้รับเงินกู้ยืมแต่อย่างใด ซึ่ง นางชุติพรและคณะ ได้นำเอาเงินทุนการศึกษาจากที่ได้รับการอนุมัติจากเหล่ากาชาดศรีสะเกษ จำนวน 70 ทุน และเงินทุนการศึกษาจากชมรมแม่บ้านมหาดไทยศรีสะเกษ จำนวน 65 ทุน รวมจำนวน 135 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มามอบให้กับ นศ.เพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ นศ.ที่ยังไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ในครั้งนี้ โดยนางชุติพร ได้โอบกอดให้กำลังใจแก่ลูกๆ นศ.พยาบาลผู้หญิง บอกว่าอย่าท้อให้สู้ต่อไป...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
clear sky
30 ° C
30 °
30 °
90 %
1.7kmh
0 %
อังคาร
28 °
พุธ
34 °
พฤหัส
36 °
ศุกร์
37 °
เสาร์
38 °

ได้รับความนิยม