CPF เน้นมาตรการความปลอดภัยอาหารที่เข้มข้น สร้างความมั่นใจผู้บริโภคและพนักงานในวิกฤตโควิด 19 การหยุดชั่วคราวหรือการปิดโรงแปรรูปเนื้อสัตว์และโรงงานผลิตอาหารในหลายประเทศหลังพบคนงานป่วยติดเชื้อโควิด19 โดยเฉพาะผู้ผลิตอาหารใหญ่ของโลก อย่าง สหรัฐอเมริกา บราซิล ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งหมด แม้ขณะนี้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ แต่เรื่องการบริโภคอย่างปลอดภัยไม่ติดโรคยังเป็นปัจจัยที่ไม่อาจละเลยได้ อุตสาหกรรมอาหารจึงไม่ควร “การ์ดตก” เพราะความเสี่ยงการกลับมาของโรคระบาดเป็นไปได้ตลอดเวลา ที่สำคัญทั่วโลกยังไม่มีวัคซีนป้องกัน องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) แนะนำให้ภาคการผลิตอาหารต้องยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตอาหารมนุษย์มีความปลอดภัยสูงสุด โรคโควิด19 นับเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ประชากรโลกต้องเผชิญและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะการรับประทานอาหาร ผู้บริโภคจะให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคและโรคต่างๆ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร ว่า “สิ่งที่เรากลัวที่สุดคือการระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงงานเพราะเป็นสถานที่รวมของคนจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนเตรียมการที่ดี อย่างเช่น เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing)...
วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 11.00 น. คุณนภาพร ไกรพฤกษะวัน ประธานกรรมการศูนย์การค้า วี-สแควร์ พลาซ่า คุณวัลลภัคธิ์ ไกรพฤกษะวัน กรรมการผู้จัดการ บริจาคเงิน100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ครั้งที่ 16 ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้คุณนภาพร ไกรพฤกษะวัน ประธานกรรมการศูนย์การค้า วี-สแควร์ พลาซ่า คุณวัลลภัคธิ์ ไกรพฤกษะวัน กรรมการผู้จัดการ และครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง กิจการเจริญรุ่งเรืองค่ะ ……………………………………… ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 27 เมษายน 2563
บทบาทของแพทย์ทหารกับบทเรียนจากถ้ำหลวง                                                            รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการทางการแพทย์” ทบทวน พัฒนา และให้ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ แก่บุคลากรทางการแพทย์ สำหรับใช้ในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยได้ทันเหตุการณ์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก พล.ท.วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธ์ุ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาเกียรติยศในการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการทางการแพทย์” (Changes in the real world practices)...
ททท. สุรินทร์ ชวนสะสมเสบียงบุญ ในงาน“มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง 2561” ที่ยิ่งใหญ่ หนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุรินทร์ เปิดเผยว่า มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 เพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวสุรินทร์ในการบำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป กิจกรรมภายในงาน:- วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่ตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรงดงามจาก 12 คุ้มวัดชื่อดังอาทิ วัดบูรพารามฯวัดศาลาลอยฯ วัดกลางสุรินทร์ ฯลฯ ขบวนแห่ช้างที่ยิ่งใหญ่นับ 66 เชือก ขบวนช้างประดับสวยงาม ขบวนสถาบันชาติ ขบวนศาสนา และขบวนพระมหากษัติริย์ ประกอบด้วยขบวนรัชกาลที่1 สร้างบ้านแปลงเมือง, ขบวนรัชกาลที่2 เฟื่องฟูวรรณกรรมขบวนรัชกาลที่3 เลิศล้ำเศรษฐกิจ, ขบวนรัชกาลที่4 แนวคิดอารยะ, ขบวนรัชกาลที่5 วัฒนะสู่สากล, ขบวนรัชกาลที่6 มากล้นการศึกษา, ขบวนรัชกาลที่7 ประชาธิปไตย,ขบวนรัชกาลที่8 นำไทยสามัคคี,ขบวนรัชกาลที่9 บารมีพระมากล้น,...
วันที่ 21 เมษายน 2563 อีก 3 วันจังหวัดนครสวรรค์ จะมีข่าวดี เพราะไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เพิ่มถึอว่าเป็นข่าวดี และหายกลับบ้านได้อีก 1 รายเหลือรักษาที่โรงพยาบาลแค่ 5 ราย ซึ่งทั้งหมด 9 ราย หายจนกลับบ้านได้ 4 ราย ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล อีก 5 ราย
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กฟผ. คว้ารางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประจำปี 2562 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์ รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 พร้อมรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์ กล่าวต่อไปว่า การประกวดในครั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทกองทุนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น แบ่งการประกวดออกเป็น 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศ...
แรงศรัทธาแน่นวัด ..พิธีขอขมาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จัดพิธีขอขมาหลวงพ่อพระใส ก่อนที่จะอัญเชิญลงจากพระอุโบสถ ในช่วงเช้าวันที่ 13 เมษายน นี้ วันที่ 12 เมษายน 2562 ที่พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ได้จัดพิธีขอขมาหลวงพ่อพระใส เพื่อถอดพระเกศหลวงพ่อพระใส ก่อนที่จะอัญเชิญลงจากพระอุโบสถ เพื่อประดิษฐานบนราชรถแห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบและแห่รอบเมืองหนองคายให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำกันอย่างใกล้ชิด เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ขึ้นไปถอดพระเกศองค์หลวงพ่อพระใส จากนั้น พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ได้นำพระเกศองค์หลวงพ่อพระใส วางบนศรีษะของพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา หากเป็นผู้หญิงจะมีผ้าสีขาววางรองบนศรีษะ ส่วนผู้ชายไม่มีผ้าขาววางหรือหากต้องการจะนำผ้าวางรองบนศรีษะเพื่อนำไปเป็นสิริมงคลก็ได้ ส่วนผู้มีจิตศรัทธาองค์หลวงพ่อพระใสที่เข้าร่วมพิธี จะนำผ้าขาวที่เตรียมไว้ ส่งให้คณะกรรมการวัดและเจ้าหน้าที่ นำไปขัดองค์หลวงพ่อพระใส ก่อนที่จะนำไปเก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ทำให้บรรยากาศบนพระอุโบสถมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
แม่ทัพภาคที่ 4 พักค้างแรม พบปะเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจประชาชนชาวภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ วัดพระธาตุภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พลโทพรศักดิ์พูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ร่วมทำบุญตักบาตรกับประชาชนในพื้นที่ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส หลังพักค้างแรมในพื้นที่ เมื่อคืนที่ผ่านมา พร้อมพบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ สร้างขวัญกำลังใจ และมอบถุงยังชีพ แก่ประชาชนในพื้นที่ หลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิค 19 ในช่วงที่ผ่านมา โดยได้มอบต้นพันธุ์กาแฟอะราบิกา แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นาย อรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน ตลอดจนส่วนราชการในพื้นที่, ผู้นำท้องที่,...
สร้างความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ร่องเขาเเห่งนครชุม ชมทะเลหมอก วิถีชุมชนคนนครซุ่ม วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)ภายใต้นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการอพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ4 ภายใต้นายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการอพท.4ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์ ปลัดอบต.นครชุมจัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ 3 ตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก
2.เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นภายในชุมชน
3.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางและทิศทางทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4.เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบนครชุม,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ,กลุ่มชุมชนนครชุม กิจกรรมในครั้งนี้ ชุมชนนำเสนอแผนในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง5ด้าน ด้านการบริหารจัดการ ด้านรายได้คุณภาพชีวิต ด้านมรดกทางวัฒนธรรม ด้านสิ่งเเวดล้อม ด้านบริการ และความปลอดภัย ทุกคนมีเป้าหมายต้องการเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวที่นำมาซึ่งความสุข ทั้งชุมชนเเละนักท่องเที่ยว ♥"เมื่อนักท่องเที่ยวมา เขาต้องการความสุข เราก็แค่มอบความสุขให้เขา ...เท่านี้เเหละที่ผมทำ"❤นี่คือคำตอบของน้องตั้ม ที่คอยดูแลนักท่องเที่ยว มันยังกัองอยู่ในใจไม่ลืม...ร่องเขาเเห่งนครชุม ทะเลหมอกที่สวยงาม เจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นางชวมล แพจุ้ย ,นางสาวอุมาริน แสงอรุณ จนท.อพท.4 เครดิตภาพ...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
overcast clouds
31 ° C
31 °
31 °
66 %
2.3kmh
100 %
พฤหัส
30 °
ศุกร์
35 °
เสาร์
35 °
อาทิตย์
36 °
จันทร์
34 °

ได้รับความนิยม