โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (คลองสิบสามและคลองสิบสี่) วันนี้ (21 ต.ค.61) เวลา 08.00 น. ที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลอง 13 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ทำให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองน่าอยู่สะอาดตา แล้วทำให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญ ในการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของจังหวัดปทุมธานี พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ประธานในพิธี โครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์...
ข่าว -  ผวจ.ประจวบฯนำประชาชนปลูกป่าในวันรักต้นไม้ วันที่ 21 ตุลาคม 61 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2561 และตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่สวนป่าประชารัฐหรือป่าในเมืองภายในสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนเข้าร่วมกว่า 500 คน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยร่วมกันปลูกป่า บำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดินใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยภายในสถานีวนวัฒนวิจัยเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว เสมือนปอดในชุมชนเมืองให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้. อุดมศักดิ์หัวหิน/ประจวบฯ
จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาครูและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พี่นิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา...
วันที่ 21 ต ค 61 เวลา 10.30 น รร บ้านบุรีรัมย์ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ นายสมลักษ์. ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว เป็นประธานเปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด "บุรีรัมย์คัพ ครั้งที่ 23 " ชึ่งมีทีมเข้าแข่งขันจาก อ ชุมตาบง แม่วงก์ และตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ ลาดยาว โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาลและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค มีความสมัคสมานสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำในเป็นนักกีฬารู้กฎกติกา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและที่สำคัญให้เยาวชนห่างใกลยาเสพติด ทั้งนี้ มี ส จ ประมวล. สมัครธัญการ กำนันตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ รักษาการนายก อบต ประธานสภา อบต ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ
เมื่อ ๒๑ ต.ค. ๖๑, ๐๗๓๐ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. แจ้งว่าเมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๑, ๐๑.๐๐ - ๐๔.๐๐ เกิดพายุลมแรงสร้างความเสียหายทำให้ต้นไม้ล้มทับเส้นทางกีดขวางการจราจร ชป.อ.วังเจ้า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลประดางและประชาชน ดำเนินการตัดต้นไม้ เพื่อเปิดช่องทางการจราจรภายในหมู่ที่ ๒, ๓ และ ๔ ต.ประดาง อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ปกติ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ชป.อ.วังเจ้า จะติดตามสถานการณ์และรายงานมาเพื่อทราบต่อไป