วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ตำบลตากออก ขับเคลื่อนกิจกรรม "บ้านตาก เมืองสะอาด" ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก โดย นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก มอบหมาย นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง หน.นพรัตน์ วงโมรา หน.อุทยานไม้กลายเป็นหิน นางเยา เรืองเกตุ กำนันตำบลตากออก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สาราวัตรกำนัน "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" และพี่น้องประชาชน ร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินช่วยกัน ปรับปรุง รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามนโยบายรัฐบาล มท. ปค. และจังหวัดตาก ร่วมกันทำความตัดต้นไม้ สะอาดถนนบริเวณถนนสายเลี่ยงออกสายเอเชีย เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีและแสดงออกถึงความตั้งใจทำให้ "บ้านตาก เมืองสะอาด" สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน
จังหวัดตากประชุมเตรียมจัดโครงการ "หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา ครั้งที่ 1" วันนี้ (5 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา ครั้งที่ 1 ในโอกาสที่แพทยสภา ครบรอบ 50 ปี โดยคณะกรรมการแพทยสภา ได้มีมติให้จัดงานโครงการหมอชวนวิ่ง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิ่งหรือการเดินที่ถูกวิธี ซึ่งจะได้ดำเนินกิจกรรมหมอชวนวิ่งทั่วประเทศ จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยมีการจัดกิจกรรมการวิ่ง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 แบ่งการวิ่ง 15 สาย และทุกสายวิ่งไปรวมกันที่พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถึงจุดหมายปลายทางที่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ในส่วนของจังหวัดตาก จัดอยู่ในภาคเหนือสาย N1 ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่งในวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน...
นราธิวาส ปล่อยแถวกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติด และค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปล่อยแถวกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติด และค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด ย้ำ ทุกภาคส่วนบูรณาการสนธิกำลังกันปฏิบัติร่วมมือกันปราบปรามผู้ค้าอย่างจริงจัง รวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติด และค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด (ตามแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้) ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส พลตำรวจตรี ดุษฎี ชูสังกิจ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พันตำรวจเอก เจริญ ธรรมขันธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส พันเอก ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง กว่า 300 คน ร่วมในพิธี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจ้งหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งการกวาดล้างยาเสพติดแบบบูรณาการ ในวันนี้ (5 พ.ย. 61) หน่วยกำลังพลมีเป้าประสงค์เดียวกัน คือ สกัดกั้นยาเสพติด ประกอบกับแม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สั่งการให้กำลังในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนธิกำลังปฏิบัติมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ค้าในเวลาคราวเดียวกัน เป็นไปตามแผน...
@นครสวรรค์ แง๊ะ... พ่อเมืองมังกร พบปะพี่น้อง พช. ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เช้าวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมพร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นทั้งการผลิตและการตลาด เสริมสร้างความสุขให้ประขาชนชาวนครสวรรค์ กับหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุพัฒนาการอำเภอประจำเดือน ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ??ภาพ/ข่าว โดย โสภี บุญศิริ สถานีข่าว CNSนครสวรรค์ รายงาน??
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ รวมพล คนรักสุขภาพ ร่วมวิ่งโครงการหมอชวนวิ่ง วันที่ 5 พ.ย.61 เมื่อเวลา 06.00 น. นายรณรงค์ สิทธิเขตรกรณ์ นายอำเภอบรรพตพิสัย เป็นประธาน ปล่อยแถว โครงการหมอชวนวิ่ง ณ จุดสตาร์ท ที่ตลาดสดธีระชัย ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายแพทย์เฉลิมพร ชินาธิวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ร่วมกับ ชมรม fc สัญญาใจคนไทยไม่ทิ้งกัน นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ประธานชมรม FC สัญญาใจคนไทยไม่ทิ้งกัน นายสัญญา นิลสุพรรณ ที่ปรึกษาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ หมอ พยาบาล รพ.สต.แต่ละตำบล ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายกและ สมาชิก อบต. ชาวบ้านอำเภอบรรพต กว่า 500 คน ร่วมกันรณรงค์ ชวนกันมาวิ่ง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดิน..