เมื่อ 070830 พ.ย.61 ร้อย รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.พ.ย. โดย พ.อ.รัชตะ ท้าวคำลือ เสธ.ร.17 / ผบ.ร้อย รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.พ.ย. ร่วมกิจกรรม โครงการรวมพลังจิตอาสา" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " พัฒนาเมืองจุนให้น่าอยู่ คูคลองใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ณ สนามที่ว่าการอำเภอจุน อ.จุน จ.พะเยา โดยมี นายเทวา ปัญาบุญ นอภ.จุน เป็นประธาน ร.ต.ถาวร เพชรแสนงาม หน.ชป.มวลชน อ.จุน เป็นผู้ควบคุมแถวและกล่าวรายงานรวมพลังจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และนำจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณ “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " 3 ครั้ง เพื่อพัฒนาเมืองจุนให้น่าอยู่ คูลองใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ทำความสะอ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อใช้สาธารณะประโยชน์ของชุมชน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ,...
เมื่อ เวลา๐๗๑๕๓๐ พ.ย. ๖๑ ร้อย.รส.ที่๒ มว.รส.ที่๒ ร่วมกับนาย พยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี และ พ.อ. เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.กกล. รส. จว. อ.น. พ.ท. วรัญชิต หลักหาญ ผบ.ร.๔.พัน.๒ นาย สืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอลานสัก ,กอ.รมน.จังหวัด อ.น. / ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.อ.น. ,เหล่า กาชาดจังหวัดอุทัยธานี , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สาธารณสุขประจำตำบลระบำ และราษฎรจิตรอาสา เข้าร่วมมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ที่เกิดเหตุเมื่อวันที่ ๐๓๒๐๕๐ พ.ย.๖๑ ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นที่บ้านเลขที่ ๑๔๕/๒ ม.๑๙ ต.ระบำ อ.ลานสัก จว.อ.น. ซึ้งเป็นบ้านของนาง สุรกิจ บุญวิเศษ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้อยู่อาศัย จำนวน ๒ คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยมี นาย...
เมื่อ 071300 พ.ย.61 พล.ต.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. แลพนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผจว.ล.พ. เป็นประธานร่วมในการประชุม หน.ส่วนราชการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน การดำเนินงานของชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/เรื่องร้องทุกข์ ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ 4 ฝ่าย พลเรือน ตำรวจ ทหาร และ จิตอาสา และ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนเป็นฝ่ายเลขาขับเคลื่อนงาน ผลการปฏิบัติ มีแผนจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ลงพื้นที่เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์/แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ปชช.ครั้งแรก ในวันที่ 9 พ.ย.61 ในพื้นที่ อ.เมือง จว.ล.พ.
รพ.บางสะพานสร้างสีสันใหม่ระดมทีมนักศึกษา 2 สถาบันวาดภาพ “ ตูน บอดี้สแลม” ขนาดใหญ่บนฝาผนังอาคารตึก 6 ชั้น วันที่ 7 พฤศจิกายน นายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจำนวนมากในโรงพยาบาลได้ให้ความสนใจและถ่ายภาพไว้เป็นระลึก หลังจากมีการวาดภาพ “ ตูน บอดี้สแลม “ขนาดใหญ่ บริเวณฝาผนังด้านข้างของอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น ที่ก่อสร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2558 เพื่อระลึกถึงกิจกรรมของโครงการ “ก้าวคนละก้าว” หลังจาก ตูน บอดี้สแลมและทีมงาน เริ่มวิ่งระดมทุนบริจาคครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2559 เส้นทางกรุงเทพ - บางสะพานระยะทาง 400 กิโลเมตร( กม.) จากนั้นมอบเงินบริจาคทั้งหมดให้ รพ.บางสะพาน จำนวน 80 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ การก่อสร้างอาคารเพื่อสนับสนุนงานบริการ และส่วนหนึ่งมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต.)ในพื้นที่ อ.บางสะพาน ช่วยเหลือผู้ป่วยตืดเตียง และต่อมากลุ่มคนรักบ้านเกิดได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อระดมทุนจัดกิจกรรมวาดภาพขนาดใหญ่บนฝาผนังตึก “ สำหรับภาพบนฝาผนังตึก 6 ชั้น ทีมนักศึกษาใช้เวลาวาดประมาณ 10 วัน...
เมื่อ 6 พ.ย.61,1830 พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34 ได้จัดเสนาสนเทศกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหาร และครอบครัว ของ มทบ.34 จำนวน 450 คน ณ แหล่งสมาคมค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จว.พ.ย. โดยได้เน้นย้ำในเรื่อง การรักษาระเบียบวินัย ,การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์,การแก้ไขปัญหาหนี้สินของกำลังพล, การขับเคลื่อนโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ,แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง,การเตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้ง,การเชิญชวนร่วมทำบุญสวดมนต์ในวันที่ 29 พ.ย.61 และการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล