เมื่อ 2 พ.ย.61,0730 กองทัพภาคที่ 3 โดย ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ผบ.ร้อย.ทพ.3207 พร้อม กพ.จำนวน 10 นาย ร่วมกับ ผู้นำท้องที่/ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา อ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "โครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยการพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณสำนักสงฆ์บ้านห้วยโก๋น ม.1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ 011900 พ.ย.61 สภ.แม่สาย ได้รับแจ้งจาก เจ้าของสตาร์รีสอร์ต ว่าได้พบกระเป๋าต้องสงสัย จำนวน 2 ใบ ไม่มีเจ้าของ จึงได้ สนธิกำลังกับ จนท. ร้อย.ม.3ฯ เข้าตรวจสอบ กระเป๋าดังกล่าว ตรวจพบยาบ้า จำนวน 50,000 เม็ด อยู่ภายในกระเป๋า หน่วยจึงได้ตรวจยึดของกลาง ส่ง สภ.แม่สายดำเนินการตามกฏหมายต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ลำปาง / เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village ) 8 เส้นทาง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาตรัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ,นายธวัช แก้วเกิด นายกเทศบาลตำบลนาครัว ,  พ.ต.ท.เกรียงไกร  ศรีธัญรัตน์ ผกก.สภ.แม่ทะ  ,  กำนันณรงค์ วงค์กันทะ กำนันตำบลนาครัว , สจ.บุญเลิศ แสนเทพ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในก่รจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวภายใต้โครงการหมู่บ้าน OTOP ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชน ต้นทางงานศิลป์ ที่มีความโดดเด่นด้านการแกะสลักไม้ ชมแหล่งท่องเที่ยว...
เมื่อ 1 พ.ย.61, 0930 ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.ลานกระบือ ประกอบด้วย : บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 2 อ.ลานกระบือ (ร.4 พัน.3) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ., จนท.ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลานกระบือ, พ.ต.ท.ทยากร จันแก้วปง สว.สส.สภ.ลานกระบือ, นายเดชา บัวทองคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์ และนายมนัส จูน้อย กำนันตำบลประชาสุขสันต์ ร่วมกันจัดหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดดงกระทิง หมู่ที่ 4 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ ผลการปฏิบัติมีผู้เข้าร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 3 เรื่องดังนี้ 1.น.ส.ฐิติรัตน์ นาคนวล บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 9 ต.ประชาสุขสันต์ ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดินทำกิน (ส.ป.ก.) กับเพื่อนบ้าน จำนวน 4 คน ที่มีที่ดินติดกัน มีความต้องการให้ จนท.ส.ป.ก....
มทบ.39 ออกศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ พรหพิราม บรรเทาทุกข์ประชาชน เมื่อ 1 พ.ย.61 ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.พรหมพิราม จว.พล. ร่วมกับ นายเปรม ฉิมปรางค์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วงฆ้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พรหมพิราม ผู้ใหญ่บ้านหมู่.4 ต.วงฆ้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่นางปราณี สวนนุ่ม อยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่.4 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จว.พล.แจ้งต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพรหมพิราม ว่ามีดินยุบตัวลงมาทับถมท่อระบายน้ำที่ออกจากที่นาของตัวเอง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการยุบตัวของดินจริงประกอบกับท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กจึงทำให้ในช่วงฤดูฝนน้ำระบายไม่สะดวกในบริเวณดังกล่าวส่วนแนวทางการแก้ปัญหาทาง อบต.วงฆ้อง จะดำเนินการจัดงบประมาณเพื่อขุดลอกและวางท่อระบายน้ำใหม่ต่อไป