"ผกก.สน.เพชรเกษม พร้อมข้าราช การตำรวจ ร่วมประชุม กต.ตร.สน. เพชรเกษม ครั้งที่ 1/2562!! วันนี้(19 เม.ย. 62) พ.ต.อ.วุฒิชัย ไทยวัฒน์ ผกก.สน.เพชรเกษม พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมประชุม กต.ตร.สน.เพชรเกษม ครั้งที่ 1/2562 โดยมอบวางวัลผลการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการ และมอบรางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่นแต่ละฝ่ายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่!! #############################
วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 08:30 น นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมด้วยนายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าประเมินมาตรฐานงานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน การตรวจประเมินมาตรฐานงานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น คลินิกวัยใสทุกๆ 3 ปี โดยการให้บริการมีความครอบคลุมตามมาตรฐานของกรมอนามัย ผู้เข้ารับการประเมินประกอบไปด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยภาคกลางนครสวรรค์ แกนนำเยาวชน โรงเรียนศรีอุทุมพร ผู้รับผิดชอบงานของรพ.สตทุกแห่งในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ ชมรมฟ้าสีรุ้งหรือกลุ่มชายรักชาย ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ คลินิกวัยใสให้บริการ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นทุกรูปแบบ มีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน วัยรุ่นที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพทุกด้านสามารถขอรับคำปรึกษา โดยมีระบบการส่งต่อไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับบริการที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นผลดีกับเด็กและเยาวชนคือ การตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นลดลง สถานที่ตั้งคลินิกวัยใสโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ในวันและเวลาราชการโทรศัพท์คลินิกวัยใส 056-219831
เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน เดินทางไปเที่ยวเมืองสามแม่ เส้นทาง อ.แม่สอด-แม่สะเรียงและแม่ฮ่องสอน เลียบแม่น้ำเมย ตะเข็บชายแดนไทยกับเมียร์ม่าร์) วันนี้พี่หนุ่ม-สุทน จะพาเดินทางไปเที่ยวเส้นทางสามแม่ของ จังหวัดภาคเหนือ 3 คืน 4 วัน เริ่มต้นออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 08.30 น. ถึงตัวเมืองตาก แวะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นศาลแห่งแรกของไทย เสร็จแล้วมานั่งทานอาหารริมน้ำปิง มองวิวทิวทัศน์สวยงามในแม่น้ำปิง ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อเส้นทาง อ.แม่สอด ผ่านศาลเจ้าพ่อพะวอ ต้องแวะขอพร เจ้าพ่อพะวอเคยเป็นนักรบชาวกะเหรี่ยงปะกากะญอและดูแลเมืองแม่ละเมาเมืองหน้าด่านสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและชาวบ้าน ชาวเขาเรียกวีรบุรุษผู้กล้าปกป้องแนวชายแดนเมืองแม่สอด ศาลเจ้าพ่อพะวอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่สอด ได้เวลาพอสมควรอีกแล้วจ้า เดินทางไปต่อไปยังตัวอำเภอแม่สอด เข้าชมศิลปะการจัดสร้างวัดไทยวัฒนาราม เป็นศิลปะแบบพม่า ดูโดดเด่นเช่นองค์พระเจดีย์สีทองเหลืองอราม ด้านหน้ามีสิงห์โตคู่เป็นจุดเด่นของวัดนี้และนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศิลปะพม่า แล้วเดินทางเข้าที่พักโรงแรมใน อ.แม่สอด ราคาไม่แพง 600 บาท พร้อมอาหารเช้าด้วยนะคร๊าบทุกท่าน รุ่งขึ้นวันที่ 2 เวลา 07.30 น. ออกเดินทางเข้าตลาดแม่สอด มีพระภิกษุสามเณรออกมาบิณฑบาตทุกวันนักท่องเที่ยวใส่บาตรพระได้ แต่ที่น่าสนใจคือโรตีโอ่ง กลายเป็นอาหารเช้าชาวแม่สอดและนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวอ.แม่สอด จ.ตาก จะต้องแวะมาลองรับประทานกันดูครับ (ขอเล่าเรื่องราวโรตีโอ่งให้ฟัง...
‘บ้านธรรมชาติล่าง’ จ.ตราด ชูวิถีชีวิตชุมชนสร้างรายได้จากท่องเที่ยว ชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ชูอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนพื้นบ้าน ต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่แหล่งผลิตปุ๋ยชีวภาพนาโนของจังหวัดและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายได้และบริหารโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุน นายทองหล่อ วรฉัตร ปราชญ์ชุมชน ในฐานะประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง กล่าวว่า ชาวบ้านในตำบลคลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา ไร่สับปะรด อีกส่วนมีอาชีพทำประมงชายฝั่ง ค้าขาย รับจ้างทั่วไป แต่รายได้จากการทำสวนและทำประมงไม่แน่นอน ทางซีพีเอฟเข้ามาสอนทำปุ๋ยหมักชีวภาพนาโน และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้ ต่อยอดสู่ศูนย์การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยฯ และเตรียมตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านธรรมชาติล่าง โดยปัจจุบันชุมชนบ้านธรรมชาติล่างนอกจากจะผลิตปุ๋ยใช้เองในครัวเรือนแล้ว ยังจำหน่ายนอกชุมชนด้วย ชาวบ้านในชุมชนฯ ยังได้เรียนรู้การทำอาชีพเสริมอื่นๆ นำมาสู่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง โดยมีซีพีเอฟ ร่วมคิดร่วมทำ ประกอบด้วย พลังปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนาโน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้จากปราชญ์ชุมชนเรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพนาโน การทำผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติ สัมผัสวิถีประมงพื้นบ้าน วิถีชีวิตการลงเรือหากุ้ง หอย ปู ปลา ที่พักโฮมสเตย์ติดทะเลนั่งชมพระอาทิตย์ตกหน้าเกาะช้าง ลิ้มรสอาหารปริศนา เป็นการทำอาหารพื้นบ้านที่ปลอดสารพิษประยุกต์เป็นคำทาย พบหมอชาวบ้านที่ได้รับรางวัลประจำ จ.ตราด...
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เตือนประชาชน “เฝ้าระวังป้องกันโรคภัยหน้าร้อน” นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งคาดว่าฤดูร้อนจะกินเวลานานถึงกลางเดือนพฤษภาคมนั่นเท่ากับว่าประชาชนจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนชนิดที่หลายคนเปรียบเปรยว่าร้อนจนปรอทแทบแตก แต่นอกจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งมักจะมาพร้อมๆกับหน้าร้อนเสมอเหมือน เงาตามตัว นั่นก็คือ ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะ 4 โรค ที่มักพบบ่อยในช่วงหน้าร้อน 1.โรคลมแดดหรือฮีทสโตรก หากมีอาการปวดมึนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ตัวร้อน กระหายน้ำ เหงื่อออกมากจนไม่มีเหงื่อ หัวใจเต้นแรง เป็นตะคริว เดินเซ การช่วยเหลือขั้นต้น คือ นำผู้ป่วยเข้าที่ร่ม นอนราบกับพื้นยกเท้าทั้ง 2 ข้าง คลายเสื้อผ้าให้หลวม เทน้ำเย็นราดลงบนตัวเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายให้ต่ำที่สุด ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประคบตามข้อพับต่างๆ แต่หากถึงขั้น เป็นลมหมดสติ ควรรีบนำส่งแพทย์ เพราะหากช่วยไม่ทันอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต 2.โรคอาหารเป็นพิษหรือท้องร่วง การป้องกันทำได้ โดยการบริโภคอาหารที่ปรุงสุกร้อนและสะอาด นอกจากนี้ ควรจัดเก็บอาหาร ให้ปลอดภัยจากสัตว์และแมลงพาหะต่างๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค โดยอาการที่ควรไปพบแพทย์คือ เข้าห้องน้ำหลายครั้งและมีอาการไข้ หนาวสั่น ปวดท้องรุนแรง หน้ามืด ยิ่งต้องรีบพบแพทย์ และดื่มน้ำผสมเกลือแร่ เติมสารเหลวเข้าร่างกายเพื่อป้องกันอาการช็อกและเสียชีวิต 3.โรคพิษสุนัขบ้า สามารถป้องกันได้ คือหากถูกสุนัขแม้จะเป็นเพียงลูกสุนัข...