หนองคาย แถลงข่าวทุ่มงบกว่า 15 ล้านบาท พร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาท่งเที่ยวงานประเพณีช่วงเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ปี 2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. ที่ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน ริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรี เมืองหนองคาย , นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอโพนพิสัย , นายโชคชัย วัฒนกุล นายอำเภอรัตนวาปี , พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย และนายเสกสรร ศรีไพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานประเพณีเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2561 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า...
วันที่ 19 ต ค 61 เวลา 11.30 น นายสมลักษ์. ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว ออกเยี่ยมให้กำลังใจนายประคอง. ทองแบน ชาวบ้านดอนโม่ ม 8 ต สระแก้ว เกษตรกรตัวอย่างปลูกข้าวปลอดสารพิษ ทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ทำโรงสีในครัวเรือนขายข้าวเอง เลี้ยงเป็ด ไก่ไข่ มีรายได้อย่สงต่อเนื่อง อยู่แบบพอเพียง และที่สำคัญปลดหนี้ทุกอย่างหมดแล้ว ใช้ชีวิตอย่างมีความสุใน น่าเอาแบบอย่างไปขยายผลคนอื่นๆต่อไป
ทหาร ร.17 พัน.3 ร่วมพัฒนาส่งเสริมตลาดชุมชน OTOP นวัตวิถี ขุนตาล เชียงราย เมื่อ ๑๘ ต.ค. ๖๑ กองพันทหารรายที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 (หมู่ รส.อ.ขุนตาล) ร่วมกับประชาชนบ้านป่าตาลประชาสันติ ม.๑๒ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จำนวน ๕๐ คน พัฒนาทำความสะอาด กาดทางลัด OTOP ตลาดชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ซึ่งจะให้ประชาชนในพื้นที่นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของหมู่บ้าน อาหารพื้นบ้าน มาจำหน่ายในราคาย่อมเยา โดยจะทำการเปิดในวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอขุนตาลขุนตาล เป็นประธาน
พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. มอบหมายให้ พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รอง เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล. และ พ.ท.ทินกร ปะละนัชสุข ผบ.พัน.สห.31 พร้อมคณะ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ชุดจัดระเบียบสังคมของ จว.พ.ล., อ.เมืองพิษณุโลก,สาธารณสุข จว.พ.ล.,กอ.รมน.จังหวัด พ.ล., สภ.เมืองพิษณุโลก,ตร.ท่องเที่ยว จว.พ.ล.,ตร.ปคม.,พมจ.พ.ล.,สรรพสามิตฯ และสถานพินิจฯ จว.พ.ล. ทำการลาดตระเวนเพื่อมาตรการป้องปราม ในสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในตัวเมืองพิษณุโลก จำนวน 8 ร้าน ประกอบด้วย 1. ร้านเซอร์บาร์ 2. ร้านทางเกวียน 3. ร้านอัมรินทร์คาเฟ่ 4. ร้านตะวันแดง 5. ร้านโฟไซเคิล 6. ร้านWEPITH 7. ร้านไม้หมอน 8. ร้านDISTRICT ผลการการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ปรีชา นุตจัรส ราย ราย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด แถลงผลการดำเนินการ ปี 2561 ประมาณการได้ผลกำไร 331 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาการเงินวิกฤติได้เพิ่มขึ้น . วันนี้ (19 ต.ค.61) ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด นายชวลิต คำเพ็ง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา กรรมการและเลขานุการ และนายชลยุทธ เพ็งถา กรรมการและเหรัญญิก ร่วมแถลงผลการดำเนินการ ปี 2561 . นายชวลิต คำเพ็ง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ชุดที่ 58 ดำเนินการบริหารงานภายใต้นโยบายหลัก “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมีความสุข” มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของสมาชิกเป็นสำคัญ แต่สหกรณ์ต้องเผชิญกับภาวะดอกเบี้ยสถาบันการเงินขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบก้าวกระโดด ตั้งแต่ต้นปี ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ จำเป็นต้องหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่ามาทดแทน โดยไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และได้ดำเนินการสำเร็จในระดับหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในผลสำเร็จคือการระดมเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษทวีโชค ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ยอดเงินที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 140 ล้านบาท ทำให้สมาชิกเกิดความมั่นใจ นำเข้ามาฝากกับสหกรณ์มากขึ้น สามารถนำไปใช้ชำระเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินต่างๆได้มากขึ้น จนถึงเดือนกันยายน 2561...