นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด-สั่งการ!!!ให้ฝ่ายความมั่นคง - ตรวจหา-.558.ราย!!!_เจอ 1 เพื่อป้องกัน!!ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด!!                   ..อำเภอเมืองร้อยเอ็ด.. -วันพฤหัสบดีที่(2 พฤษภาคม 2562)-เมื่อเวลา 12.00 น. ตามแผนยุทธการสาเกตนคร ของนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง ตรวจปัสสาวะ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าของอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ในวันประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 558 ราย พบสารเสพติดเบื้องต้น จำนวน 1 ราย ซึ่งทางอำเภอได้ส่งยืนยันผลที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พบผลบวก มีสารเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) จะได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ต่อไป . ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด //////////////////////// ..ขอขอบพระคุณ **...
ข่าวด่วน จังหวัดเพชรบูรณ์เจอพายุลมแรงทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่น ปิดถนนเส้นทางหล่มสักเขาค้อฝากเตือนประชาชน ผู้ที่จะเดินทางผ่าน เมื่อเวลา 14: 50 น ของวันที่ 2 กพ 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ บนถนนเส้นหล่มสักเขาค้อเจอพายุถล่ม หลักทำให้มีเสาไฟหักโค่นปิดเส้นทางการจราจรซึ่งฝนยังตกหนัก ลมแรงมากทำให้เสาไฟฟ้าหักหลายต้น-บ้านพังหลายหลัง #ถนนเส้น หล่มสัก-เขาค้อ ช่วงบ้านฝายวังบอน ต้นไม้ล้มขวางถนนครับ ปิดการจราจรชั่วคราว ทางด้านสาธารณภัย ปภ ได้รับรายงานฝนตก ลมกรรโชกแรง จ.เพชรบูรณ์ มีความเสียหาย ติดประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง จึงฝากแจ้งเตือนมา ขอบคุณภาพข่าวจาก ปภ. เพชรบูรณ์
ด่วนจ.พะเยา อากาศร้อนจัดแล้งกระทบพืชผลทางการเกษตร สภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ตลอดจนถึงภาวะภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน โดยเฉพาะต้นกล้วยเกิดการเหี่ยวแห้งและหักกลางลำต้นยืนต้นตาย เป็นจำนวนมาก รวมทั้งพืชผลชนิดอื่นๆก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 39 องศาเซลเซียส สภาพต้นกล้วยจำนวนมากของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลายจุดต้องได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยต้นกล้วยจำนวนมากที่เริ่มออกปลี และลูกแห้งเหี่ยวล้มตายเป็นจำนวนมาก จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด และภาวะภัยแล้งที่เริ่มส่งผลกระทบขึ้นในพื้นที่ ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรหลายชนิดเริ่มได้รับความเสียหาย จากภาวะอากาศที่ร้อนจัดและแล้งในช่วงนี้โดยสภาพอากาศในช่วงตอนกลางวันในช่วงนี้จะมีอุณหภูมิที่ร้อนจัด รวมทั้งเกิดภาวะแล้ง จึงส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรขาดน้ำ โดยเฉพาะต้นกล้วยจะมีลักษณะลำต้นจะแห้งเหลืองหักกลางลำต้นและเหี่ยวแห้งตาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับต้นกล้วยที่กำลังออกปลีและออกลูก ขณะที่พืชผลชนิดอื่นๆก็กำลังเริ่มที่จะแห้งเหี่ยวตายเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและภาวะแล้งจัดในช่วงนี้ ซึ่งคาดว่าภายในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์หากไม่มีฝนตกลงมา ในพื้นที่คาดจะส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร ของเกษตรกรขยายวงกว้างขึ้น
น้ำใจหลั่งไหลช่วยผู้ประสบวาตภัย พื้นที่ ต เชียงเครือ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายชัย สุริรมย์ นายก ทต เชียงเครือ อ เมืองสกลนคร เผยว่าวันนี้พร้อมด้วยส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ปภ.และส่วนราชการองค์กรการกุศลพร้อมเครือข่าย ได้เดินทางไปร่วมมอบสิ่งของถุงยคงชีพ ให้กับชาวบ้านใรพื้นที่ตำบลเชียงเครือ อ . เมืองสกลนคร และช่วงเช้สที่ ศาลา อเนกประสงค์ วัดโนนแจ้ง บ้านหนองสนม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผู้แทนสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นำโดย นางฉัตรฤดี ไพฑูรย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร นายปัณณวิชย์ กุลตังคะวณิชย์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสกลนคร เมตตาธรรมมูลนิธิจังหวัดสกลนคร...
เปิดโครงการสวนสาธารณะเชียงแสน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะเชียงแสน ร่วมกับทหาร – ตำรวจ -จิตอาสา ให้กับชุมชน ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้ร่วมกันปล่อยปลา จำนวน 100,000ตัว พร้อมกับปลูกต้นชมพูพันธ์ทิพย์ จำนวน 96 ต้น ณ บริเวณหนองแกลบ บ้านดอยจัน หมู่1 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ //////////////////////// บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////// รายงาน /////////////