จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณริมน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ และคณะกรรมการ พร้อมด้วย คณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ - หัวหน้าส่วนราชการ และ องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชน ร่วมในพิธี
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณริมน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ และคณะกรรมการ พร้อมด้วย คณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ - หัวหน้าส่วนราชการ และ องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชน ร่วมในพิธี
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณริมน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ และคณะกรรมการ พร้อมด้วย คณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ - หัวหน้าส่วนราชการ และ องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชน ร่วมในพิธี
ชาวไทยมุสลิมในจ.นราธิวาสต่างพร้อมใจร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล 5 วันนี้ 23 ต.ค.61 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานใน กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเม๊าะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปานาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส จนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำศาสนา ตลอดจนพลังมวลชนที่นับถือศาสนาอิสลามจาก 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ เราทุกคนอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ซึ่งถือเป็นความโชคดีสูงสุดของปวงชนชาวไทย โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้เยี่ยมพบปะพูดคุยด้วยความเป็นกันเองกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำศาสนา และพลังมวลชนที่เข้าร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ( 23 ต.ค.61 )ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯได้น้อมรำลึกฯด้วยการยืนสงบนิ่ง จากนั้นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส...
ชัยภูมิ ชาวช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ร่วมใจกันจัดงานบุญกระธูป ประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2561 ชัยภูมิ 23 ตุลาคม 2561 ณ บ้านช่อระกา หมู่ 9 หมู่ 17 หมู่ที่ 18 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน ร่วมกันจัดทำต้นกระธูป พร้อมกับจัดกิจกรรมรณรงค์ สำหรับต้นกระธูปทั้ง 3 หมู่บ้าน จะประดับตกแต่ง ออกแบบเป็นรูปแบบต่างๆตามจินตนาการ มีการนำกระดาษสีต่างๆ นำมาประดับกระธูปและต้นกระธูปให้ดูสวยงาม สะดุดตา ในช่วงกลางวันมีขบวนแห่ต้นกระธูป และขบวนฟ้อนรำจากทั้ง 3 หมู่บ้าน ต้นกระธูปจะนำไปตั้งไว้ที่วัดประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้จุดกระธูปในช่วงกลางคืน และในช่วงกลางคืนมีกิจกรรมปล่อยโคมไฟ ไต้น้ำมันตามประเพณีโบราณ ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน จะนำเปลือกมะพร้าวมาตากให้แห้ง และขยี้เอาเฉพาะผงของกาบมะพร้าว แล้วพันด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หุ้มอีกทีด้วยกระดาษสีหรือกระดาษแก้วหลาก สีสัน ก่อนที่จะนำไปมัดเข้ากับก้านไม้มะพร้าว ก้านไม้ไผ่ จากนั้นจึงนำไปมัดห้อยกับก้านธูปที่เป็นเสมือนคันเบ็ด ทำไว้มาก ๆ เสร็จแล้วจึงจะนำเข้าไปเสียบเข้าไปรูรอบปล้องไม้ไผ่ ทำเป็นชั้นขึ้นไปเหมือนฉัตร ประดับตกแต่งงดงาม...