กงล้อธรรมจักรยักษ์ใหญ่ที่สุดในประเทศตั้งตระหง่านกลางวัดราชบูรณะ เมื่อวันที่ 5 พ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณวัดราชบูรณะ อ.เมืองพิษณุโลก มีผู้คนเดินทางมาดูกงล้อธรรมจักรยักษ์ ที่ทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ตั้งตระหง่านอยู่กลางบริเวณวัด ระหว่างต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ จำนวน 2 ต้น เป็นที่มองเห็นได้ชัดเจน ด้านหน้าวิหารเก่าแก่สมัยยุคอยุธยา ประดิษฐานหลวงพ่อทองดำ สำหรับกงล้อธรรมจักรดังกล่าว มีความใหญ่และน้ำหนักมาก เนื่องจากสร้างขึ้นด้วยโครงเหล็กที่แข็งแรง ตลอดทั้งฐานรากที่มั่นคงรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี และมีระบบการขับเคลื่อนสามารถหมุนกงล้อธรรมจักรได้อีกด้วย โดยใช้ระบบฟันเฟืองมีโซ่ต่อจากเพลารถยนต์ ซึ่งมีการดัดแปลงเพื่อทดเฟืองแรงหมุน จนสามารถหมุนกงล้อธรรมจักรได้ง่ายและเบามือขึ้น พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เปิดเผยว่า กงล้อธรรมจักรกงนี้ เป็นกงล้อธรรมจักร ที่ได้จัดสร้างขึ้นมา เพื่อจะใช้เป็นธรรมะสอนใจพุทธศาสนิกชน ให้รู้จักการดำเนินชีวิต เปรียบเสมือนวงจรชีวิต เวียนว่ายตายเกิด ที่ไม่มีจบสิ้น หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ เตือนสติเตือนใจคนให้รู้จักผู้คนให้รู้จักการทำบุญ เพราะชีวิตคนเราสั้นนัก ควรจะสร้างบุญกุศลเอาไว้ เพราะหลังจากที่คนเราเสียชีวิตลงไป จะได้มีกุศลหนุนนำไปสู่ภพที่ดี หากบุญบารมีสูงอาจจะหลุดพ้นจากการ เกิด แก่เจ็บ ตาย ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ถ้ายังมีเวรกรรมก็จะกลับมาเวียนว่ายอยู่ในภพนี้ต่อไป แต่จะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลทีตนเองสร้างไว้เท่านั้น เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ กล่าวว่า สำหรับกงจักรที่สร้าง มีขนาดรัศมีกงล้อ 4.5 เมตร ตรงกลางจะเป็นรูปพระนางพญา โดยรอบๆจะเป็นรูป พญาครุฑ พญานาค พญาราหูอมจันทร์...
หนองคาย พาณิชย์จังหวัด จัดกิจกรรมเสวนา"อดีตสู่อนาคต ตลาดประชารัฐต้องชม" เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 1 ของหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ ตลาดประชารัฐต้องชม บริเวณตลาดแคมของถนนคนเดินหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเสวนา "อดีตสู่อนาคต ตลาดประชารัฐต้องชม" โดย มีนายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นางกรณี ถนอมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด นายเวียน ธรรมสร รักษาราชการเกษตรจังหวัดหนองคาย นางปุญญวีย์ หินคล้าย ผู้ประกอบการตลาดประชาต้องชม ร่วมในการเสวนา ครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐแห่งที่ 1 ของจังหวัดหนองคาย (ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดแคมของหนองคาย) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านอัตลักษณ์ชุมชน เอกลักษณ์พาณิชย์ ของตลาดประชารัฐต้องชมจังหวัดหนองคาย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในตลาดเพิ่มขึ้น ตลาดแคมของหนองคายหรือ ถนนคนเดินเมืองหนองคาย เปิดทุกวันเสาร์ เวลา 16:00-22:00 น. ตั้งแต่ท่าเทียบเรือหายโศกเลียบแม่น้ำโขงไปจนถึงตลาดท่าเสด็จ เป็น ศูนย์รวมจุดนัดพบ ยามค่ำคืนของชาวหนองคาย สถานที่น่าเดิน...
วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00น. นสงสากล. เกตุชู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 พร้อมด้วยนางเทียม กัณฑ์บุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.ตากออก พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการวัด และจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกัน เตรียมสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในวัดย้ำล้อม สำหรับงานทำบุญทอดกระฐินสามัคคี ณ วัดน้ำล้อม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561. เพื่อสมทบทุนในการสร้างโบสถ์          วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. นางเยา เรืองเกตุกำนันตำบลตากออก พร้อมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ,8,11และ 15 ต.ตากออก คณะกรรมการวัดวังมะกอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและศรัทธา วัดวังมะกอกร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน สามัคคีเพื่อสร้างซุ้มประตูวัดด้านตะวันออก วัดวังมะกอก...
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ตำบลตากออก ขับเคลื่อนกิจกรรม "บ้านตาก เมืองสะอาด" ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก โดย นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก มอบหมาย นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง หน.นพรัตน์ วงโมรา หน.อุทยานไม้กลายเป็นหิน นางเยา เรืองเกตุ กำนันตำบลตากออก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สาราวัตรกำนัน "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" และพี่น้องประชาชน ร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินช่วยกัน ปรับปรุง รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามนโยบายรัฐบาล มท. ปค. และจังหวัดตาก ร่วมกันทำความตัดต้นไม้ สะอาดถนนบริเวณถนนสายเลี่ยงออกสายเอเชีย เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีและแสดงออกถึงความตั้งใจทำให้ "บ้านตาก เมืองสะอาด" สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน
จังหวัดตากประชุมเตรียมจัดโครงการ "หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา ครั้งที่ 1" วันนี้ (5 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา ครั้งที่ 1 ในโอกาสที่แพทยสภา ครบรอบ 50 ปี โดยคณะกรรมการแพทยสภา ได้มีมติให้จัดงานโครงการหมอชวนวิ่ง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิ่งหรือการเดินที่ถูกวิธี ซึ่งจะได้ดำเนินกิจกรรมหมอชวนวิ่งทั่วประเทศ จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยมีการจัดกิจกรรมการวิ่ง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 แบ่งการวิ่ง 15 สาย และทุกสายวิ่งไปรวมกันที่พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถึงจุดหมายปลายทางที่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ในส่วนของจังหวัดตาก จัดอยู่ในภาคเหนือสาย N1 ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่งในวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน...