จันทบุรี-กรมปศุสัตว์ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน พัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ที่หอประชุมอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมสอยดาว ที่ว่าการอำเภอสอยดาว ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ของเกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาสให้ได้รับบริการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ในด้านสุขภาพสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อจะได้ดูแลสัตว์เลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะต่อไป นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างมากทุกครั้งที่เสด็จ พระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่ประทับในทุกๆ ภาคของประเทศ จะเสด็จฯ เยี่ยมดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างสม่ำเสมอ โดยมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อย และจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามถวายงานตามรับสั่ง เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชน ทรงแนะนำการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมทั้งทรงพระราชทานแนวคิดใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหมดเป็นการกระทำที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา ความห่วงใยและปรารถนาดีต่อพสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น ดังนั้น สัตวแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมีความเห็นตรงกันในการที่จะร่วมกันถวายงานในด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจที่ทรงมีอยู่...
24 เมษายน 2562 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต มอบหมายให้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบความเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 50 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 150 คน นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. กิจกรรมครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่ดี ที่ครอบครัวจะได้ทำความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น อยากให้ทุกท่านใช่เวลานี้ให้คุ่มค่า ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้น อีกทั้งได้กล่าวอีกด้วยว่า ขณะนี้ ศอ.บต. เร่งดำเนินการ กองทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยจะเป็นกองทุนที่ดูแลผู้ได้รับผลกระทำโดยตรง เพื่อให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบฯมีเงินส่วนกลางที่จะสามารถหยิบยืมไปใช้ยามจำเป็น รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ one stop service ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯและสามารถระยะเวลา ค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้น เนื่องจากปัญหาทางด้านสภาพจิตใจของคนภายในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบฯ...
ด่วน เจ้าหน้าที่ทีมพญาเสือสนธิกำลัง จนท. รวบตัวหนุ่มโพสต์คลิปเย้ย !! ชำแหละเนื้อเก้ง ลง ยูทูป▪ เมื่อวันที่ 24เมษายน 2562 หน่วยปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) ร่วมกับชุดปฏิบัติการด้านสัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.)​ และกำนันตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติการร่วมกันเข้าตรวจสอบเพื่อปราบปรามการกระทำความผิด กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการชำแหละเนื้อเก้งแบ่งกันรับประทาน บริเวณหลังบ้านเลขที่ 55 ม.3 ต.สามเรือน อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ลงในสื่อออนไลน์ (youtube) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 คณะพนักงานเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพื้นที่ตามคลิปวิดีโอดังกล่าว พบนายปัญญา วิรากรกุล ยอมรับว่า ได้ซื้อเก้งมาจากสระบุรีในราคา​8,400 บาท​ เพื่อชำแหละเลี้ยงคนงานของตนจริง​ โดย​ไม่ทราบว่าเป็นความผิด​ ​ซึ่ง เก้ง หรือฟาน เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลำดับที่ 198 ตามกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง​...
ก้าวใหม่เทคโนโลยีขั้นสูง กฟผ. จับมือ สทน. ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชัน พัฒนาต้นแบบเครื่องโทคาแมคไทย กฟผ. และ สทน. ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชัน พร้อมร่วมมือออกแบบและพัฒนาระบบประกอบของเครื่องโทคาแมคให้เป็นเครื่องต้นแบบของประเทศ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านพลาสมาและฟิวชันไทยให้พร้อมสำหรับก้าวใหม่ของเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอีกหลากหลายด้าน วันนี้ (24 เมษายน 2562) นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชัน กับ ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) โดยมี ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สทน. ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ กฟผ. นายสาธิต ครองสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายพัฒนา...
พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “สจว. มินิมาราธอน ครั้งที่ 2” ISP MINI MARATHON 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายได้จากการจัดงาน ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ เส้นทางวิ่งปิดถนน 100% บนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี (ขาออก) อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jogandjoy.run โทรศัพท์ 02-7216009