"กฐินสามัคคี จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล" พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานจุดเทียนชัย ทอดกฐินสามัคคี "สำนักปฏิบัติธรรม ปู่ฤาษีเกศแก้ว" บ้านโคกกุง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีพันตำรวจเอกธนัท วิเศษโถ ผู้กำกับการสภ.เมืองหนองบัวลำภู นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานทอดกฐินในครั้งนี้ด้วย โดยได้ยอดเงิน ผู้ร่วมทำบุญจำนวน 2,839,999.00 บาท การทอดกฐินสามัคคีสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนสร้างพยาบาลสงฆ์หนองบัวลำภู และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อีกต่อไป...โดยมีข้าราชการและประชาชน ร่วมงาน อย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา....
ธกส จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สาขาหนองปลิง ประชุมชี้แจงโครงการ XYZ ให้กับสมาชิกกลุ่ม กลุ่มผักปลอดสารและการแปรรูปอาหาร พร้อมเข้าเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลากราย บ้านหัวดง ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย วันที่ 26 ต.ค. 2561 นายสามารถ คันธรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส. จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสินเชื่อชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิต เพื่อพัฒนาอาชีพ ให้ผู้มีรายได้น้อย (XYZ.61) ณ บ้านปากดง หมู่ที่ 15 ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ประธานกลุ่ม/สมาชิกกลุ่มรับเข้ารับฟังอย่างตั้งใจ และยินดีเข้าร่วมโครงการ ทำ MOU กับธนาคาร ตลอดจน ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากราย บ้านหัวดง ต. พระนอน (ติดบึงบอระเพ็ด)
อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ต.บ้านกร่าง วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณฐพล นพรัฐธนากุล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี ว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม สำหรับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีจิตอาสาในพื้นที่ตำบลบ้านกร่างร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยพร้อมใจช่วยกันทำความสะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งพ่นสารเคมีฆ่าตัวแก่ลูกน้ำยุงลายบริเวณพื้นที่สาธารณะ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการเพื่อให้พื้นที่ตำบลบ้านกร่างปราศจากลูกน้ำยุงลาย ปรีชา นุตจัรส ราย งาน
นราธิวาสเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน บ้านบูกิตอ่าวมะนาว ภายใต้แนวคิด "เที่ยวบายๆ หาดทรายอ่าวมะนาว" ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านบูกิตอ่าวมะนาว โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายบัญชา กันหาสิงห์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาวส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ชุมชนบ้านบูกิตอ่าวมะนาว มีทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม แต่ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ ความสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย รวมทั้งการอำนวยความสะดวก การจำหน่ายสินค้าภายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งในปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ประชาชนในพื้นที่จึงต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการเล่าเรื่อง เพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวโดยใช้ภูมิปัญญาที่มีลักษณะเฉพาะเป็นเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับภูมิทัศน์ การแบ่งความรับผิดชอบ การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ก็จะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ โดยมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวรองจากแอ่งกลางและแอ่งใหญ่สร้างกระแส "แอ่งเล็กเช็คอิน" ในพื้นที่ ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการจัดสรรงบประมาณตามกรอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยใช้วิถีวัฒนธรรม ซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นอัตลักษณ์ ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายในชุมชนผ่านการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านบูกิตอ่าวมะนาว ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 ตำบลกะลุวอเหนือ...
  เปิดใหญ่ “แพไม้ฟู้ดการ์เด้น” แหล่งรวมอาหารอร่อยของเมืองหัวหิน ค่ำวันที่ 25 ต.ค.61 นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิด “แพไม้ฟู้ดการ์เด้น” ถ.คันคลองชลประทาน เขตเทศบาลเมืองหัวหิน มีนายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม กรรมการผู้จัดการบริษัทแพไม้กรุ๊ปจำกัด และประชาชนจำนวนมากให้การต้อนรับพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากต่างนำกระเช้าร่วมแสดงความยินดี นายกิติพงษ์ กล่าวว่า “แพไม้ฟู้ดการ์เด้น” เกิดขึ้นเพื่อจะเป็นแหล่งรวมร้านอาหารอร่อย หลากหลายประเภทที่มาจากฝีมือคนในพื้นที่ของชาวหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้เลือกทานกว่า 100 ร้านพร้อมทั้งเครื่องดื่มต่างๆไว้คอยบริการในราคายุติธรรม รวมถึงมีที่จอดรถได้มากกว่า 500 คัน  นอกจากนี้ยังส่งเสริมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงกิจกรรมต่างๆบนเวทีมาตรฐานขนาดใหญ่ภายใน “แพไม้ฟู้ดการ์เด้น”  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพและช่วยเหลือให้มีรายได้เสริมระหว่างที่ศึกษาอยู่ทั้งด้านการแสดง ร้อง เล่น เต้น รำ รวมถึงให้ลงพื้นที่ขายของโดยไม่เรียกเก็บค่าเช่าแต่อย่างใด ด้านนายพัลลภ กล่าวว่าขอแสดงความยินดีที่หัวหิน มีแหล่งรวมร้านอาหารใหม่ขนาดใหญ่นับร้อยร้านขึ้นซึ่งถือได้ว่า  “แพไม้ฟู้ดการ์เด้น” ได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมถึงเป็นธุรกิจที่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่น เชื่อว่าอนาคต “แพไม้ฟู้ดการ์เด้น” จะเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งของเมืองหัวหิน.   อุดมศักดิ์ หัวหิน/ประจวบฯ