เมื่อ ๓๐๑๑๐๐ ต.ค.๖๑,หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับ จนท.อบต.นครสวรรค์ตก และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานนำเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ และปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆบึง เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะมีกำหนดจัดกิจกรรมโครงการที่บริเวณ บึงหนองงูเหลือม พื้นที่ ม.๘ บ.วังไผ่ ต.นครสวรรค์ตก ใน ๐๗ พ.ย.๖๑,๐๙๓๐ ซึ่ง หมู่ รส.อ.เมืองฯ จะเข้าติดตามความคืบหน้าในการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่โครงการ และรายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป
ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมพิธีเปิดคลองใหญ่ A-MATH ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมพิธีเปิด คลองใหญ่ A-MAH ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ ครั้งที่ 5 เมื่อเวลา 10 .00 น.วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เป็นประธานในพิธีเปิด คลองใหญ่ A-MAH ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พร้อมด้วย อาจารย์วีระ​ มนตรีวงษ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายสําเนา​ บุญมาก​ ผอ.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม​ พร้อมคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิด การแข็งขัน A-MAH ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เป็นเกมส์กีฬาทางวิชาการที่ผู้แข่งขันต้องใช้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยในการเล่นอีกทั้งยังให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างใหเเกิดประโยชน์ ฝึกฝนสมาธิ...
ทุ่งดอกไม้ “ปอเทือง-คอสมอส-บัวตอง” บานสะพรั่งอวดโฉมรับ “เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 14” กฟผ.แม่เมาะ เนรมิตทุ่งดอกไม้กว่า 260 ไร่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวสัมผัสลมหนาว พร้อมทำ “ขัวแตะและเติ๋นลอยฟ้า” ชมความงามทุ่งดอกไม้-ชมวิวบ่อเหมืองแม่เมาะใกล้ชิด นักท่องเที่ยวจำนวนมากทยอยเดินทางไปเยี่ยมชมความงดงามของดอกไม้สีสันสวยงามนานาชนิด ทั้งทุ่งปอเทือง ทุ่งคอสมอส และทุ่งบัวตอง พร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบริเวณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้เนรมิตทุ่งดอกไม้เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและงาน “เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 นายนวรัตน์ ชยรพ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาบริเวณและจัดการพื้นที่ฟื้นฟูสภาพเหมือง (หบฟม-ช.) เปิดเผยว่า กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดเตรียมดอกไม้นานาชนิดปลูกบริเวณด้านหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กฟผ.แม่เมาะ รวมพื้นที่ 262 ไร่ เพื่อให้บานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1. ทุ่งปอเทืองและทุ่งคอสมอส พื้นที่จำนวน 12 ไร่ พร้อมกับจัดทำ “ขัวแตะ” หรือ สะพานไม้ไผ่ ความยาว 50 เมตร...
วันนี้(30 ต.ค.2561)เวลา10.00น.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี(จีตัมเกาะ) จ.อุบลฯ นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ, คุณธฤต โอภาสวงศ์ ผช.กรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ พร้อมด้วย คุณอัญชลี จงคดีกิจ (ปุ๊) นักร้องชื่อดังซึ่งเป็นอาสาสมัครศิลปินของมูลนิธิฯ ร่วมกันทำพิธีใน “โครงการ ป่อเต็กตึ๊งสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" มอบรถเข็นวีลแชร์แก่คนพิการเพื่อการดำรงชีวิต จำนวน 100 คัน คิดเป็นมูลค่า 300,000 บาท(สามแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณ เกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลฯ พร้อมประธานและคณะกรรมการมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี(จีตัมเกาะ) ร่วมในพิธิครั้งนี้.
“ เกษตรอินทรีย์ปรัชญาที่ทันสมัย ” นักเรียนนายร้อย จปร. เยี่ยมชมดูงาน โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ทภ.3 นำความรู้เกษตรอินทรีย์ขยายผล พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ข้าราชการ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 54 นาย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ในการนี้ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 นำ คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ข้าราชการ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 ได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์)...