สกลนครอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายสุระศักดิ์ บุญชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มโนนน้ำทิพย์ บ้านนาซอ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสมาชิกเลี้ยงโคเนื้อในรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการฟาร์มที่มีคุณภาพสู่มาตรฐาน ส่งเสริมสมาชิกผลิตโคต้นน้ำภายในจังหวัดเพื่อลดต้นทุน ส่งเสริมการลดต้นทุนอาหารสัตว์โดยการส่งเสริมสมาชิกปลูกหญ้า ในระหว่างที่จัดฝึกอบรม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกผู้เข้าอบรมและให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม และชี้แจงแนวทางการสนับสนุนกลุ่มตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งการขับเคลื่อนแผนงานโครงการสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ////////ทีม นสพ.คน นคร สกล
กิ่งกาชาดท่าตะโก จ.นครสวรรค์ จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( T 4 Y ) รุ่นที่ 2 นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( T 4 Y ) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 ก.ค. 62 ณ. ศาลาประชาคมอำเภอท่าตะโก มี นางเบ็จมาศ จูห้อง แม่บ้านมหาดไทย นายกกิ่งกาชาดท่าตะโก และสมาชิกกิ่งกาชาดท่าตะโก จัดขึ้น เพื่อให้ทราบถึงบทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงบทบาทอาสาสมัครให้การดูแลผู้สูงอายุ ทราบถึงสังคมผู้สูงอายุ ทราบถึงการวัดสัญญาณชีพ ทราบถึงการดูแลอาการผิดปกติ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งมี อาสาดูแลผู้สูงอายุจาก อ.ท่าตะโก - อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว - อ.ไพศาลี เข้ารับการอบรม โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เลขากาชาดนครสวรรค์ กล่าวทักทายผู้เข้ารับการอบรม นายวิเชียร จูห้อง...
ททท.สำนักงานนครราชสีมา จัดยิ่งใหญ่งาน ประเพณีแห่เทียนโคราช ประจำปี 2562 จัดอย่างยิ่งใหญ่ ททท.สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญ ประชาชน ร่วมงานแห่เทียนโคราช ประจำปี 2562 ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้สร้างงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ระหว่างสันที่ 15 - 17 กรกฏาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลฟโชคชัย อ.โชคชัย - บริเวณลานพรหมทัต เขตเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย และบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เม่อง จ.นครราชสีมา เริ่มกันที่งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอโชคชัย ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย โดยมีกิจกรรม การประกวดขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา (เริ่มแห่ เวลาประมาณ 14.00 น.เป็นต้นไป) ชมกระบวนการหล่อเทียนพรรษา การประกวดหมี่โชคชัย ที่มีความพิเศษเป็นลักษณะเฉพาะของเมืองโชคชัย ความเหนียวนุ่ม ความอร่อยของเส้นหมี่เป็นที่ติดใจของใครหลายคน...
กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อ วันที่2ก.ค.62 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข., พ.อ.สุรชัย สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 มีประชาชนในพื้นที่ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายปรีดา วิภาสวัชระโยธิน นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง เป็นประธานในพิธีการเปิดในครั้งนี้ พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวประจวบคีรีขันธ์โทร0993396444
สภ.เมือง นครสวรรค์ จัดโครงการตรวจเยี่ยมโครงการตำรวจชุมชน... วันที่ 2 ก.ค.2562 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.โกมินทร์ สิงข์ขาว รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พ.ต.อ.ธีระยุทธ ใช้สง่า ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ พร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยม ผลการปฏิบัติงานตามโครงการตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ที่ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จว.นครสวรรค์ โดยมี พ.ต.อ.สุทธินันท์ คงแช่มดี ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์, พ.ต.ท.ภวัต คำสัตย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครสวรรค์,พ.ต.ต.วฤธ บรรเจิดกิจ สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ พร้อมคณะทำงานและประชาชนภายในชุมชน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาให้คณะทำงานทราบ