ข่าวดี้ดี งานวิ่ง ที่จะได้รูปสวยที่สุด ขาแรง ขาชิล มีเฮทั้งคู่ รางวัลเพียบ V runner V gift your smile สมัครได้ที่ >https://race.thai.run/vrunner งานวิ่งแรก ที่แจกรางวัล Top 50 ชาย และ หญิง ทั้ง 2 ระยะ 26 ธันวาคม 2564 นี้ พบกันที่เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ . รายละเอียดค่าสมัคร ระยะ 5 กม 500 บาท (ได้รับเสื้อ เหรียญ บิบ ) ระยะ 10 กม 600 บาท (ได้รับเสื้อ เหรียญ บิบ ) Vip 1200 บาท (ได้รับเสื้อ เหรียญ บิบ คูปองเล่น ลานสเก็ตนคร และนครชล ฟรี) . รายละเอียดรางวัล รางวัล 10 กม Overall ชาย...
นครนายก - สุดยอดไอเดียเก๋ RHYTHM OF LIFE ฟังเพลงพ่อ คลอเสียงน้ำ วันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ครั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก และพ.ต.ท.จิรพัฒน์ เขียวศิริ สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว 3 นครนายก ช่วยอำนวยความสะดวกภายในงาน จัดงานแสดงดนตรี RHYTHM OF LIFE ฟังเพลงพ่อ คลอเสียงน้ำ ครั้งที่ 2 วันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ. นครนายก นางวันดี เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก กล่าวว่า งานแสดงดนตรี RHYTHM OF LIFE ฟังเพลงพ่อ คลอเสียงน้ำ ครั้งที่ 2...
อยุธยา - เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ วัดศาลาปูนวรวิหาร ประชาชนชาวทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 วันที่ 5 ธ.ค. ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พลเอก วัชระ พิทยานรเศรษฐ พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจาก 67 ชุมชน ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป พร้อมปล่อยปลา 999,910 ตัว ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีพระพิศาลวิหารกิจ...
มทร.ล้านนา ตาก ปั้นชุมชนชาติพันธุ์ ต.ด่านแม่ละเมา รองรับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างความยั่งยืน สร้างรายใด้ให้กับชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ชูท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ตำบลด่านแม่ละเมา สร้างอาชีพ สร้างรายใด้ ให้ชุมชน ต่อยอด แหล่งท่องเที่ยว เดิม ที่มีอยู่แล้ว นำร่อง4หมู่บ้าน ชมวัฒนธรรม วิถีชีวิต และท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ บ้านปางส้าน (ชาวไทย) บ้านพะกา(ชาวปากากอญอ)บ้านธงช้ย(ชาวม้ง)และบ้านห้วยปลาหลด(ชาวมูเซอ)บ้านส้มปอย(ชาวมูเซอ) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดตาก ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดตาก อพท. 4 (สุโขทัย) ขานรับ เตรียมต่อยอด ยกระดับ การท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ตำบลด่านแม่ระเมา ดร.เจนจิรา ฝั้นเต็ม หัวหน้าโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ของตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ “ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพชุมชนที่ยั่งยืน ทั้งนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงปัญหาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สร้างผลกระทบให้เกิดกับชุมชน สังคมและประเทศชาติ เป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหาปากท้อง การประกอบสัมมาอาชีพ ความเป็นอยู่ที่ลำบาก...
5 ธันวาฯ.วันประวัติศาสตร์ไทย-ประวัติศาสตร์โลก “พ่อ”ทำงานหนักโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอด70ปีที่”พ่อ”ดูแลคนไทยและประเทศไทย แม้แต่ในยามป่วยไข้ก็ไม่ยอมหยุดทำงาน ยามใดราษฎรและบ้านเมืองเกิดทุกข์ก็ทรงปัดเป่าด้วยพระเมตตา “พ่อ”ได้วางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ให้กับมาตุภูมิและโลกด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาจนองค์การสหประชาชาตินำแนวทางของ”พ่อ”ไปใช้ในการพัฒนาโลกในศตวรรษที่21ด้วยเป้าหมายSDG.(Sustainable Development Goal)คือการพัฒนาที่ยั่งยืน “พ่อ”ไม่ใช่เป็น”พ่อแห่งแผ่นดินไทย”เท่านั้นแต่เป็น”พ่อของทุกคน”บนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะมีผิวสีใด ชายหรือหญิง นับถือศาสนาใด อยู่ที่ไหน ล้วนอยู่ในความรักความเมตตาของ”พ่อ”เสมอ นอกจากพ่อจะเป็นนักพัฒนา พ่อยังเป็นนัก..ต่างๆอีกหลายนัก “พ่อ”เป็นนักประดิษฐ์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักประพันธ์เป็นนักแต่งเพลงพระราชนิพนธ์เป็นนักธรรมชาตินิยมเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พ่อยังเป็นเกษตรกร ครั้งหนึ่งผมเข้าไปในวังสวนจิตรลดาเป็นครั้งแรกในชีวิต แต่ดูเหมือนไม่ใช่วังแต่เป็นแปลงทดลองLabใหญ่ทางการเกษตรและเกษครแปรรูป เต็มไปด้วยแปลงพืชแปลงประมงและโรงปศุสัตว์ รวมทั้งโรงงานเอทานอลและไบโอดีเซลที่”พ่อ”นำพืชมาผลิตเป็นน้ำมันชีวภาพ(Biofuel)เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องพึ่งพาต่างประเทศจนเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการผลิตเอทานอลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอนุมัติสมัยท่านชวนเป็นนายกฯ.จนวันนี้ทุกปั้มมีน้ำมันแก๊สโซฮอลล์(เอทานอล/แอลกอฮอล์ผสมแก๊สโซลีน/เบนซิน)จำหน่ายและยังส่งออกเอทานอลเป็นสินค้าจากเกษตรกรไทย ในช่วงชีวิตของผมปี2552เคยนำนายฟรานซิส เกอร์รี ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)เข้าเฝ้าเพื่อถวายเหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่วังไกลกังวล นับเป็นพระองค์แรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้ ก่อนหน้านี้ในปีพ.ศ.2542 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)ทูลเกล้าฯถวายเหรียญ เทเลฟู้ด ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาการเกษตรไทย ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและเพื่อทำความมั่นคงทางอาหาร ต่อมาพ.ศ.2549 นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ พร้อมคณะ ทูลเกล้าฯถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์พัฒนามนุษย์ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ หากนับตั้งแต่ พ.ศ.2534 เป็นต้นมาจากครั้งแรกที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม สหประชาชาติ (UNESCO)ได้ทูลเกล้าฯถวาย เหรียญฟิเล (Philae Medal) แด่”พ่อ” ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนาชนบทและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจนตลอดรัชสมัย “พ่อ”ได้รับรางวัลการประกาศเกียรติคุณจากผลงานในหลากหลายสาขาจากองค์กรระดับโลกเช่นองค์การสหประชาชาติถึง13รางวัล คนเดียวในโลกที่ทำได้ คือ”พ่อ”ของเรา วันนี้ 5 ธันวาคมซึ่งเป็นวันเกิดของ”พ่อ” องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมของโลก วันนี้จึงเป็นวันประวัติศาสตร์ของไทยและวันประวัติศาสตร์ของโลกที่อนุชนคนทุกรุ่นจะได้รำลึกถึงหยาดเหงื่อและผลงานของ”พ่อ”เพื่อสืบสานต่องานของ”พ่อ”สืบไป หากชาติหน้ามีจริง ขอให้เกิดเป็นลูกของ”พ่อ”ทุกชาติไป น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ”พ่อ” ตราบชั่วชีวิตจะหาไม่. อลงกรณ์ และครอบครัว”พลบุตร” 5 ธันวาคม 2564