สมาคมเพื่อนชุมชน MOU ระหว่าง สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ EEC เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 สมาคมสมาคมเพื่อนชุมชน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อนชุมชน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เทศบาลตำบลเนินพระ และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เพื่อการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ EEC โดยมี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช นายกสมาคมเพื่อนชุมชน นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ นายลำยอง ธรรมยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ ...
"ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมการซ้อมใหญ่ขบวนรถผู้นำ การประชุมสุดยอดอาเซี่ยนครั้งที่ 34 ปี 2562 !! เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.62 เวลา 20.00 น.ที่ผ่านมา ณ กองบังคับการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดพิธีซ้อมใหญ่ขบวนรถผู้นำ การประชุมสุดยอดอาเซี่ยนครั้งที่ 34 ปี 2562 โดยมีพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี พร้อมด้วย พล.ต.อ.ศรีวราห์  รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร.,พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น.,พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก  รอง ผบช.น.,พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์  ผบก.จร.และ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมตรวจเยี่ยมการซ้อมใหญ่ขบวนรถผู้นำการประชุมสุดยอดอาเซี่ยน ครั้งที่ 34 ปี 2562 ในการนี้ ผบ.ตร.ได้กล่าวให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย พร้อมกับตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02)บก. จร.รวมทั้งฟังบรรยายสรุปการจัดรูปแบบรถนำขบวนบนจอภาพ หลังจากนั้น ได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถเสมือนจริงไปตามเส้นทางต่างๆ เนื่องด้วยในวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2562 นี้ รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซี่ยน...
หนังสั้นเรื่อง โปงลางของสินธ์ แชมป์ ! การประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน กลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ พร้อมรับเงินรางวัล 350,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน และมอบโล่รางวัลพร้อมประกาศเกียรติบัตร ที่ บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและรอชมหนังสั้นที่เข้าประกวดเป็นรอบสุดท้าย จำนวน 6 เรื่อง นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดโครงการประกวดหนังสั้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสานและเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม...
120 !!! อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6 อำเภอ!!!"เข้ารับมอบใบเกียรติบัตร" นายเลิศบุศย ์กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด-ปิด!!!โครงการ อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 วันนี้วันจันทร์ที่(17 มิถุนายน 2562) เมื่อเวลา 09.00 น.อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รอ นายเลิศบุศย ์กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิธีปิดงานการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่แก่ความหมายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562( รุ่นที่ 1 ) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี.นางสาวศิริ์ ดาวัลย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ว่าได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์เนื่องจากเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่สามารถสกัดกั้นตัดวงจรการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ได้โดยจะต้องดำเนินการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์เชิงรุกในระดับพื้นที่อย่างจริงจังครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายอาชิเด็กเยาวชนสตรีผู้ใช้แรงงานกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาประสบปัญหาความยากจนขาดทักษะอาชีพและหรือเข้าไปไม่ถึงบริการเป็นต้นประชาชนทั่วไปรวมถึงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยการให้องค์ความรู้สร้างความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ. ศ. 2551 รวมถึงสถานการณ์รูปแบบเป็นภัยอันตรายจากการค้ามนุษย์หรือไม่มีส่วนได้เสีย พ.ศ. 2551 รวมถึงสถานการณ์รูปแบบภัยอันตรายจากการค้ามนุษย์หรือไปมีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการค้ามนุษย์ตลอดจนเป็นเครือข่ายชี้เป้าเฝ้าระวังในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอเสลภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอโพนทราย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอำเภอเมยวดีและ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 120...
บิ๊กบัว เผยความคืบหน้าสอบสวนวิน จักรยานยนต์รับจ้างยกพวกตีกัน วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30น. : พลตำรวจโทสุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการสืบสวนคดีวินจักรยานยนต์รับจ้างยกพวกตีกันในพื้นที่ สน.บางนา ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ตายเกี่ยวกับการก่อเหตุตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนหรือไม่ พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบในระหว่างเกิดเหตุว่าผู้ตายกำลังทำอะไร อยู่ที่ไหน มีพยานบุคคลยืนยันได้หรือไม่ โดยเฉพาะ ภาพชายชุดแดงที่ปรากฎในสื่อโซเชี่ยล ว่าใช่ผู้ตายหรือไม่ ดังนั้นจึงขอเวลาให้ตำรวจได้ทำงาน อีกสักระยะ ยืนยันตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงวันนี้ ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้ลงพื้นที่ไปกำชับการปฎิบัติงานของพนักงานสอบสวนทุกวัน สำหรับคดีนี้ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุดังกล่าว จะถูกดำเนินทุกข้อหา ส่วนมาตราการป้องกันและปราบปรามวินจักรยานยนต์รับจ้างเถื่อน และ สุ่มเสี่ยงต่อการก่อเหตุความรุนแรง วันนี้ได้เรียกตำรวจงานจราจร ทั้ง 88 สน.มาประชุมมอบนโยบายโดยให้แต่ละพื้นที่กวดขันจับกุมวินจักรยานยนต์รับจ้างเถื่อน พร้อมทั้งให้ลงพื้นที่สำรวจจำนวนวินจักรยานว่ามีเท่าไหร่ ได้รับอนุญาตกี่วิน แต่ละวินมีคนขับกี่คนและมีใบอนุญาตขับรถรับจ้างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หากวินไหนสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้มาตราการทางกฎหมายจับกุมได้ทันที ส่วนกรณีบางวินอาจมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลหนุนหลัง พลตำรวจโทสุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ยืนยันว่าหากพบ มีการข่มขู่ทำร้าย ก็ต้องจับกุม เพราะ หากปล่อยไว้ก็จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สน.บางนา อีก #ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน