เที่ยวนครชุม ชมโบราณสถาน ทานอาหารถิ่น ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมเปิดศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ณ ศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมตลาดโบราณนครชุม ข้างบ้านห้างร.๕ นำโดย นางนงเยาว์ ผลบุญ รองประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุมกล่าวรายงาน อาจารย์สันติ อภัยราช เป็นประธานเปิดศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมทำบุญศูนย์ข้อมูล ถวายเพลพระพุทธรูป ๙ รูป ทำบุญเจิมมงคลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวในอนาคต สถานที่สามารถจอดรถได้สะดวกสบาย หากนักท่องเที่ยวต้องการชม บ้านห้าง ร.๕ ซึ่งภายในงานนี้ได้รับงบสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศูนย์บริการข้อมูล การทำป้ายสื่อความหมายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมการจัดงานจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ภายใต้ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔ ) ภายใต้...
ครูอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จัดกิจกรรม วิ่งการกุศล ครูท่าตะโกชวนวื่ง " ท่าตะโกมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 " วันที่ 8 ก.ย.2562 นายวิเชียร จูห้อง นอภ.ท่าตะโก เป็นประธานปล่อยตัว วิ่งการกุศล ครูท่าตะโกชวนวิ่ง " ท่าตะโกมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 " มี นายอนุพนธ์ พันงาม ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ ( นิยุตต์ประชาสรรค์ )/ ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษา อ.ท่าตะโก นครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อหาทุนสมทบพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเขตอำเภอท่าตะโก จัดโดย ศูนย์คุณภาพการศึกษา อ.ท่าตะโก นครสวรรค์ ร่วมกับคณะครูอำเภอท่าตะโก ร่วมกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 ซึ่งมี นายมานพ ศรีผึ้ง สส.นครสวรรค์ เขต 4 นางจิตรา...
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 8 กันยายน 2562
ทักทายเช้าวันอาทิตย์ ถ้าหากมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวอ.โพธารามจ.ราชบุรี 1.พักบ้านสุขพันธ์โพธาราม กินอาหารเช้าแบบชาวโพธารามเช่นผัดถั่วงอกใส่ผักกาดดอง2.ผัดหัวไซโป๊ใส่ไข่3.เต้าหู้ชาว เป็นกับข้าวกินกับข้าวต้มยามเช้าอร่อยถูกใจนะจ๊ะ และตามด้วยกาแฟสดที่ร้านCAFE THAi STYLE ร้านกาแฟสดเก๋ๆใต้ร่มไม้บรรยากาศสดชื่นครับ
จังหวัดน่านจัดกิจกรรมดีๆวิ่งพักตับ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดจัดกิจกรรม "วิ่งพักตับ ปอดขยับ ตับพักผ่อน "90k.90days มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกาย ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดน่านเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ++++++ คน วันนี้ 8 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น. บริเวณลานกิจกรรมข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองนาน จังหวัดน่าน นาย+++++++++++++ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิ่งพักตับ ปอดขยับ ตับพักผ่อน” มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกาย ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จัดโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดน่านเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำหรับกิจกรรม "วิ่งพักตับ ปอดขยับ...