วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น.นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและตรวจเยี่ยมแพปลา แพกุ้ง ตลาดสด ตลาดผลไม้ ที่ตลาดทะเลไทย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีปรับเวลาในการขายหลังนาย กรัฐมนตรีประกาศเคอร์ฟิว โดยทางผู้จัดการตลาดทะเลไทยได้มาต้อนรับแล้วกล่าวถึงปัญหาที่ผู้ประกอบการได้รับจากการที่ต้องปรับเวลาค้าขายตามประกาศของจังหวัดสมุทรสาคร และมาตรการ พ.ร.ก. ฉุกเฉินที่ออกมาบังคับใช้ห้ามออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.ส่วนเรื่องน่าเชื่อถือคือ ต้องให้ทางผู้มีอำนาจของการเดินทางในช่วงเคอร์ฟิวนั้น หากมีความจำเป็นจริงๆ ก็ให้ทางผู้ประกอบการทำหนังสือรับรองตนเองได้ แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดและยืนยันตัวตนได้ชัดเจนในพื้นที่ต้นทางหลังจากพูดคุยปัญหาเสร็จทาวตัวแทนของตลาดทะเลไทยได้ทำการมอบเงิน 100,000 บาท และมอบหน้ากากอนามัยเพื่อเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ก่อนที่จะลงไปดูการซื้อขายปลา ที่แพปลาตลาดทะเลไทย และติดตามมาตรการในการป้องกันโควิด-19 ของตลาดทะเลไทย
สำหรับตลาดทะเลไทย ได้ออกมาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการตลาดทะเลไทย ตามนโยบายภาครัฐ ได้แก่ ผู้ที่เข้าตลาดทะเลไทยจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายป้องกันผู้ป่วยเข้ามาในพื้นที่และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% และหากพบใครไม่สวมหน้ากากจะเชิญลงจากแพ มีอ่างล้างมือ เจลล้างมือ สบู่ล้างมือ จุดล้างเท้า อาคารแพปลา 5 จุด แพกุ้ง 6 รวมทั้งสิ้น 11 จุด ล้านพื้นถนนรอบตลาดทะเลไทย อาคารแพกุ้ง อาคารแพปลา ในส่วนพื้นที่ห้องน้ำสาธารณะ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ วันละ 2 รอบ ปิด-เปิดตลาดตามประกาศจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มพลังใหม่ใจเกินร้อยจิตอาสาทำเพื่อสังคม รายงาน