a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ข่าวด่วน!!!มาก

คนไทยที่เดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้ (3เม.ย.63) และไม่เข้ามาตรการกักตัว14 วันจำนวน 152 คน
ขอให้ไปรายงานตัว
ณ สถานที่ ดังนี้
1.ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ ให้ไปรายงานตัวที่ศูนย์ EOC สุวรรณภูมิ
เบอร์02-142-9950
2.ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดให้ไปรายงานตัวที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ณ ศาลากลางทุกจังหวัด
ภายในเวลา 18.00น. วันนี้ (4 เม.ย.63)
ไม่เช่นนั้นจะถูกดำเนินการทางกฎหมาย
ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน