a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“รอง ผบช.น.เป็นประธานปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรมในห้วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (โควิด-19)!!

วันนี้ ศุกร์ที่ 3 เม.ย.63 เวลา 21.00 น.พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เป็นประธานปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรมในห้วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (โควิด-19) ของ บก.น.8 พร้อมกล่าวประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติตนในห้วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และชี้แจงเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน (วงเวียนใหญ่)!!

################################