กระทรวงพลังงาน กฟผ. กรมประชาสัมพันธ์ ส่งน้ำใจมอบเจลและหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิค-19 ให้โรงพยาบาลในจังสุราษฎร์ธานี

0
168
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

กระทรวงพลังงาน กฟผ. กรมประชาสัมพันธ์ ส่งน้ำใจมอบเจลและหน้ากากอนามัย
สู้ภัยโควิค-19 ให้โรงพยาบาลในจังสุราษฎร์ธานี
วันที่ 3 เมษายน 2563 ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “กระทรวงพลังงาน กฟผ. -กรมประชาสัมพันธ์ ส่งน้ำใจมอบหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิค-19” โดยมีผู้บริหาร กฟผ. ประกอบด้วย นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา(อขช.) นายภราดร ธรรมประพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ 2 (ช.อปต-2) นายทิณรา บัวเกศ หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี (กผสต-ฟ.), นางวนิชญา ธรรมประพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานบ้านดอน (หน.สนง.บ้านดอน) และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. พร้อมด้วย นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นางเจริญศรี หงษ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนมอบเจลและหน้ากากอนามัย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน 700 ชิ้น ให้แก่นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี , โรงพยาบาลพุนพิน จำนวน 700 ชิ้น ให้แก่ นายปรเมษฐ์ จินา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี, โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จำนวน 700 ชิ้น ให้แก่ นายแพทย์สำเนียงแสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง และเจลอนามัย “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 3 แกลลอน ปริมาณ 5,000 ซีซี ให้แต่ละโรงพยาบาลเพื่อแสดงถึงความห่วงใย แพทย์ พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก ในการช่วยเหลือประชาชน ต่อสู้และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิค-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร กฟผ. ก็ได้มอบ ตะกร้าเจลอนามัยน้ำใจ กฟผ., หน้ากากอนามัย ให้กับ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในสำนักงานด้วย
สำหรับกิจกรรม “กระทรวงพลังงาน กฟผ. – กรมประชาสัมพันธ์ ส่งน้ำใจมอบหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด-19” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความช่วยเหลือ ส่งมอบหน้ากากอนามัยผ้าโพลีเอสเตอร์ไมโครไฟเบอร์ที่ได้มาตรฐาน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ จำนวน 11,500 ชิ้น รวมทั้งหมด 15 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 แห่ง และอยู่ในพื้นที่ของเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ