ตำรวจนครบาล ห่วงใยข้าราชการตำรวจและครอบครัว ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชกา

0
94

ตำรวจนครบาล ห่วงใยข้าราชการตำรวจและครอบครัว ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชกา
โดยจัดพิธีมอบอุปกรณ์ฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019หรือโควิด 19 (Covid–19)
กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. มีความห่วงใยข้าราชการตำรวจและครอบครัว ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชการในสถานีตำรวจ และในส่วนราชการได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 (Covid–19) ให้กองบังคับการในสังกัด แจกจ่ายให้ข้าราชการตำรวจครอบครัว เครือญาติ และประชาชนที่มีความต้องการได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ลดความกังวลแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ โดยมีผู้บังคับการในสังกัดมาร่วมมอบอุปกรณ์ดังรายการต่อไปนี้
1. หน้ากากชนิดปกป้องทั้งใบหน้า (Face Shield) จำนวน 12,500 อัน
2. แอลกอฮอล์ขนิดน้ำ 70% จำนวน 2,690 ลิตร
3. หน้ากากอนามัย (Mask) จำนวน 10,860 ชิ้น
4. ชุดป้องกันเชื้อ (PPE) จำนวน 36 ชุด
5. ชุดคลุมแพทย์ (ชุดกาวน์) จำนวน 990 ชุด
6. ชุดอุปกรณ์ฉีดพ่นสารเคมี จำนวน 216 ชุด
7. สารฆ่าเชื้อ จำนวน 201 ลิตร
8. ชุดกันฝน จำนวน 820 ชุด
9. ถุงมือยาง จำนวน 1,350 คู่
10. เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จำนวน 40 เครื่อง

หากพบปัญหาการแพร่ระบาดดังกล่าว สามารถแจ้งมายัง กองบัญชาการตำรวจนครบาล ผ่านสถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ ศูนย์วิทยุ 191 เพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไป