ชาวสวนยางยะลา ลั่น รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว แม้ส่งผลกระทบบ้าง แต่พร้อมให้ความร่วมมือ เพื่อหยุดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

0
54

อับดุลหาดี/ยะลา/3 เม.ย. 63
ชาวสวนยางยะลา ลั่น รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว แม้ส่งผลกระทบบ้าง แต่พร้อมให้ความร่วมมือ เพื่อหยุดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.- 04.00 น. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคารการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง
วันนี้ 3 เม.ย.63 เกษตกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่ ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา หลังทราบข่าวการประกาศเคอร์ฟิว ยังคงตัดยาง และนำน้ำยาง และยางก้อนถ้วยมาขาย บริเวณจุดรับซื้อในหมู่บ้านตามปกติ นายจรัญ เพ็ชรพวง เกษตรกรชาวสวนยาง เปิดเผยว่า รัฐบาลมีการประกาศเคอร์ฟิวในคืนนี้ การประกอบอาชีพตัดยาง ยอมรับกระทบนิดหน่อย แต่ไม่มาก พอได้เลี้ยงชีพได้ ราคายางในขณะนี้ราคาไม่ดี ยางก้อนถ้วยอยู่ที่ 8-9 บาท กระทบอยู่ การที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว เป็นเรื่องที่ดี เชื้อไวรัสโควิด จะได้ไม่กระจาย
นายบุญฤทธิ์ นวลแสง พ่อค้ารับซื้อน้ำยาง และยางก้อนถ้วย เปิดเผยว่า การประกาศเคอร์ฟิวเป็นเรื่องที่ดี เห็นด้วย ส่วนมากพ่อค้ารับซื้อไม่ได้รับผลกระทบ ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือชาวสวนยาง บางคนหยุดกรีดในช่วงนี้ เนื่องจากยางกำลังผลัดใบช่วงหน้าร้อน บางคนกรีดในเวลาหลังประกาศเคอร์ฟิว ตั้งแต่ 04.00 น. เป็นต้นไป การดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ต้องดำเนินต่อไป ชาวบ้านในพื้นที่พร้อมใจกัน ในการช่วยกันหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้ดีที่สุดในส่วนของประชาชน ยอมรับอาจมีกระทบบ้าง แต่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หยุดการแพร่เชื้อ ชีวิตต้องดำเนินชีวิตต่อไป
นายภิรมย์ พิพันธ์ เกษตรกรชาวสวนยาง เปิดเผยว่า การออกไปตัดยางในช่วงเวลาดังกล่าว อาจได้รับผลกระทบบ้าง เล็กน้อย น่าสงสารชาวสวนยางในขณะนี้ ยางราคาถูก สินค้าทุกอย่างขึ้นราคา ไม่มีท่าทีว่าจะลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันลดลงก็จริง แต่เดินทางไปไหนไม่ได้ เมื่อก่อนตื่นมากรีดยาง 01.00 น. ทุกวัน แต่หลังจากนี้รัฐบาลออกประกาศเคอร์ฟิว ก็จะปฏิบัติตาม จะไปตัดยางหลังเวลา 04.00 น. เป็นต้นไป เห็นด้วยกับการประกาศเคอร์ฟิว ประชาชนไม่ต้องออกมาพลุกพล่าน ในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โรคนี้อันตราย น่ากลัว ออกไปไหนไม่ได้ ขณะนี้ในพื้นที่ ต.ลำพะยายังไม่มีผู้ที่ติดเชื้อ หากมีให้ปิดตำบลไปเลย
ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา