จ.ตาก ตั้งจุดคัดกรองจากภาคเหนือและภาคกลาง เข้า-ออก-ผ่าน จังหวัดตาก

0
59

จ.ตาก ตั้งจุดคัดกรองจากภาคเหนือและภาคกลาง เข้า-ออก-ผ่าน จังหวัดตาก

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนางจินณารัตน์ สัมพันธรัตน์แม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกุลกิจ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยหน่วยงานส่วนราชการฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมตรวจเยี่ยมด่านตรวจจุดคัดกรองการควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 ด่านแม่สลิด อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เนื่องจากจุดนี้เป็นจุดคัดกรองประชาชนที่ได้เดินทางมาจากภาคเหนือตอนบน และเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดตาก หลังจากนั้น เวลา 16.00 น.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะ ได้เดินทางไป ที่ด่านตรวจจุดคัดกรองจุดที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการตรวจคัดกรองประชาชน เนื่องจากจุดนี้ เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนจะเดินทาง ผ่านเส้นนี้ที่มาจากจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดตากถือว่าเป็นจุดสำคัญที่จังหวัดตากจะต้องมีการตั้งจุดคัดกรองประชาชนก่อนที่จะเดินเข้าสู่จังหวัดตากและจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือต่อไป

ภาพข่าว ปชส.ตาก

สมภพ รายงาน