กาญจนบุรี ผู้ว่าสั่งเปิดด่านบ้านพุน้ำร้อนชั่วคราว ส่งอาหาร น้ำดื่มข้ามฝั่งไปบ้านทิกิ เมียนมาร์ ผู้ว่าเมืองกาญจน์มีคำสั่ง

0
122

กาญจนบุรี ผู้ว่าสั่งเปิดด่านบ้านพุน้ำร้อนชั่วคราว ส่งอาหาร น้ำดื่มข้ามฝั่งไปบ้านทิกิ เมียนมาร์ ผู้ว่าเมืองกาญจน์มีคำสั่ง เปิดด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อนชั่วคราว สัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อนำอาหาร น้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคข้ามชายแดนไปส่งที่บ้านทิกิ เมียนมาร์ พร้อมสั่งการตรวจเข้ม ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อและตรวจวัดไข้ ผู้ที่จะเดินทางข้ามแดนอย่างละเอียด
/ ที่บริเวณด่านการค้าชายแดนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บรรดาพ่อค้าแม่ค้า ได้ขนสินค้าจำพวกอาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค มารอผ่านข้ามแดน ที่บริเวณด่าน ตม.บ้านพุน้ำร้อน หลังนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งอนุโลมให้เปิดด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อนเป็นการชั่วคราวสัปดาห์ละ 1 วัน ในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 17.00 นาฬิกา เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ได้นำเอาอาหาร น้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคจากฝั่งจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางข้ามแดนไปส่งที่บ้านทิกิ จังหวัดทวาย ประเทศเมียนมาร์ หลังจากที่ทางจังหวัด ได้มีการประกาศปิดด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อน มาเป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์ ทำให้พื้นที่บ้านทีกิ เริ่มมีความขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้มีคำสั่งผ่อนผันดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยขั้นตอนในการนำอาหาร น้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคข้ามไปยังฝั่งบ้านทิกินั้น ทางพ่อค้าแม่ค้าจะต้องนำรถบรรทุกสินค้า มาผ่านการตรวจและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงจะต้องทำการตรวจสุขภาพ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ของผู้ที่จะเดินทางผ่านข้ามแดน อีกทั้งได้มีการเน้นย้ำว่า เมื่อทำการขนส่งสินค้าเสร็จเรียบร้อย ให้รีบเดินทางกลับทันที หากเดินทางกลับมาไม่ทันเวลาปิดด่านในเวลา 17:00 นาฬิกา ผู้ที่เดินทางข้ามแดนไปจะต้องทำเรื่องติดต่อสถานทูต และทำการตรวจสุขภาพยืนยัน ว่าปลอดเชื้อจึงจะสามารถเดินทางกลับเข้าประเทศได้ นายสุวัฒนา ม่วงหวาน ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวว่า ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งให้ตน เดินทางนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนมาร่วมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่บริเวณด่านตม.และด่านศุลกากร เพื่อให้มั่นใจว่า รถที่จะเดินทางนำสินค้าข้ามแดนไปส่งยังบ้านทิกินั้น ได้รับการตรวจฆ่าเชื้อ อย่างเรียบร้อยทุกคัน ทั้งนี้ ในการอนุญาตเปิดด่านชั่วคราวนั้น ทางจังหวัดกาญจนบุรี อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่จะนำอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มข้ามแดนไปส่งเท่านั้น แต่ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ได้นำสินค้าไปส่งเดินทางข้ามแดนไป รวมถึงไม่อนุญาตให้ประชาชนจากฝั่ง Myanmar เดินทางข้ามมาฝั่งไทยแต่อย่างใด
เกษร เสมจันทร์