ข่าวจ.อุทัยธานี เจ้าหน้าที่รุดช่วยแม่ลูกอ่อนฐานะยากจนสามีทิ้งเครียดไม่มีเงินดูลูก5 คนพิการ 1คน ทิ้งอยู่ในกลางป่าลึกชายป่าห้วยขาแข้งไม่มีไฟฟ้าใช้ ห่างไกลผู้คน

0
330
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ข่าวจ.อุทัยธานี เจ้าหน้าที่รุดช่วยแม่ลูกอ่อนฐานะยากจนสามีทิ้งเครียดไม่มีเงินดูลูก5 คนพิการ 1คน ทิ้งอยู่ในกลางป่าลึกชายป่าห้วยขาแข้งไม่มีไฟฟ้าใช้ ห่างไกลผู้คน


ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง บพด.จังหวัดอุทัยธานี one home รุดช่วยเหลือ แม่ลูกอ่อน 5 เดือน พิการทางสมอง เดินไม่ได้ 1คน ฐานะยากจนสามีเครียดไม่มีเงินดูแลบุตร 5 คน ทิ้งอยู่ในกลางป่าลึกชายป่าห้วยขาแข้งไม่มีไฟฟ้าใช้ ห่างไกลผู้คน สร้างความเวทนา สงสารให้กับชาวบ้านต้องเรียไรข้าวสารอหารแห้งช่วยเหลือ

เมื่อเวลา 15.00น. วันที่ 2 เมษายน 2563 นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดได้ลงพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคมร่วมสอบข้อเท็จจริง สมาคมผู้สื่อข่าวอุทัยธานี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. อพม. ประจำหมู่บ้านได้ ลงเยี่ยมครอบครัวของนางบังอร รอดจัตุรัส อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 3 หมู่ 7 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี พร้อมมีบุตร 5 คน รวม พบว่ามีเด็กพิการทางสมอง และขาหักอายุได้ 19 ปี ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้มาตั้งแต่เกิดมีสภาพร่างกายขาหัก 1 คน และมีเด็กอ่อนเพิ่งเกิดได้ 5 เดือน
สาเหตุของปัญหาหลังจากนั้นสามีได้ทอดทิ้งจากครอบครัวไปเพื่อไปมีครอบครัวใหม่ อยู่ในพื้นที่ป่า หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะค่า ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ติดกับชายป่าห้วยขาแข้ง โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พร้อมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ได้มอบหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด (COVID-19) พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นนมผงสำหรับเด็กอ่อน พร้อมวางแผนการช่วยเหลือความร่วมมือหน่วยงาน พม. One home จังหวัดอุทัยธานีช่วยเหลือเคสเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการต่อไป
ด้านนายมานพ เปียมาเลย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ หมู่ที่ 7 นายอดิศร ครองศิล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านเนินมะค่า ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นได้นำเงินกลองทุนหมู่บ้านมาช่วยเหลือจำนวน 2000 บาท พร้อมกับอาหารการกินที่ชาวบ้านช่วยกันบริจาคมาให้ครอบครัวนางบังอร รอดจัตุรัส ระยะยาวยังไม่รู้ทางออกให้ครอบครัวนี้ยังไง จึงวอนผู้ใจบุญร่วมช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นนมผงสำหรับเด็กอ่อน เสื้อผ้า หรือท่านได้ทีจะทำบุญด้วยเงินก็สามารถโอนเงินเข้ามายังบัญชีของนางบังอร รอดจัตุรัส หมายเลขที่บัญชี 020169977825 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลานสัก จ.อุทัยธานี เบอร์โทรศัพท์ของนางบังอร รอดจัตุรัส 096-8416746 หรือเบอร์นายมานพ เปียมาเลย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ หมู่ที่ 7 เบอร์081-0213660
นางบังอร รอดจัตุรัส นั้นได้ประกอบอากชีพรับจ้างทั่วไปในเวลาที่ว่าง ซึ่งจะได้รับเงินพิการจากลูกชาย เด็กพิการทางสมอง และขาหักอายุได้ 19 ปี เดือนละ 1,000 บาท เท่านั้น ทีนำมาจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวเท่านั้น
//////////////
พชร พัสกุล สมาคมผู้สื่อข่าวอุทัยธานี