“ประธานบริหาร บจก.เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) บริจาคหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ให้บุคลากรทางการแพทย์ ในเขตจว.สมุทรสาคร!!

0
80

“ประธานบริหาร บจก.เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) บริจาคหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ให้บุคลากรทางการแพทย์ ในเขตจว.สมุทรสาคร!!

Dr.Kan Phallyna ประธานบริหาร บจก.เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) บริจาคหน้ากากอนามัย 60,000 ชิ้น เจลล้างมือ 1,000 ขวด มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผ่านท่าน ส.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ และ คุณกันต์กวี ทับสุวรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร!!

###############################