โฆษกกองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวครั้งที่ 78

0
55

โฆษกกองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวครั้งที่ 78

วันที่ 2 เมษายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 78 ณ อาคารศาสนสถาน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี

พ.อ. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย

พ.ท. ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกกองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าว ผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 3 ในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งสาระสำคัญดังนี้

1. มาตรการเพื่อสนับสนุน พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในการหยุดยั้งโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ภาคเหนือ

2. นวัตกรรมเพื่อการป้องกันโรคโควิด – 19

3. การจับกุมผู้ฝ่าฝืนพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

4. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต

5. การปราบปรามลักลอบการล่าสัตว์ป่า