“ กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่๑ สนับสนุนรัฐบาล ร่วมใจ ต่อสู้ ฝ่าวิกฤติ COVID -19 “

0
38

“ กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่๑ สนับสนุนรัฐบาล
ร่วมใจ ต่อสู้ ฝ่าวิกฤติ
COVID -19 “

“เบื้องหลัง..การบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อม 2 พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เดินทางมายังโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี เพื่อมาบันทึกเทปรายการเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านได้รับทราบรายละเอียด
ของการปฎิบัติหน้าที่ของแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ( COVID -19 )

วิธีการสวมใส่ชุด PPE
(personal protective equipment) หรือ ชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสอันตราย ที่แพร่ทางระบบทางเดินหายใจ การดูแลผู้ป่วยใน WARD การป้องกันขณะทำหัตถการที่ก่อให้เกิดละอองฝอย เช่น พ่นยา ดูดเสมหะ ใส่/ ถอดท่อช่วยหายใจ ฯลฯ เมื่อ ผป.มีภาวะ Pneumonia

การบันทึกเทปรายการครั้งนี้ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
กราบขอบคุณ

พ.อ.วีรเดช วรรณศิลป์
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

และพยาบาลทุกท่านโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี

ที่ให้การต้อนรับทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองพร้อมให้รายละเอียดข้อมูลในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน อย่างละเอียดเพื่อผลิตรายการนำเสนอให้ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนได้ทราบอย่างกระจ่างชัดเจน

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก