จังหวัดกาฬสินธุ์ มีของดี ที่นึกไม่ถึง เมืองรองต้องมาเที่ยวขอบคุณ นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวย.ททท. สำนักงานขอนแก่น