“ผบ.ตร.รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุน รพ.ตร.จากคณะผู้แทนต่างๆ!!

0
61

“ผบ.ตร.รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุน รพ.ตร. จากคณะผู้แทนต่างๆ!!

วันที่ 31 มี.ค. 63 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุน รพ.ตร. จากคณะผู้แทน ดังนี้

คณะที่ 1 ดร.อภิชัย เตชะอุบล มอบห้องพัก SATHORN HERITAGE RESDENCES จำนวน 66 ห้อง (124 เตียง) แก่เเพทย์, พยาบาล, บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจที่เสียสละดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นระยะเวลา 2 เดือน (1 เม.ย.-31 พ.ค. 63)

คณะที่ 2 มูลนิธิพลังงานไทย (GULF) โดย คุณสิตมน รัตนาวะดี มอบเงินบริจาค จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศ จำนวน 8 เครื่อง

คณะที่ 3 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง และคณะ บริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ เครื่องช่วยหายใจและเครื่องวัดสัญญาณชีวิต จำนวน 4 เครื่อง (เครื่องละ 960,000 บาท) รวมเป็นเงิน 3,840,000 บาท!!

#สนง.ตำรวจแห่งชาติ!!

################################