นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ห่วงใยประชาชนสั่งออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณตลาดบ่อนไก่ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณตลาดบ่อนไก่ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และ ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในการนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีมาตรการในตลาดสดเทศบาลฯโดยขอความร่วมมือไปยังประชาชนให้สวมแมสและล้างมือทุกครั้งที่เข้ามายังตลาด โดยได้มีการตั้งจุดทำความสะอาดไว้บริเวณด้านหน้าตลาด

ทั้งนี้ที่ผ่านมา เทศบาลนครนครสวรรค์ดำเนินการ ฉีดพ่นน้ำยา ล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้าและพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ หมุนเวียนไปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)