ผู้ว่าฯนราธิวาสเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่เก็บตัวเพื่อสังเกตุอาการทางสุขภาพ 14 วัน (Local quarantine) 2 แห่ง เพื่อรับนักศึกษาไทยในจังหวัดนราธิวาสที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศปากีสถานเดินทางกลับ 111 คน

0
51

ผู้ว่าฯนราธิวาสเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่เก็บตัวเพื่อสังเกตุอาการทางสุขภาพ 14 วัน (Local quarantine) 2 แห่ง เพื่อรับนักศึกษาไทยในจังหวัดนราธิวาสที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศปากีสถานเดินทางกลับ 111 คน

วันนี้ 30 มี.ค.63 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส ออกเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแล อาคารศูนย์ยาเสพติด ภายในกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส 1 ในสถานที่เก็บตัวเพื่อสังเกตุอาการทางสุขภาพ 14 วัน (Local quarantine) นักศึกษาไทยในจังหวัดนราธิวาสที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศปากีสถาน และเดินทางมาถึงจังหวัดนราธิวาสเมื่อเช้าที่ผ่านมา มาถึงจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ทั้งนี้นักศึกษาไทยในจังหวัดนราธิวาสที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศปากีสถานจำนวน 111 แบ่งเป็นนักศึกษาชาย 77 คน นักศึกษาหญิง 34 คน สำหรับนักศึกษาชายมีการเก็บตัวเพื่อสังเกตุอาการทางสุขภาพ 14 วัน (Local quarantine) ณ ศูนย์ยาเสพติด ภายในกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ขณะที่นักศึกษาหญิงมีการเก็บตัวเพื่อสังเกตุอาการทางสุขภาพ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

สำหรับนักศึกษาไทยในจังหวัดนราธิวาสที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศปากีสถานดังกล่าว เมื่อมาถึง สถานที่การเก็บตัวเพื่อสังเกตุอาการทางสุขภาพ 14 วัน (Local quarantine) จังหวัดนราธิวาส มีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นราธิวาส สาธารณสุขประจำอำเภอ ตรวจคัดกรอง ซักประวัติอย่างเข้มข้น และมีการตรวจวัดไข้เป็นประจำทุกวันๆละ 2 ครั้ง นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยสุขภาพจิต มาพูดคุยลดความตึงเครียดแก่นักศึกษาฯ ที่มาเก็บตัว ตลอดทั้ง 14 วัน

ข่าว /ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส