กำนันตำบลเขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มอบชุดป้องกันเชื้อโรค พร้อมหน้ากากอนามัยให้กับตำรวจ สภ. โพธาราม

0
156

กำนันตำบลเขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มอบชุดป้องกันเชื้อโรค พร้อมหน้ากากอนามัยให้กับตำรวจ สภ. โพธาราม เพื่อไว้ใช้ป้องกันโรคโคโรนา 2019 (CIVID-19)ไว้ใช้ในการปฎิบัติหน้าที่
วันที่ 30 มีนาคม 63 เวล 08.15 น นายอภิชัย จีระ กำนันตำบลเขา ชะงุ้ม ได้มอบชุดป้องกัน เชื้อโรค จำนวน 50 ชุดและหน้ากากอนามัย จำนวน 5 กล่อง โดยมี พ.ต.อ.สมมาตร
จันทรัตน์ ผู้กำกับ สภ.โพธารามเป็นตัวแทนรับมอบชุดอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ให้ข้าราชการตำรวจ สถานี ตำรวจภูธรโพธาราม
ไว้ใช้ในงาน
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อไว้ป้องกันเชื้อโรค ไวรัสโคโรนา โควิด19 ณสถานีตำรวจภูธรโพธาราม จ.ราชบุรี

ภาพ/ข่าว
สุเทพ นิ่มนวล
จ.ราชบุรี