SVL Group ร่วมใจ…บรรเทาภัยแล้ง ณ บางสะพาน

0
31

SVL Group ร่วมใจ…บรรเทาภัยแล้ง ณ บางสะพาน
แบ่งปันน้ำใจ SVL Group โดยทีมพนักงานจิตอาสา หน่วยงายทีมฉุกเฉิน, ทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมสื่อสารองค์กร ร่วมมือกับหน่วยงานปกครองพื้นที่องค์กรปกครองการส่วนท้องถิ่น อบต.แม่รำพึง เดินสายลงพื้นที่นำรถบริการแจกน้ำฟรีให้กับพี่น้องชาวบางสะพาน ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3394 รายงาน