a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

ส่งอาหารจากใจให้บุคลากรทางการแพทย์ร่วมต้านภัยโควิด 19
นักธุรกิจชาวสัตหีบ นำขนมจีนน้ำยากว่า 300 ชุด พร้อมลำไยจากสวนจันทบุรี มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ในวันนี้ 30 มี.ค.63 นาย กิตติ วุฒิปัญญารัตนกุล หรือเสี่ยปู ที่รู้จักกันดีของคน ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้นำขนมจีนน้ำยา จำนวน 300 ชุด พร้อมลำไย จากสวนจังหวัดจันทบุรี จำนวน 50 กก. มอบให้แก่ คณะบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งสร้างความยินดีและดีใจแก่ แพทย์ พยาบาล พนักงานในส่วนต่าง ๆ ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นอย่างยิ่ง โดยได้ร่วมกันถือป้าย ข้อความ “ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” ร่วมกัน ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
นายกิตติ วุฒิปัญญารัตนกุล กล่าวว่าเพื่อร่วมสนับสนุนให้แพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ใน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้มีกำลังกายและกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยและสามารถเอาชนะไวรัสร้ายนี้ได้ ตลอดจน เพื่อขอบคุณความ ทุ่มเท-เสียสละ และแบ่งเบาภาระในการจัดเตรียมอาหารของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
จากสถานการณ์ที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ ระบาดอยู่ในขณะนี้ และจะนำมามอบให้ รพ.อื่น ๆ เพื่อต่อสู้กับภัยไวรัส โควิด 19 ไปด้วยกัน ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย จนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 จะคลี่คลาย
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323