30/3/63 ภาพ/ข่าวจ.ราชบุรี แจกไข่ต้านภัย Covid – 19 วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

0
58

30/3/63 ภาพ/ข่าวจ.ราชบุรี
แจกไข่ต้านภัย Covid – 19
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
เวลา 16.30 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์
จังหวัดเพชรบุรีได้รับมอบไข่ไก่ จำนวน 6,000.-ฟอง จากผู้แทน ดร.ธนวัชร พร้อมเพรียงชัย ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย(เด็กและพร้อมด้วยผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว)ผู้บริโภคทั่วไปในห้วงวิกฤติโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายประหยัด แสงหิรัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยร่วมเป็นสักขีพยานการรับมอบในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว
สุเทพ นิ่มนวล
จ.ราชบุรี