a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จ.พิจิตร สส.ทำความดีด้วยหัวใจ ส ส.ภูดิท สู้ภัยโควิด 19 วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 18.00น. นายภูดิท อินสุวรรณ์ ส ส.พิจิตร เขต 2 และทีมงาน ลงพื้นที่ พ่นฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ป้องกัน โควิด-19และแจกเจลล้างมือ ให้กับพี่น้องประชาชนป้องกันไวรัสโควิด19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้อง เขตเทศบาลตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เป็นการนำร่องเป็นที่แรก และจะทำการพ่นยาทุกๆพืนที่ๆเขตรับผิดชอบในครั้งต่อไป

และเชิญชวนประชาชน ด้วยการ กินร้อน ใช้ช้อนเรา-แก้วเรา หมั่นล้างมือ พักผ่อนให้เพียงพอ สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในที่แออัด
ยังแนะนำประชาชน
รับข้อมูลข่าวสาร จากทางการเป็นหลัก และจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดสะสม หรือ ความวิตกจนมากเกินไป
วิศว.ภาพ/ข่าว