วันนี้วันอาทิตย์

ขอเขียนยาวนิดนึงนะครับ เรื่อง “e- Meeting อย่างไร…ให้ได้งาน”

ช่วงCOVID-19 นี้ หลายคนหลายองค์กร ต้อง work from home กันมากขึ้น แต่ก็ยังต้องมีการประชุมหารือกันอยู่ดี

วันนี้ผมขอเรียบเรียงเคล็ดลับการ e-Meeting ให้ได้งานง่ายๆ ดังนี้ก่อนครับ

1. เตรียมหัวข้อ และวาระการประชุมให้ชัด กำหนดผู้นำการประชุมไว้ด้วย

2. ใครที่ยังไม่พูด ก็ให้ปิดไมค์ จะได้ไม่มีเสียงรบกวนระหว่างประชุม

3. ถ้ารู้สึกว่าเน็ตไม่แรงพอ ให้ปิดการแสดงภาพ จะทำให้ฟังเสียงพูดได้ชัดเจนมากขึ้น

แต่การประชุมทางไกลนี้จะมีผลอ้างอิงทางกฎหมายได้ด้วยก็จะต้องทำประมาณนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่เดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะประชุมนั้น (ตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 74/2557)

2. เพื่อให้การประชุมแม่นๆมีความมั่นคงปลอดภัยและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ก็ต้องใช้ระบบการประชุมจากผู้ให้บริการฯที่มีมาตรฐาน(ตามข้อกำหนดกระทรวงดิจิทัลฯเรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ 2557)

ซึ่งETDAหรือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทำแบบสำรวจความสอดคล้องตามข้อกำหนด และแสดงรายละเอียดการประเมินของผู้ให้บริการหลายรายไว้แล้ว สามารถเข้าไปดูได้ที่https://www.etda.or.th/content/e-meeting.html

หลายเดือนที่ผ่านมา ผมมาทำงานที่ ETDA ของกระทรวงดิจิทัลฯ ก็ได้เห็นมุมหรือประโยชน์ ที่เราจะนำความก้าวหน้าของดิจิทัล มาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหรือเครื่องทุ่นแรงใหม่ ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในภาพของการต่อยอด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา การใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำ การใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจ

ซื่งในภาวะ COVID-19 ที่ทุกๆคน จำเป็นต้องรีบปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ที่สุด ส่วนภาครัฐเอง ต้องพร้อมให้การสนับสนุน เช่น การจัดทำ Big Data ทั้งด้านท่องเที่ยวและกีฬา ให้เพียงพอต่อการที่เอกชนทั้งรายเล็ก รายกลาง รายใหญ่ หรือ startup จะหยิบนำไปใช้ทำธุรกิจหรือลงทุนได้ต่อไป เพื่อเป้าหมายให้ทุกคนสามารถลุกขึ้น สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูให้ได้โดยเร็วที่สุด

เราค่อยๆ ใช้เวลาที่มีอยู่ ในช่วงนี้ ช่วยกันคิด พูดคุย ให้ความเห็นเป็นข้อเสนอเป็นทางเลือกใหม่ๆเพิ่มเติมกันนะครับ หยุดท้อแท้ หยุดสิ้นหวัง แล้วเปลี่ยนมาเป็น “ความหวังและกำลังใจ” ให้กันและกัน เพราะว่า…เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ

จาก น.ต.วรวิทย์เตชะสุภากูร ร.น.

-อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

-รักษาการ.ผช.ผอ.ETDA

– นิติศาสตรมหาบัณฑิต

# เปลี่ยนความคิดเป็นความจริง
#COVID19
#โควิด19
#ท่องเที่ยว
#กีฬา