“นอภ.เก้าเลี้ยว ชื่นชมทุกฝ่ายในงานศพ ทำได้ดีปฏิบัติตามกฎกติกาของการป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโควิด 19!!

0
96

“นอภ.เก้าเลี้ยว ชื่นชมทุกฝ่ายในงานศพ ทำได้ดีปฏิบัติตามกฎกติกาของการป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโควิด 19!!

นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เปิดเผยว่า เนื่องจากตนเองได้มีโอกาสไปร่วมงานงานศพที่วัดหนองหัวเรือ ต.มหาโพธิ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำได้ดีตามกฎกติกาของการป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ดังนี้

1.เจ้าภาพ ประสานผู้นำ อสม.ตั้งจุดคัดกรองคนมาร่วมงาน
2.วัดอุณหภูมิทุกคน หากเกินมาตรฐานไม่ให้เข้างาน
3.มีเจลล้างมือทุกคนก่อนเข้างานและก่อนกลับบ้าน
4.ทุกคน(พระสงฆ์และฆราวาส) สวมหน้ากากอนามัย(แมส)
5.จดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ทุกคนเพื่อจะได้ประสานได้เมื่อมีเหตุบุคคลใดบุคคลหนึ่งตรวจพบเชื้อในวันข้างหน้า
6.จัดที่นั่งคนมาร่วมงานรวมทั้งพระสงฆ์ให้นั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร
7.การเดินขึ้นทอดผ้าและวางดอกไม้จันทร์ ให้เป็นแถวเดี่ยวและแต่ละคนให้ห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร

เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีจึงอยากให้ผู้นำทุกหมู่บ้าน ให้เอาเป็นแนวตัวอย่างหากมีกรณีเดียวกันในหมู่บ้านของท่าน

#นายรัฐพล ธุระพันธ์  นายอำเภอเก้าเลี้ยว (29 มี.ค.63)

#สมบัติ ผลกิจ ทีมข่าวเฉพาะกิจ คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์!!

###############################