a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ และหน่วยงานต่างๆ ล้างทำความสะอาดถนนสาธารณะเพื่อการรักษาความสะอาดและเฝ้าระวังป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชน
จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทำความสะอาดเมืองนครสวรรค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดเมืองนครสวรรค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สี่แยกสะพานเดชาติวงศ์ ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี
พล.ต.ต.สุกฤษฎิ์ บุญทรง ผบก.ภ.จว.
นครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผวจ.นครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์
รอง ผวจ.นครสวรรค์ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รอง ผวจ.นครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ จิตอาสา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทางเทศบาลนครนครสวรรค์ดำเนินการจัดรถฉีดน้ำ อุปกรณ์ทำความสะอาด พร้อมเจ้าหน้าที่ และมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันทำความสะอาด โดยแบ่งเป็น
1) สี่แยกสะพานเดชาติวงศ์ – วัดนครสวรรค์
2) โกดังตึกน้ำเงิน – แยกธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนโกสีย์
3) แยกป้อมหนึ่ง – แยกธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนโกสีย์
โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ดำเนินการล้างทำความสะอาด พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ หมุนเวียนไปในพื้นที่ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของพื้นที่ต่าง ๆ