ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำบุคลากรต้านโควิด 2019 ลุยพ่นยาและทำความสะอาดภายในห้องทำงาน และรอบบริเวณสำนักงาน

0
35

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำบุคลากรต้านโควิด 2019 ลุยพ่นยาและทำความสะอาดภายในห้องทำงาน และรอบบริเวณสำนักงาน

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตน พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกัน Big Cleaning Day ทำความสะอาดและพ่นยาภายในห้องทำงาน และรอบบริเวณสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกสถานที่ และผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานฯ ทุกคน

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดเผยต่อไปว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว นักเรียน ตลอดทั้งประชาชนผู้มาติดต่อราชการทุกคน จึงได้กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น บุคคลที่มาปฏิบัติราชการหรือติดต่อราชการ ต้องผ่านการคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิทุกครั้ง, บุคคลที่มาปฏิบัติราชการหรือติดต่อราชการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างกัน 2 เมตร ทั้งในและนอกสถานที่, ฉีดพ่นยาทุกวันอังคาร และวันศุกร์ บริเวณพื้น ผนังอาคาร และห้องปฏิบัติงาน, จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ และเจล แอลกอฮอล์ ทุกจุดเข้า – ออก อาคารและห้องประชุม, งดหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องเฝ้าระวังหรือกักตัว เป็นเวลา 14 วัน, ให้บุคคลที่มาปฏิบัติราชการหรือมาติดต่อราชการ ปฏิบัติตนตามขั้นตอนและตามกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ คำสั่ง สพฐ. ประกาศ จ.ศรีสะเกษ และมาตรการนี้อย่างเคร่งครัด เป็นต้น///////

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ศรีสะเกษ