กาญจนบุรี แถลง ผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 เหลือเพียง 5 รายจาก 7 ราย และขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มในจังหวัดกาญจนบุรี

0
39
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

กาญจนบุรี แถลง ผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 เหลือเพียง 5 รายจาก 7 ราย และขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มในจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแถลงผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้รับการรักษากลับบ้านแล้ว 2 ราย จากทั้งหมด 7 ราย เหลือเพียง 5 ราย และขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสถานการณ์ผู้ติดเชื้อและเฝ้าระวังลดลงเป็นที่น่าพอใจ
วันนี้ (27 มี.ค.63) เวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พ.อ.เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี นายวิรัช โต๊ะถม ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 7 ราย โดยกลุ่มผู้ติดเชื้อ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 เซียนมวย ที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลรัฐในอำเภอท่ามะกาและโรงพยาบาลประจำจังหวัด เป็นผู้พบเชื้อจำนวน 4 ราย เข้ารับการรักษาจนกลับบ้านได้แล้วจำนวน 1 ราย ยังพักรักษาตัวจำนวน 3 ราย
กลุ่มที่ 2 คือ ภรรยาชาวไทยและสามี ชาวฟินแลนด์ พบเชื้อ 2 ราย ยังรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรัฐประจำจังหวัด
กลุ่มที่ 3 ผู้ที่เที่ยวผับย่านทองหล่อ พบเชื้อ 1 ราย เข้ารับการรักษาจนกลับบ้านได้แล้ว นั้น
ขณะนี้ แพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านได้จำนวน 2 ราย จึงเหลือจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดกาญจนบุรี เพียง 5 ราย ซึ่งแต่ละรายมีอาการดีขึ้นเป็นลำดับ
สำหรับผู้ใกล้ชิดของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ จำนวนทั้งสิ้น 95 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 73 ราย และรอผลตรวจ 22 ราย
ส่วนข้อมูลที่มีผู้เผยแพร่ว่ามีผู้ติดเชื้อรายอื่นๆเพิ่มขึ้นนั้น ขอแจ้งให้ทราบว่าเป็นข่าวปลอมทั้งสิ้น หากมีกรณีดังกล่าวเผยแพร่ ทางจังหวัดกาญจนบุรีจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป
นอกจากนี้ ตามที่จากที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อความรวดเร็วเบ็ดเสร็จในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลักการสำคัญที่นำมาใช้คือ Social Distancing เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งหลักการของ Home Quarantine การกักตัวเพื่อสังเกตอาการในที่พักอาศัย หลังจากบุคคลได้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง รัฐบาลก็ได้ใช้สองหลักการในการดำเนินการ
ส่วนมาตรการการตั้งด่านคัดกรองผู้เดินทางป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรีได้ตั้งจุดตรวจ 2 จุด จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง กำหนดตั้งจุดตรวจดูแลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรค จำนวน 2 จุด คือ จุดตรวจที่ 1 บริเวณหน้าสภ.ลูกแก ถนนแสงชูโต อำเภอท่ามะกา และจุดตรวจที่ 2 บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 2 ตำรวจทางหลวง ถนนกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี อำเภอพนมทวน เพื่อที่จะคัดกรองบุคคลผู้ที่จะเข้าจังหวัด หากพบผู้ที่เข้าข่าย คือมีอุณหภูมิร่างกายสูงและไม่ลดลง จะแยกตัวส่งสถานพยาบาลต่อไป อีกมาตรการหนึ่งที่จังหวัดได้ประกาศบังคับใช้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศ แม้ว่าสถานการณ์ของจังหวัดยังไม่รุนแรง แต่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้ยากลำบากต่อการควบคุม จึงได้มีมาตรการในการปิดด่านบริเวณด่านชายแดน รวมทั้ง สถานบริการต่างๆ อาทิ สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เพื่อดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของรัฐบาลที่วางไว้ คือ SOCIAL DISTANCING ก็มีความจำเป็นจะต้องทำ แต่อย่างไรก็ตามทางจังหวัดก็มีการผ่อนผันในบางกรณีที่จำเป็น อย่างเช่นการเปิดด่าน หากเป็นคนไทยต้องการจะกลับเข้ามาในประกาศก็จะมีการพิจารณาอนุญาตสามารถให้เข้ามาในประเทศได้ แต่จะต้องมีการปฏิบัติตัวตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ก็ยังมีการผ่อนผันตามมาตรการต่างๆ เพื่อความเหมาะสม ส่วนตลาดนัดชุมชน สาเหตุที่ยังไม่ประกาศปิด เนื่องจากว่าตลาดชุมชนเป็นแหล่งทำมาหากินและประชาชนจำเป็นในการจับจ่ายซื้อของใช้ในการอุปโภค-บริโภค แต่ก็จะมีการควบคุมอย่างเข้มข้น โดยตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563 นี้ จะนำตู้ฆ่าเชื้อไปติดตั้งตามตลาดสดต่างๆ รวมทั้งจะมีมาตรการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข ทั้งการตั้งร้านเว้นระยะห่าง บริการจุดล้างมือ ก็จะบังคับใช้ให้เคร่งครัดขึ้น แต่หากสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีไม่สามารถควบคุมได้ ทางจังหวัดกาญจนบุรีก็จะต้องออกมาตรการต่างๆ บังคับใช้อย่างเคร่งครัดต่อไป
ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางส่วนราชการและท้องถิ่นได้ระดมฉีดน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการออกคำสั่งปิดสถานที่และสถานบริการ โดยให้อำเภอทั้ง 13 อำเภอ เปิดรับสมัครผู้ได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่มีรายได้ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงานออกพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆ หรือจัดทำหน้ากากอนามัย ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2563 โดยการจ้างให้เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 นอกจากนี้ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานต่างๆ ตั้งจุดให้ความช่วยเหลือในการแจกอาหารกล่อง เครื่องอุปโภคริโภค ตามจุดต่างๆที่กำหนด เป็นมาตรการที่จะช่วยเหลือชาวจังหวัดกาญจนบุรี
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ขอความร่วมมือชาวจังหวัดกาญจนบุรี ในการติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น ยืนยันว่าสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีไม่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใด นอกจากจะได้รับข่าวสารทำให้เกิดความสับสน และขอให้ประชาชนเก็บตัวอยู่บ้าน โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ จากกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
เกษร เสมจันทร์