พิษณุโลก พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มอบหมายให้ พันเอก นพดล รอดกลาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นผู้แทน ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพรหมพิราม ทำพิธี ส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับ นายกลี จันสีทอง อายุ 72 ปี อาศัยอยู่ บ้านไผ่ขอน้ำ หมู่4 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ยากไร้ ในพื้นที่บ้านไผ่ขอน้ำ ที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากสภาพบ้านเดิมของ นาย กลีฯ ชำรุดทรุดโทรม ตัวบ้านเป็นสังกะสีเก่าๆ ทำให้เกิดความยากลำบากในการอยู่อาศัย อยู่ในป่าลึกเดินทางเข้า-ออก ลำบาก ไม่มีไฟฟ้าและน้ำปะปาใช้ ไม่มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต
มณฑลทหารบกที่๓๙ ได้จัดชุดช่างเข้าไปดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ ให้กับ นาย กลี จันสีทอง โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำนวยความสะดวก ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้าง โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 แล้วเสร็จวันที่ 21 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ ๓๙ ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นาย กลี จันสีทอง มีความซาบซึ้งใจ ที่ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและจึงขอขอบคุณ มณฑลทหารบกที่ ๓๙ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม และหน่วยงาน ทุกภาคส่วน เป็นอย่างมาก
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ปรีชา นุตจรัส รายงาน