a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

ข่าว  –   ผวจ.ประจวบฯตรวจ รพ.สนาม –  ตั้งด่านเข้มรับมือโควิด  

วันที่  26 มี.ค.63 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5 นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรับผู้ป่วย เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่ที่อาคารสายลม กองบิน 5 อ.เมือประจวบฯ ขณะที่นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่ที่ว่าการ อ.ปราณบุรี

ขณะที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดต่อโคโลนาไวรัส 2019 จ.ประจวบคีรีขันธ์ สั่งการให้ตั้งด่านความมั่นคง 1 หน้าอำเภอหัวหิน 2 หน้าสนามบินบ่อฝ้าย 3 อำเภอบางสะพานน้อย (เขาไชยราช) ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯพร้อมกันกับทุกจังหวัด โดยสนธิกำลังตำรวจ ทหาร พลเรือน ทั้งฝ่ายปกครอง ขนส่ง สาธารณสุข รวมถึงอาสาสมัครประเภทต่างๆพร้อมแนะนำผู้เดินทางหากไม่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ขอให้งดการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆเด็ดขาด ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่หรือผู้โดยสารไม่พกพาบัตรประจำตัวประชาชน อาจถูกเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานฝ่ายปกครองประจำด่านตรวจ ดำเนินคดีหรือเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด กรณียานพาหนะถูกดัดแปลงหรือควันดำหรือขัดต่อกฎหมายอื่นใดอาจถูก จนท.ขนส่งจับกุมดำเนินคดีหรือออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขยวดยาน กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ จนท.สาธารณสุขประจำด่านตรวจจะตรวจวัดไข้ทุกคน กรณีพบว่ามีอาการไม่ปกติอาจให้ลงรายละเอียดผู้เดินทางทั้งคณะเพื่อประโยชน์ในการแจ้งประสานงาน ทั้งนี้ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่เข้าใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน กล่าวว่าได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจแนะนำร้านอาหารในเขต อ.หัวหิน ให้ดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ยืนยันว่าไม่ให้ผู้ประกอบการอาหารจัดสถานที่เพื่อนั่งหรือยืนรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม แต่ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคในสถานที่อื่น โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือน 67 ร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองหัวหินที่ชุมชนตะเกียบ  เขาเต่า ถนนเดชานุชิต ถนนแนบเคหาสน์ ชุมชนโค้งพระจันทร์ แยกหนองพลับ และ ถนนเส้นคันคลองชลประทานตลอดสาย เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สำหรับโรงแรมให้เปิดบริการร้านอาหารเฉพาะลูกค้าของโรงแรมเท่านั้น

ขณะที่ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ประกอบการในตลาดสดฉัตร์ไชย ในเรื่องมาตรการและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกร้านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค.

อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์