ด้วยสถานการณ์ ปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศของกระทรวงสาธารณาสุข ซึ่งได้ขยายการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ทำให้กำลังพล และครอบครัวของหน่วยทหารภายในค่ายจิรประวัติ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. พลตรี อนุสรณ์ สิงโต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน ของหน่วยงานด่านกักกันสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์ ออกปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ขจัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19) ด้วยน้ำยา เจิม เฮตเตอร์ บรัด สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์ บริเวณภายในอาคารสำนักงาน อาคารที่พักทหาร รวมทั้งพื้นที่ตลาดรวมใจ พื้นที่สาธารณะชุมชนทหาร ภายในค่ายจิรประวัติ เพื่อเป็นมาตรการ ควบคุมพิทักษ์ และปกป้องกำลังพลและครอบครัว ตามสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายในหน่วยทหารและบ้านพักกำลังพลภายในหน่วย