ธารน้ำใจหลั่งไหล มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 26 มีนาคม 2563 ผู้ใจบุญจากกรุงเทพมหานคร ได้ติดตามข่าวสารการดำเนินงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ จึงจัดส่งหน้ากากอนามัย ถุงมือแพทย์ และกระดาษทิชชู่เอนกประสงค์ มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ

คุณทวีศักดิ์ อุนนาทรรัตนกุล มอบหมายให้ตัวแทนนำเงิน จำนวน 2,500 บาท มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อสมทบทุนซื้อหน้ากากอนามัย ถุงมือ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับสู้โรคโควิด-19 โดยมีคุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เป็นผู้รับมอบ

นายแพทย์เผด็จ บุญมาก เป็นตัวแทนผู้บริจาค ได้แก่ 1.ครอบครัวคุณไพโรจน์ คุณราศรี อิทธิชัยเจริญ

2.ครอบครัวภาถาวร

3.ครอบครัวโรจน์ชนะสกุล

4.ครอบครัวพิสุทธิ์ศรีสกุล

5.ร้านโฮมแคร์

6.ครอบครัวคุณราญ เหลืองวิชชเจริญ

7.ครอบครัวองคณานันท์เลิศ

8.คุณวุฒิภัทร ผ่องแผ้ว (ดิ โอล สคูล)

9.คุณเสาวลักษณ์ มงคลชัยอรัญญา

10.ร้านอาหาร วันดีดี

บริจาคเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ จำนวน 12 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,550บาท มูลค่ารวม 42,600บาท(สี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีคุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองประธานคณะกรรมการจัดหารายฯ รับมอบ

แพทย์หญิงภารดี อิทธิพานิชพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนกลุ่ม JC Club นำอุปกรณ์การแพทย์ หน้ากากป้องกันเชื้อ (FACE SHIELD) จำนวน 100 อัน มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมี นายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบ

ผู้ใจบุญจากกรุงเทพมหานคร ได้ติดตามข่าวสารการดำเนินงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ จึงจัดส่งหน้ากากอนามัย แว่นตาป้องกันเชื้อ มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ โดยมีนายแพทย์วิทยา หวังสมบูรณ์ศิริ นายแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ

คุณสุพจน์ วณิชไพสิฐ เจ้าของโรงแรม 42C The Chic Hotel มอบหมายให้ตัวแทนนำเงินจำนวน 10,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรค COVID-19 โดยมีแพทย์หญิงฐิรภัทร จิตต์โสภักตร์ นายแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ

คุณสรรพวรรธ วิทยาศัย จ.เชียงใหม่ นำของว่างมอบให้เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีแพทย์หญิงภารดี อิทธิพานิชพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ

คุณวิมลลักษณ์ แก้วสิทธิ์ นำอุปกรณ์การแพทย์ หน้ากากป้องกันเชื้อ (FACE SHIELD) จำนวน 300 อัน มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีคุณศรีจิตต์ ประสิทธิเมตต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ

คุณไอริณ ลอว์เรนซ์ และกลุ่มเพื่อนจาก Oxford บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนซื้อหน้ากากอนามัย ถุงมือ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับสู้โรคโควิด-19 ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
………………………………………………….

ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-001555 056-219888 และ 089-8584102 หรือโอนเงินผ่านบัญชีโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เลขที่ 633-0-41531-5 ธนาคารกรุงไทย พร้อมแจ้งสลิปการโอนเงิน ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ

แหล่งข่าว : ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์