“บก.จร.โดย ฝอ.บก.จร. จัดทำหน้ากากป้องกันใบหน้า face shield เพื่อใช้ในการปฎิบัติการ ตั้งด่านตรวจ-ปิดเส้นทางจุดสำคัญ กทม.!!

0
88

“บก.จร.โดย ฝอ.บก.จร. จัดทำหน้ากากป้องกันใบหน้า face shield เพื่อใช้ในการปฎิบัติการ ตั้งด่านตรวจ-ปิดเส้นทางจุดสำคัญ กทม.!!

วันนี้ 26 มี.ค.63 พ.ต.อ.สืบสด สิงหเสนี ผกก.ฝอ. บก.จร. ได้นำกำลัง ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัด ฝอ.บก.จร. เพื่อที่จัดทำหน้ากากป้องกันใบหน้า face shield จำนวน 200 ชิ้น ณ ห้องแสงสิงแก้ว บก.จร.เพื่อใช้ในการปฎิบัติการ ตั้งด่านตรวจ-ปิดเส้นทางจุดสำคัญ กทม.!!

################################